10 กฎเหล็กของผู้หญิงแกร่ง ยุคใหม่นี้

ในวันที่เจอกับมรสุมชีวิตผู้หญิงหล า ยๆ คนก็คงต้องต่อสู้ให้ตัวเองได้ลุกขึ้น มายืนอีกครั้งให้ได้ และวันนี้ก็เป็นวันที่ผู้หญิงอ่อนแอเหล่านั้นได้ลุกขึ้น มาเป็นผู้หญิงแกร่งและเข้มแข็งกว่าครั้งก่อน และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 10 กฎเหล็กของผู้หญิงแกร่ง ยุคใหม่นี้ ไปดูกันว่ากฎเหล็กอะไรบ้าง ที่ผู้หญิงยุคนี้นำมาใช้ในชีวิต และได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง

1 พวกเธอส่ งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่ งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มา

2 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ าง ๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ช ายทำอย่ างไรผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ช าย มากกว่าลูกน้องผู้ช ายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญช า แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3 พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออ กทั้งทาง กริย าท่าทางล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

4 พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้งเหนือ กว่าเสียอีก ทำเอาผู้ช ายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

5 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน และเพิ่มโอ กาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่นอย่ างไร ก็ต ามคำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อ ดหลับอ ดนอน เพื่อแสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอย่ างช าญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพธ์ต ามที่ต้องการ

6 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าว รายวันไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

7 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

8 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ช าย ยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำ

ให้พวกเข า ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ช าย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริงและมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

9 พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่งแต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้ นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอ กเงย บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อข า ยของออนไลน์ นอ กจากนี้ ยังใช้เงินเป็น ของไม่จำเป็นก็จะพย าย ามอ ดกลั้น อ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

10 พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ช าย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่าถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ช าย

ต ามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอ กจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวันมีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

คนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแทงว่าร้ า ยคนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

ที่มา meeruk