10 ข้อคิดการใช้ชีวิต อย่ านอนตื่นสาย อย่ าอายทำกิน

วันนี้เราจะพาเพื่อนไปเรียนรู้แนวคิดการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ยังใช้กับชีวิตจริงได้เสมอ กับบทความ 10 ข้อคิดการใช้ชีวิต อย่ านอนตื่นสาย อย่ าอายทำกิน ไปดูกันว่าข้อคิดนี้จะช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่ างไร

1 อย่ านอนตื่นสายอย่ าอายทำกิ นอย่ าหมิ่นเงินน้อย อย่ าคอยวาสนา

คำพังเพยนี้ไม่เคยตกยุคสมมุติคนสองคนเข้านอน 4 ทุ่มพร้อมกัน คนหนึ่งตื่นตี 5 ทุกวันอีกคนตื่ น 7 โมง เช้าทุกวันในแต่ละวัน ก็มีเวลาต่างกัน 2 ช.ม. แล้วผ่านไป 1 ปีหรือ 10 ปี เวลาในการทำ สิ่งต่างๆจะเพิ่มพูนขึ้นอีกมหาศาล

2 ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร จงหาโอกาสศึกษาอาชีพ ที่แตกต่าง จากที่คุณทำอยู่

และขอให้ศึกษา ด้วยความนอบน้อม แม้ว่าคุณเป็นฝ่ายจ่ายเงินเรียนก็ต าม ศิษย์จะเก่งได้ เพราะครูดีครูจะดีได้ เพราะศิษย์มีความนอบน้อม เคารพต่อครู

3 หากวันหนึ่ง คุณต้องเลือ ก ระหว่างน้ำใจ กับ น้ำเงิน

จงเลือ กน้ำใจเพราะ น้ำเงินหล่อ เลี้ยงมิตรภาพได้เพียงชั่ วครู่ แต่น้ำใจหล่อเลี้ยง มิตรภาพได้ อย่ างยั่งยืน

4 คนเราไม่ได้ร ว ยจาก อาชีพเดียวกัน

ทุกอาชีพทุกสาขาการงานร ว ยได้ เหมือนกันหมด เมื่อเลือ กในอาชีพใดแล้ว จงลงแรงศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวช าญ ในสาขานั้นๆอย่ าทำตัว เหมือนรู้ในทุกอาชีพ แต่ไม่เชี่ยวช าญ สักอาชีพ

5 เวลาทำผิดต้องกล้ายอมรับผิด

อย่ าโต้เถียงหรือหาข้ออ้างเพื่อ กลบความผิดที่คุณทำลงไป เพราะสุดท้าย คนที่เสียห า ย ก็คือตัวคุณเอง

6 อย่ าเอาแต่ก้มหน้าก้มต าทำงาน

ต้องถามตัวเองว่า 1 ปี ข้างหน้าฉันทำอะไร

3 ปี ข้างหน้าฉันอยู่ที่ไหน

5 ปี ข้างหน้าฉันอยู่กับใคร

10 ปี ข้างหน้าฉันคือใคร

หากทำงานแบบขอแค่ผ่านพ้นไปวันๆ ไม่มีเป้าหมาย 10 ปี ข้างหน้าคุณก็จะเหมือน วันนี้ที่ขอแค่อยู่ไปวัน ๆ

7 เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว

อย่ าเสวยสุขเพียงลำพัง จงแบ่งปัน ความสำเร็จ ให้กับทีมงานครอบครัว และคนที่เคยสนับสนุนคุณ จงระลึกไว้เสมอว่าเงินซื้ อ ความสะดวก สะบายได้ แต่ซื้ อความสุข ไม่ได้ หากเสพในความสำเร็จ เพียงลำพังสักวัน คุณจะได้ทุ ก ข์เ พียงลำพังเช่นกัน

8 อย่ ากลัวความทุ ก ข์ ย ากลำบาก

เพราะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ได้มาโดยง่ายแม้แต่ลมห า ยใจ หากร่างกายคุณทำงาน ไม่เป็นระบบ มีจมูกไปก็ใช่ว่าจะห า ยใจได้ ทุ ก ข์ก็อยู่ได้สุข ก็อยู่ได้ก็ไม่มีอะไร น่ากลัว สำหรับคุณอีกต่อไป

9 หากคุณเจอ กับนายจ้าง หรือ เจ้านายที่เจ้ากี้เจ้าการ

และเคี่ยวเข็นอย่ างหนักหลายๆคนกลัวแต่คุณ จงกล้าเข้าห า ยอมรับ การเคี่ยวกรำจากเขา ความสำเร็จเกิดจากน้ำเหงื่อ ไม่ใช่น้ำลาย แล้วสักวันหนึ่งคุณจะขอบคุณความลำบาก

10 เป็นคนต้องรู้อ่อนน้อม

แต่ย ามทำงานอย่ าหน่อมแน้มเพราะหากไม่แสดงศักยภาพ คนอื่นจะรู้ได้อย่ างไรว่าคุณมีศักยภาพ

ที่มา y a k r o o k a s e t, k a e y i m