10 ขั้นบันได ที่จะพาคุณทิ้งความจนไปหาความร ว ย

วันนี้เราจะพาคุณนั้นทิ้งความจนไว้กับปีเก่า และเริ่มต้นใหม่กับปีใหม่ด้วยความร่ำร ว ย กับบทความ 10 ขั้นบันได ที่จะพาคุณทิ้งความจนไปหาความร ว ย ไปดูกันว่าบันไดขั้นแรก จนขั้นสุดท้ายที่จะพาคุณไปสู่ความร่ำร ว ย นั้นมีอะไรบ้าง

ขั้นที่ 1 = สร้างรายได้เพิ่ม และควบคุมรายจ่าย

คนร ว ยหล า ยคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน ‘สินท รั พ ย์’ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเอง และคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้ หล า ยคนเลือ กใช้ของเก่า ไม่ซื้ อของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังท รั พ ย์มากพอที่จะซื้ อได้ก็ต าม จำไว้เลยว่า ถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่มต าม นั่นคือคุณถังแตก

ขั้นที่ 2 = เน้นการหารายได้ มากกว่าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ แต่การลงทุนสำคัญกว่า การหารายได้ จะทำให้เกิดทั้งการออมและการลงทุน หล า ยคนคิดว่า แค่เก็บออมกับลงทุนก็เพียงพอแล้ว แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

เราต้องหารายได้ให้มากขึ้น คนร ว ยจะเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่ม ถ้าอย ากร ว ยจริงๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่ม ไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือลงทุนเท่านั้น

ขั้นที่ 3 = อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

หล า ยคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เพราะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่คนร ว ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ ‘ตำแหน่งงาน’ พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากร ว ยทำงานจนหัวหมุน เพื่อไต่เต้าอยู่ คนร ว ยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคน มาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ให้มากขึ้น

ขั้นที่ 4 = ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แล้วลงมือทำ

บางครั้งคนอย ากร ว ยเองก็มีเป้าหมาย แต่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนร ว ยและคนอย ากร ว ยแตกต่างกัน คนอย ากร ว ยสร้างเป้าหมายที่ปลอ ดภั ยและทำได้ง่าย แต่คนร ว ยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจ แม้จะเป็นไปไม่ได้หรือาจหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธี และลงมือทำ

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ลองถามตัวเองว่า เป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกหรือเปล่า ลองถามตัวเองว่า คุณทำได้แค่นี้ หรือทำได้มากกว่านี้อีก แต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะ และที่สำคัญ อย่ าลืมลงมือทำ เพราะถ้าไม่ลงมือทำสักที มันจะเป็นแค่ความ ‘เพ้อฝัน’

ขั้นที่ 5 = เลือ กเป็นมิตรให้ถูกคน

คนร ว ยมักคบกับคนร ว ย นั่นไม่ใช่เรื่องเกินจริง พวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ เขาสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ ได้ แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขาเช่นกัน แต่คนอย ากร ว ย ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือน ๆ กัน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณอย ากเพิ่มรายได้ให้ตัวเอง

ลองไปคลุกคลีกับคนที่มีรายได้มากกว่า จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับคน ที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า ‘ถ้าอย ากเป็นคนร ว ย ก็ต้องคิดแบบคนร ว ย’

ขั้นที่ 6 = เลิกอยู่อย่ างสบาย แล้วออ กไปต ามหาความลำบากบ้าง

คนอย ากร ว ย มักชอบทำงานสบาย ๆ แต่คนร ว ยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานต่างหาก คือความสุข การทำสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ จะช่วยให้เราสร้างความร่ำร ว ย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ลองก้าวออ กจากเซฟโซน

แล้วมองหาทุกความเป็นไปได้ อาจจะต้องพบเจอกับความย ากลำบาก แต่ถ้าคุณอย ากร ว ย ก็ต้องกล้าที่จะเหนื่อย กล้าที่จะล้มเหลว เพราะความล้มเหลว และความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ขั้นที่ 7 = อารมณ์ คือศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน

คนร ว ยและคนอย ากร ว ย มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือ คนอย ากร ว ยใช้เงินเพราะอารมณ์ แต่คนร ว ยใช้เงิน เพราะเหตุผลการลงทุนคือ การควบคุมอารมณ์ของตนเอง

เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุที่ทำให้เราตัดสินใจผิด ซื้ อแพง ข า ยถูก แทนที่จะซื้ อถูก ข า ยแพง และบ่อยครั้งที่อารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลว ดังนั้น ทิ้งอารมณ์ไปซะ แล้วใช้เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 8 = สะสมเงินทอง ดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากร ว ยหล า ยคน สะสมบ้านหรือรถ แต่คนร ว ยนั้นต่างออ กไป พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำร ว ยให้มากขึ้น สิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก

ยิ่งคุณซื้ อของมากเท่าไหร่ เงินของคุณก็จะห า ย ไปกับสิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้ อของและให้ความสำคัญกับการประหยัด, การเก็บออม และการลงทุนจะดีกว่า

ถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นักช้อป ก็เริ่มต้นการช้อปในสินท รั พ ย์ต่างๆ ให้ความสนใจด้านการลงทุน และเริ่มสะสมหุ้น แทนการช้อปรองเท้าหรือเสื้อผ้า รับรองว่าเห็นผลแน่นอน

ขั้นที่ 9 = กระจายงาน สร้างหนทางร ว ย

การทำงานหนักคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน และถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด คุณก็ต้องทำงาน ปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียว แทบจะไม่ทำให้คุณร ว ย คุณไม่สามารถร ว ยได้เพียงลำพัง คุณต้องอาศัยการกระจายงาน ตั้งแต่การจ้างคนภายนอ กมาทำงาน

ไปจนถึงการลงทุน ยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องธุรกิจ และเรื่องชีวิตของคุณเองบันไดเหล่านี้บางขั้นสูงมาก แต่บางขั้นก็เหมือนแค่ทางต่างระดับเล็กๆ เท่านั้น สิ่งสำคัญคือ ‘ถ้าคุณอย ากเป็นคนร ว ย จงคิดแบบคนร ว ย และทำเหมือนที่คนร ว ยทำ’ ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตัวเองดูนะ

ขั้นที่ 10 = จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ อย่ าทำงานไปวันๆ

คนอย ากร ว ยหล า ยคน เปลี่ยนงานเพราะต้องการได้เงินที่ดีกว่า แต่คนร ว ยรู้ว่า การทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงแรกของการทำงาน จะเป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากล า ยเป็นคนร ว ย เช่น การเป็นพนักงานข า ย เพื่อให้เข้าใจโลกของการค้า หรือเป็นพนักงานธนาคาร

เพื่อที่จะเข้าใจการเงินและบัญชีถ้าจะเป็นคนร ว ย ก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้คุณร ว ย เราบอ กได้เลยว่า ‘คนร ว ยจริง’ กับคน ‘มีเงินเยอะ’ นั้นแตกต่างกัน มาก

ที่มา kha-yam