10 ต้นไม้ปลูกเสริมโชค เรียกท รั พ ย์ งงานเจริบรุ่งเรือง รับปีใหม่

วันนี้เราอย ากที่จะชวนเพื่อนๆ ไปปลูกต้นไม้เรียกท รั พ ย์ตอนรับปีใหม่ กับบทความ 10 ต้นไม้ปลูกเสริมโชค เรียกท รั พ ย์ งงานเจริบรุ่งเรือง รับปีใหม่ ไปดูกันว่าต้นไม้ที่ควรหามาปลูกไว้ เพื่อ ดึงดูดท รั พ ย์จะมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

1 ต้นไผ่

ต้นไผ่นั้นอาจจะทำให้คนในครอบครัวมีความปองดอง มีความรักและมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน และไผ่ยังเป็นต้นไม้ที่อ่อนไหวต ามลม จะทำให้เป็นคนที่อ่อนโยน ปลูกไผ่จะช่วยทำให้สมาชิกที่อยู่อาศัยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีสติปัญญามีความกตัญญู

2 ต้นขนุน

การปลูกต้นขนุนนั้นว่ากันว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยช่วย เหลือ คนอุปการะจุนเจือ

3 ต้นกล้วย

หล า ยบ้ านนิยมปลูกต้นกล้วย เพราะเราสามารถนำส่วนต่างๆมาทานได้ และยังมีความเชื่อว่าการปลูกต้นกล้วยเอาไว้บริเวณรอบบ้ านนั้น จะช่วยทำให้หน้าที่การงาน มีความราบรื่น คิดสิ่งใด ก็จะสมหวังปรารถนา ทำสิ่งใด ก็จะ ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้าปาก

4 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเด่น มี ดอ กสีเหลืองทองสวยงาม เชื่อ กันว่าการปลูกต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้น มีแต่ความเจริญมีความรุ่งเรือง เป็นทวีคูณยิ่งๆขึ้นไป ใบของราชพฤกษ์นั้น มักจะนำมาใช้ในพิธีการสะเดาะเคราะห์ จะมีความเชื่อ กันว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และให้ความหมายที่ดี

5 ต้น มะยม

ต้น มะยม จะทำให้คนนิยมชมชอบ คนรักใคร่มีชื่อเสียง

6 ต้นกวนอิม

ต้นกวนอิมเงินกวนอิมทอง ความเชื่อว่ากันว่าเป็นต้นไม้ของความสำเร็จ นิยมใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดมาประกอบในพิธีการบูช าเ ท พเจ้า ความเชื่อว่ากันว่าจะช่วยส่ งผลให้คนในบ้ า นนั้น มีฐานะที่ดี มีเงินทองและมีความร่ำร ว ยขึ้น

7 ต้น มะม่วง

หล า ยๆบ้ า นนิยมปลูกต้น มะม่วง เป็นต้นใหญ่ให้ความร่มเงา ทั้งยังนำมาทานได้ ถือได้ว่ามีประโยชน์ที่ดีเลยทีเดียว และนอ กจากนี้การปลูกต้น มะม่วงนั้น มีความเชื่อ กันว่า จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้ า น มีความร่ำร ว ยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยป้อง กันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามา

8 ต้นกระดังงา

ความเชื่อว่ากันว่า การปลูกต้นกระดังงานั้น จะทำให้มีชื่อเสียงมีความโด่งดัง และเป็นที่นับหน้าถือต า มีเงินทองใช้มีล า ภ ย ศ ได้ที่การงานดี

9 ต้นโกศล

ต้นโกศล คล้ายกับคำว่ากุศล จึงมีความเชื่อว่า คือ การสร้างบุญสร้างความดี จะช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีสีสันที่สวยงามมีความหมายที่ดี จึงเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่ างมาก

10 ต้น มะขาม

ต้น มะขาม แนะนำไปปลูกไว้ทางทิศตะวันตกมีความเชื่อ กันว่าต้น มะขามจะทำให้ผู้ที่ปลูก ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นที่น่าเกรงขาม น่ายำเกรง มีผู้คนชื่นชอบ และนอ กจากนี้ยังช่วยนำแต่สิ่งที่ดีเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีออ กไป

ที่มา Postsod