10 จุดนี้ที่ คนโบราณว่าไว้อย่ าให้มีในบ้าน

หากวันนี้บ้านของคุณกำลังติดขัด ขัดสนเรื่องเงินทอง หรือทำมาหากินไม่ค่อยขึ้น วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ 10 จุดนี้ที่ คนโบราณว่าไว้อย่ าให้มีในบ้าน ไปดูกันว่าสิ่งที่คนโบราณเชื่อนั้นมีอะไรบ้าง ที่จะทำให้บ้านของคุณอยู่เย็นเป็นสุข มีเงินไหลมาเทมา

1 ห้ า มจัดวางหิ้งพ ร ะไว้เหนือประตู

การจัดหิ้งพระที่เหมาะสมควรเป็นโซนที่เงียบสงบไม่มีคนพลุกพล่าน การวางไว้เหนือประตูที่มีคนเข้าออ กตลอ ดเวลาจะทำให้พลังงานและความศักดิ์สิทธิ์ถูกรบกวนได้ การวางปิ้งพระผิดหลักนี้จะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงานและจะมีปัญหาเข้าบ้านตลอ ดเวลา ควรย้ า ยตำแหน่งหิ้งพระไปอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัว จะช่วยให้การงานก้าวหน้า ค้าข า ยดีขึ้น

2 ห้ า มมีเสาไฟหน้าบ้าน

การเลือ กซื้ อบ้านหากเป็นไปได้ในคราวแรกให้เลือ กบ้านที่หน้าบ้านโล่ง ไม่มีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านเพราะเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่ดี จะส่ งผลให้คนในบ้านมีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ทำให้โชคลาภไม่เข้าบ้าน แต่หากเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยอยู่แล้วไม่สามารถเลือ กได้ ให้เราปลูกต้นไม้เพื่อบังเสาไฟเอาไว้และไม่นอนในห้องที่มีมุมติดอยู่กับเสาไฟฟ้า และหาลูกแก้ว คริส ตั ลใสๆ หรือ โมบาย มาแขวนเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน

3 ห้ า มตั้งโต๊ะทำงาน หันหลังให้ประตูห้อง

การจัดวางโต๊ะทำงานไม่ควรวางหันหลังให้ประตูห้อง เพราะจะทำให้การงานติดขัดมีปัญหา ต้องหันหน้าโต๊ะไปทางประตู หรือหากแก้ไม่ได้ให้ใช้กระจกเงามาตั้งไว้ให้สามารถมองเห็นประตูห้องได้ จากโต๊ะทำงาน

4 ห้ า มประตูหน้าและประตูหลังตรงกัน

การออ กแบบบ้านนั้นไม่ควรสร้างให้ประตูหน้าบ้านและประตูหลังบ้านเป็นแนวเดียวกัน หรือ ตรงกัน เพราะจะทำให้พลังงานที่เข้ามาทะลุออ กไหลออ กไปหมด การที่ประตูทางเข้าออ กด้านหน้าบ้านและหลังบ้านตรงกันที่เรียกว่า อ ก ท ะ ลุ จะทำให้โชคลาภที่จะเข้ามาห า ยไปหมด ควรหาชั้นหรือผ้าม่าน มาตั้งบังเอาไว้ จะช่วยให้การงานการเงินราบรื่น

5 ห้ า มมีสระน้ำหลังบ้าน

สระว่ายน้ำหรือสระน้ำควรอยู่หน้าบ้าน การมีสระหลังบ้านจะทำให้การเงินติดขัด ทำให้การเงินแย่เก็บเงินไม่อยู่ ทางแก้คือย้ า ยตำแหน่งหรือหากเป็นบ่อหรือสระให้ทำการถมไปเลย หากถมไม่ได้ให้สร้างกำแพงบังไว้โดยกำแพงต้องสูงเลยหัวขึ้นไป เป็นการกั้นสระออ กจากตัวบ้าน

6 ห้ า มมีแหล่งน้ำกลางบ้าน

แหล่งน้ำหมายถึง ห้องน้ำ อ่างปลา ตู้ปลา สระน้ำเล็กๆ หรือของตกแต่งบ้านที่มีน้ำ วางอยู่กลางบ้าน จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพคนผู้อยู่อาศัย ไม่มีโชคลาภเข้ามา ควรจัดวางมุมใหม่หรือใช้ม่านหรือฉากกั้น มาวางขวางเอาไว้ อาจใช้ต้นไม้วางตกแต่งเพื่อไม่ให้เห็นห้องน้ำชัดเจนเกินไป

7 ห้ า มมีกระจกร้าวในบ้าน

การมีข้าวของเครื่องใช้ที่บิ่นแตกร้าว โดยเฉพาะกระจกเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทำให้คนในบ้านมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเอง คู่รักก็จะไม่ลงรอยกัน โชคลาภไม่เข้าบ้าน หากมีสิ่งใดที่แตกร้าว ควรทิ้งหรือทำการซ่อมให้เรียบร้อย

8 ห้ า มประตูหน้าบ้านตรงกับประตูห้องน้ำ

เมื่อเปิดประตูเข้ามาในบ้านไม่ควรเจอประตูห้องน้ำเลย เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหล สามารถแก้ได้ด้วยการปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอ ดและทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดเสมอ หรือใช้ฉากกั้นบังสายต าประตูหน้าห้องน้ำไปเลย

9 ห้ า มวางเตียงใต้คาน

ความเชื่อนี้ถือกันอย่ างมากสำหรับการนอนใต้คาน จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เจ็ บ ป่ วยง่าย หากเป็นคู่รักก็จะทำให้มีปัญหาระหองระแหงกันตลอ ดเวลา ควรย้ ายเตียงไปในมุมอื่นหรือติดฝ้าเพื่อบังคานบ้านไปเลย

10 ห้ า มหันหัวเตียงชิดกับกำแพงห้องน้ำ

การจัดวางเตียงนอนแบบนี้จะทำให้อารมณ์แปรปรวน โมโหง่ายและยังทำให้ป่ ว ยง่ายด้วย ควรเปลี่ยนทิศหัวนอนหรือนำฉากมากั้นเอาไว้

เรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องของความเชื่อที่อิงกับหลักการหล า ยอย่ างรวมทั้งเรื่องของวิทย าศ าส ตร์ด้วย ดังนั้นควรจัดบ้านให้ตรงต ามศาสตร์ของฮวงจุ้ยจะทำให้เราอยู่อาศัยในบ้านของเราได้อย่ า งสงบสุข ไม่มีปัญหาขัดแ ย่ ง หรือเ จ็บ ป่ วยบ่อยๆ

ที่มา krustory