10 ข้อคิด จงอย่ าไปอิจฉาชีวิตคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้ดี สวยหรูให้คนอื่นอิจฉา

การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้หล า ยๆคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ย ากที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขจนคนอื่นต้องมาอิจฉา วันนี้เราจึงอย ากที่พาเพื่อนๆ ทุกคนที่กำลังอิจฉาชีวิตของคนอื่นไปใช้ชีวิตให้เป็นตัวเองและมีความสุขที่สุด และกล า ยเป็นคนที่คนอื่นต้องมาอิจฉาชีวิตของเพื่อนๆแทน กับบทความ 10 ข้อคิด จงอย่ าไปอิจฉาชีวิตคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้ดี สวยหรูให้คนอื่นอิจฉา ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตให้คนอิจฉานั้นสามารถทำได้อย่ างไร

1 จุดที่ตกต่ำที่สุด เป็นได้ทั้งจุดจบ และจุดเริ่มต้นใหม่อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไร

2 คนที่ ‘น่าอิ จฉ าที่สุด’ คือ ‘คนที่ไม่อิ จฉ าใครเลย’ดูเหมือน

มันเป็น ‘ความสุข’ ง่ายๆ แต่ ‘คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยทำกัน’

3 ทุกอย่ างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่ วคราวถ้ามัน ‘ดี’ ให้มีความสุข กับมันเพราะ- มันจะอยู่กับเราไม่นานถ้ามัน ‘ไม่ดี’ อย่ ากังวลเพราะ มันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน

4 ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ขัดความสุขคนอื่น ไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่น ไม่ดูถูกคนอื่น

5 ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนห า ยไปจากชีวิตเราแต่ ‘เวลา’ ก็ยังคง ‘เดินต่อ’

และเวลาก็สอนให้เราได้รู้ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้น เราควรจะดูแลและรักษ า อย่ างไร เพื่อว่าวันหนึ่ง ‘เราจะไม่เสียใจ’ กับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดแล้ว

6 ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้น มีมากขึ้นนั่นก็คือ ให้แบ่งปั น ความสุขนั้น ( แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มาก ยิ่งสุขมาก )

7 บางครั้ง…เราไม่ต้องคิดว่า ‘สิ่งที่เราทำ เราจะได้อะไร’ แต่เมื่อทำแล้ว มันสุขใจ มันก็คือ ‘กำไร’ ของชีวิต

8 ‘ทุกวินาทีที่ห า ยใจอยู่ คือ โอกาสของชีวิต’อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแคร์สายต าใครตราบใดที่เรายังห า ยใจด้วยจมูกของเราเอง

9 ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นานแต่ความทรงจำที่ดี จะอยู่กับเราตลอ ดไป

10 จงอย่ าอิ จฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จฉ า

ที่มา ชีวิตคิดบวก, myfriendth