ไม่อย ากลำบากตอนแก่ จงบอ กตัวเองเลิกทำ 8 นิสัยนี้

เมื่อทุกวันนี้บ้านเมืองเราเริ่มจะเข้าสู่ยุคฟองสบู่อีกครั้ง ทำให้การเงินของใครหล า ยๆ คนนั้นติดขัด และหาเงินย ากขึ้น วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความเกี่ยวกับ ไม่อย ากลำบากตอนแก่ จงบอ กตัวเองเลิกทำ 8 นิสัยนี้ ไปดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้าง ที่จะทำให้คุณมีชีวิตวัยเกษียณที่ลำบาก ถ้ายังทำอยู่

1 แยกให้ออ กว่าจำเป็นจริงไหม

ก่อนที่จะจ่ายเงินออ กไปให้เราคิดให้ดีก่อนว่า สิ่งที่เรากำลังจะซื้ อนั้นมันสำคัญแค่ไหน มันเป็นสิ่งที่เราแค่อ ย ากได้ หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ หากเราคิดและแยกแยะระหว่างความต้องการและความจำเป็นออ ก เราก็จะใช้เงินได้อย่ า งมีเหตุผลและใช้เงินอ ย่ างฉลาดมากขึ้น

2 ไม่เคยบันทึกรายรับรายจ่าย

แม้แต่บริษัทใหญ่ๆยังต้องมีการทำโปรเจคเพื่อประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อที่จะสำเร็จผลได้ การเงินส่วนบุคคลก็มีความจำเป็นที่จะต้อง ตั้งงบประมาณ เช่นกัน การใช้จ่ายเงินต ามใจ ทั้งการซื้ อเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ หากเราใช้จ่ายเกินรายรับต่อเดือน สุดท้ายแล้วเราจะกล า ยเป็น ห นี้ ได้ ดังนั้นหากไม่ต้องการมีปัญหาเรื่องห นี้สิน ก่อนจะควักกระเป๋าครั้งต่อไป ขอให้คำนวณและวางแผนการเงินให้ดีก่อน

3 ไม่กลัวการ เป็นห นี้

แม้ปัญหาห นี้สินจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่ แต่น่าแปลกที่หล า ยคนกลับไม่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ทั้งที่จริงแล้ว มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรใส่ใจ เพราะหากเราก้าวพลาดตกลงไปในกอง ห นี้สิน แล้ว ก็ย ากที่จะหลุดออ กมาได้ เมื่อได้เงิน มา เราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะจ่ายออ กไปเสมอ และสิ่งสำคัญอย่ างยิ่งคือ หากเป็นห นี้ ทันทีที่เงินเดือนออ ก ให้แบ่งส่วนเอาไว้จ่ายห นี้ทันที ก่อนที่ด อ กเบี้ยจะทบต้น

4 ใช้จ่ายเกินตัว

การมีชีวิตที่สุข สบ า ยก็เป็นทางเลือ กที่สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ สามารถทำได้ จริง จะดีกว่าไหม หากเราเลือ กที่จะมีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้น ใช้จ่ายแต่พอดี อยู่แบบสบายๆไม่ต้องมีห นี้สินพัวพันให้เป็นกังวล เพราะสุดท้ายแล้ว หล า ยคนที่ตกอยู่ในวังวนของห นี้สิน เพียงแค่เพราะ ความอย า ก เท่านั้นเอง

5 ไม่เคยตั้งงบประมาณ

การตั้งงบที่สามารถใช้จ่ายได้ในแต่ละเดือน เป็นสิ่งที่ควรทำให้เป็นนิสัย เพื่อที่เราจะไม่ต้องเดือ ดร้อนกับห นี้สินในภายหลัง การใช้เงินซื้ อข้าวของต่างๆ อย่ างไม่คิด จะทำให้เราไม่รู้ว่าเงินรั่วไหลไปทางไหนบ้าง แต่หากเราทำต ามแผนการใช้จ่ายเสมอ เราก็จะมองเห็นเส้นทางที่เงินไหลออ กไปจากกระเป๋าได้อย่ างชัดเจน ทำให้เราสามารถควบคุมรายจ่ายได้ดีขึ้น

6 ไม่คิดเรื่องอนาคต

หล า ยคนเมื่อต้องเจอปัญหา อาจหลีกหนีและไม่ต้องการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น ปัญหาเรื่องการเงินก็เช่นกัน หากใครไม่เคยคิด และไม่วางแผนที่จะเก็บออมเงินเอาไว้ในย ามฉุ กเ ฉิ นเลย ก็อาจทำให้ปัญหาหนักใจเ ล ว ร้ า ยขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น จงเริ่มต้นวางแผนการเงินในอนาคตเสียแต่วันนี้

7 มองว่าการ ออมเงิน เป็นเรื่องไกลตัว

จริงอยู่ว่าการเก็บเงิน เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเท่าไหร่ แต่หากมีความตั้งใจจริง ทันทีที่เงินเดือนออ ก ก็เพียงแค่กันเงินเอาไว้แค่บางส่วน มากน้อยก็พอให้เก็บ เมื่อเวลาผ่ า นไป เงินจำนวนนี้จะสามารถช่วยเราได้อย่ างมากเลยทีเดียว

8 ต ามเ ท ร น ด์เสมอ

การใช้เงินกับเทคโนโลยีด้วยการซื้ อมือถือรุ่นใหม่เสมอ โดยที่ไม่จำเป็น และยิ่งเรานำเงินในอนาคตหรือใช้บัตรเ คร ดิ ต จะทำให้เราเสียเงิน มากเกินความจำเป็น และยังทำให้เราไม่สามารถเก็บออมเงินได้เลยด้วย เพราะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะมีการออ กรุ่นใหม่ๆอยู่เสมอ หากเราวิ่งต ามทุกรุ่น ตลอ ดเวลา จะทำให้สิ้นเปลืองเงินทองมากไป

การใช้จ่ายเงิน การบริหารเงิน เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญ ควรเลิกนิสัยที่กล่าวมานี้ แล้วรับรองว่า คุณจะมีเงินเก็บ เงินออม เหลือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอย่ างแน่นอน

ที่มา krustoryช