10 นิสัยของคนที่ฉลาดทันคน ในยุคสมัยที่คนตีสองหน้าเข้าหากัน

หากวันนี้คุณนั้นอย ากจะรู้ว่าคนที่เขาพิแพงเกมเก่ง เขาเป็นคนที่มีนิสัยแบบไหน เขาถึงรู้เท่าทันคนในยุคสมัยที่คนส่วน มากใส่หน้ากากเข้าหากัน กับบทความ 11 นิสัยของคนที่ฉลาดทันคน ในยุคสมัยที่คนตีสองหน้าเข้าหากัน ไปดูกันว่าคนแบบไหนที่เก่งเท่าทันคนอื่น

1 เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง

คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูด นั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

2 ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด

แต่ให้โอ กาส คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอคนเก่ง และฉลาดมักเป็นผู้ให้โอ กาส คนอยู่เสมอเ มื่อเขาเหล่า นั้นกระทำความผิด และพร้อมจะแนะนำชี้ ช่องทางให้เขาเหล่านั้น สะท้อนความผิด ของตนเองให้เกิด การยอมรับและพัฒนาตนเอง

3 อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเ สียง แต่มีผลงาน การันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถ สร้างเวทีให้ตนเอ งได้ไม่ย าก จะระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย ทั้ง เฟส , ไลน์ , ยูทูบ ฯลฯ การศึกษา อาจเป็นเพียงใบเบิก ทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

4 ไม่อ วดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลา

ต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จน เราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

5 ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทางและ ความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถ วิ ธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเ สียงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

6 รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง

คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบ ข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำเขา จะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้ว สิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

7 กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเล ว ร้า ย เข้ามาในชีวิต ก็ต ามคนเก่งและฉลาด ในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งย ามเมื่อลมลง ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรือผิด หวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้ มลง

8 ไม่ใช้ Social Media ตลอ ดเวลา แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่ งต่อความคิดดีๆ

ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูล ข่าวส ารตลอ ด 24 ชั่ วโมงคนเก่งมักจะเลือ กเส พแต่ ข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือ การบริหาร ชีวิตและเป็นนัก แ บ่ งปั น เพื่อให้คนอื่นๆได้เส พข้อมูลดีๆที่เขาคัดสรรมาอย่ างดีแล้ว

9 จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

และเต็มที่กับทุ กเรื่องที่ทำคนเก่งและฉลาด มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้ เวลาสร้างความสุข การผ่อนคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

10 มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ าง มั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสี ยโอ กาส โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ ย้อนถอยหลัง

ที่มา stand-smiling