10 การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเป็นคนที่เก่ง

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูว่าเริ่มต้นปีใหม่ กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลย กับเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เป็นคนที่เก่ง และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เข้ามาได้ นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ างไรบ้าง กับบทความ 10 การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเป็นคนที่เก่ง

1 ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

คำว่าพอเพียงตรงนี้ ไม่ได้แปลว่าประหยัด หรือถึงขั้นอัตคัดหรอ กนะครับ เช่น เดียวกันที่คนเก่งๆเหล่านี้ มักมีหน้าที่การงานที่ดี มีฐานะการเงิ นสูงกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ยสุร่ายเกินตัว ( ซึ่งมักเป็นสิ่งที่หล า ยๆคนทำเมื่อมีฐานะดีขึ้น )

2 เรียนรู้จากความผิดพลาด

คนเก่งๆก็ผิดพลาดได้ นักธุรกิจหล า ยคน เคยล้มเหลว เจ๊งหรือไม่ก็ถึงขั้นล้มละล า ย เป็นห นี้เป็นสิน มากก่อน แต่เหตุการณ์เหล่านี้ ได้ให้บทเรียนกับพวกเขา จนรู้ว่า จะต้องทำอย่ างไรในอนาคต เพื่อแก้ไขหรือฉกฉวยโอ กาส ที่พวกเขาเห็นจากความผิดพลาด และนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำต ามเช่นกัน

3 ตัดสินใจได้อย่ างฉลาดและรอบคอบ

ทุกๆการกระทำ จะนำมาสู่ผลที่ต ามมา และคนเก่งๆจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ฉะนั้นพวกเขาจะคิดอย่ างรอบคอบว่า การกระทำบางอย่ าง จะนำไปสู่อะไร การตัดสินใจ จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งเมื่อต่อยอ ดไปเรื่อยๆ ก็จะได้รับผลที่ยอ ดเยี่ยม ในที่สุด สิ่งที่เราควรเริ่มทำวันนี้ คือ การคิดให้ถี่ถ้วน ถึงสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่า มันถูกหรือผิดคุ้มค่าหรือไม่ และมันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตอย่ างไรนั่นแหละ

4 ไม่ได้รู้คำตอบทุกอย่ าง

คนเก่งๆไม่ได้เป็นกูรูเสมอไป ( อันที่จริงก็น้อยคนที่จะเป็นกูรูจริงๆนั่นแหละ ) และเอาจริงๆ การที่บอ กว่าตัวเองรู้ไปทุกอย่ าง ก็มีแต่จะทำให้เกิดอีโก้เสียเปล่าๆ บางทีสิ่งสำคัญกว่าการนั่งโฟกัสว่า คุณรู้อะไร แล้วทำให้คุณรู้สึกดี คือ การเห็นว่าคุณยังไม่รู้อะไร เพราะนั่นคือจุดอ่อนของคุณ และก็เป็นโอ กาสพัฒนาตัวเองของคุณเช่นกัน

5 ห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆด้วยกัน

สังคมรอบข้าง มีส่วนสำคัญกับตัวเราไม่มากก็น้อย ( แต่จากประสบการณ์ของผมนั้น มีมากเลยทีเดียว ) ฉะนั้นถ้าคุณห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆแล้ว มันก็เป็นแรงจูงใจให้คุณได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกับคนเก่งๆด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ดี พนักงานเก่งๆจึงมักจะอย ากทำงาน ในบริษัทที่มีคนเก่งๆเป็นธรรมดา เพราะนั่นจะมีผลต่อทัศนคติ และความคิดของพวกเขานั่นเอง

6 ใช้สิ่งที่มีอยู่ได้คุ้มค่า

คนเก่งๆอาจจะไม่ใช่คนที่มีของ หรืออุปกรณ์เยอะมากที่สุด แต่คือคนที่รู้ว่าสิ่งของรอบตัว รวมไปถึงทรัพย ากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่ างไร จะทำอย่ างไรให้ของที่มีอยู่ สามารถรีดเร้นประสิทธิภาพออ กมาได้มากที่สุด หรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่ างไร ซึ่งมันคงจะดี ถ้าเราเริ่มมองเห็นว่า ของที่เรามีอยู่นั้น สามารถทำอะไรได้บ้าง ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเรา

7 สามารถให้เหตุผลต่างๆได้

สิ่งที่เราควรเรียนรู้จากคนเก่งๆ คือพวกเขาไม่ได้มีแค่ความสามารถเพียงอย่ างเดียว แต่พวกเขาสามารถจะอธิบายสิ่งต่างๆ อย่ างเป็นเหตุเป็นผลได้ ส่วนหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละ ที่ทำให้กระบวนการคิดของเขารอบคอบ เป็นระบบ ระเบียบ จนสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากกว่าคนทั่วๆไป

8 ไม่ต ามกระแสจนเกินไป

การเห่อต ามกระแส ในหล า ยๆครั้งจะทำให้คนเราหลุดโฟกัส ที่ควรจะมี มันจึงจะดีกว่า ที่เรารู้ว่าอะไรบ้าง ที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเราควรให้ความสำคัญมากที่สุด การรู้จักกระแส เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกระโจน ไปโดยไม่ได้รู้เท่าทัน เพราะหล า ยๆที ก็อาจจะเป็นการเสียเวลา โดยใช่เหตุด้วยเหมือนกัน

ที่มา yakrookaset