10 ข้อคิด ชีวิตเรามีคุณค่า มากเกินกว่าจะวิ่งต ามใคร

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและรักคนอื่นอย่ างมีสติ กับบทความ 10 ข้อคิด ชีวิตเรามีคุณค่า มากเกินกว่าจะวิ่งต ามใคร ไปดูกันว่าการรักใครอย่ างมีสตินั้น จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้น มีคุณค่าเพิ่มขึ้น มากเพียงใด

1 ดูแลตัวเองให้ดูดีและ มีค่าที่สุดเพราะจากนี้คุณจะเป็น ผู้เลือ กไม่ใช่ผู้ถูกเลือ ก

2 การที่คน คนเดียวปฏิเสธคุณ ไม่ได้หมายถึงคุณไม่ดี พอพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณดีพอ

3 คุณอาจไม่ใช่สำหรับบางคนเหมือน ที่บางคนไม่ใช่สำหรับคุณ ยอมรับความจริง

4 โลกนี้ไม่ได้มีแค่ เขาคนเดียวยังมีคนอีกมากมายที่ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

5 ยิ่งคุณดื้อดึง และเหนี่ยวรั้ง เขาไว้คุณยิ่งดูไร้ค่า ในสายต าเขาปล่อยเขาไป

6 คุณต้องรัก ชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัสต้องใช้ชีวิตต้องมี ความสุขและคุณต้องเข้มแข็ง

7 คุณต้องรักตัวเองและ เลือ กสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเอง ลืมคนที่ไม่รักคุณ

8 คุณมีค่าเกินกว่า ที่จะขอร้อง ให้ใครรักคุณและ เขาก็ไม่มีค่าพอ

9 ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วน มีเหตุผลโ ช ค ช ะ ต า กำหนดไว้แล้วว่าเขา ไม่ใช่เพราะคนที่ใช่ยังเดินทาง มาไม่ถึง

10 สิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้าคุณต้องเชื่อ และรอคอยสิ่งนั้นรอคอย สิ่งที่คุณคู่ควรเรา

ไม่ได้มีค่าเพราะใครมารัก แต่เรามีค่ายิ่งนัก ถ้าเรารักตัวเองอย่ าฝืนอะไรก็ต ามที่จะต้อง เกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย าม เพื่อคุณอย่ าไปหาคนที่เห็นค่าคุณ แค่เวลาที่เขาต้องการอย่ าเสียสละ ความสุขของคุณเพื่อทำให้ ทุกคน มีความสุขเริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเองมีความสุข ตัดคนบางคนออ กไปจากชีวิต

แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเองเรียนรู้ว่าถ้าคุณแคร์มากไป คุณจะลงเอยที่ผิดหวัง ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น คุณจะเหลือแค่ตัวคุณเองบอ กคนที่คุณห า ยไป จากชีวิตเขา ว่าไม่ใช่เพราะคุณไม่แค แต่เพราะเขาไม่เห็นค่าคุณมากพอ ลืมทุกอย่ างที่ทำให้ คุณอ่อนเเอและอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแข็งคุณมีค่า เกินกว่า จะขอร้องให้ใครมา รักคุณคนที่ ไม่รักคุณ เขาไม่มีค่าพอ ให้คุณไป เป็นกำลังใจให้นะคะ

ที่มา c h i t- i n, s t a y l i f e t h