ไม่ต้องไล่ต าม คนที่ไม่เห็นค่า ทำตัวให้ดี รักที่ดีจะเข้ามาเอง

หากวันนี้คุณถูกทิ้งเพียงเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าที่ดีในตัวของคุณ ก็ปล่อยเขาไปต ามทางของเขา และหันกลับมาสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ในสวย และร ว ย เดี๋ยววันที่เหมาะสม ความรักดีๆ จะเข้ามาหาคุณเอง

การที่มีใครสักคนปฏิเสธคุณ ไม่ได้หมายความว่า ‘คุณ ไม่มีค่า’ เพียงแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเท่านั้น ถึงแม้ว่า คุณอาจจะไม่ใช่สำหรับใคร…บางคน แต่คุณ อาจจะเป็น ‘คนที่ใช่’ ของใครสักคน ถึงแม้ว่าคนอื่นจะทำให้คุณเสียใจ แต่คุณจะต้องเป็นคนที่ทำให้ตัวเอง ‘กลับมายิ้มได้’

อย่ า คิดจะพย าย าม เหนี่ยวรั้งเขาไว้ถ้าเขาจะไป เพราะมันยิ่งทำให้คุณกล า ยเป็น ‘คนไร้ค่าในสายต าเขา’ อย่ าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอสำหรับเขา แต่ให้จงคิดเอาไว้ว่า ‘เขาไม่มีค่าพอสำหรับเรา’ ต่อจากนี้บอ กกับตัวเองเอาไว้ว่าคุณจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด

เพราะคุณจะไม่ยอมเป็น ‘ฝ่ายถูกเลือ ก’ แต่คุณจะเป็น ‘ฝ่ายเลือ ก’ ให้คิดเสียว่าการจากไปของเขา คือ การปิดประตู บานใหม่ในชีวิตที่อาจจะสดใสมากกว่าเดิมให้กับคุณ หากคุณพย าย ามอย่ างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ไป

ให้คิดเสียว่า ‘ทุกอย่ างที่ทำไปเขาไม่เห็นค่าของมันเอง’ แล้วสักวันหนึ่งเขาจะต้องเสียใจ และสุดท้าย…จงรักตัวเองให้มาก เพราะวันไหนที่คุณไม่เหลือใคร คุณยังมีตัวคุณเองที่อยู่เคียงข้างคุณตลอ ดเวลา…

ที่มา : aromyendee