10 นิสัยของหัวหน้าที่ ลูกน้องรัก และต้องการร่วมงานด้วย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยของหัวหน้าที่ลูกน้องอย ากได้มาเป็นหัวหน้าทีม เพื่อให้งานที่ทำและงานที่เรารักออ กมาดีที่สุด กับบทความ 10 นิสัยของหัวหน้าที่ ลูกน้องรัก และต้องการร่วมงานด้วย ไปดูกันว่าหัวหน้าแบบไหนที่ลูกรักมาก

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงานการวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่การเป็นสุดยอ ด นักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ ‘การบริหารคน’ ด้วย เพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลย ถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง จากผลการสำรวจ และวิจัยของ Gallup พบว่า

ใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรัก และยินดีร่วมงาน ด้วยแบบไม่มีเงื่อนไขยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติต าม และให้ความเคารพ อย่ างแท้จริง ไม่ใช่การทำไป เพราะตำแหน่งและบทบาท ในหน้าที่การงานเท่านั้น

เจ้านายแบบนี้ลูกน้องรักเลย…

1 ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาด อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดี เข้าใจให้อภั ย และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอ คือเจ้านาย ในดวงใจ เพราะไม่มีลูกน้องคนไหน อย ากทำผิดพลาด และเมื่อผิดพลาด แล้วได้รับกำลังใจที่ดี ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้ ลูกน้องคนไหนไม่รัก และทุ่มเทใจทำงานให้ก็บ้าแล้ว

2 ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือ การใช้อำนาจในฐานะของเจ้านาย อย่ างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจ จนลูกน้องรู้สึกว่า ตัวเองกำลัง เป็นทาสอยู่รึเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจ ต ามอำเภอใจสั่งให้ลูกน้องทำ ในสิ่งที่อยู่นอ กเหนืองานที่รับผิดชอบ

3 ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางที่ชัดเจนเช่นกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูด และบอ กออ กไปตรงๆ โดยคาดว่า อีกฝ่ายน่าจะรู้ว่า ต้องทำอะไร เป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์ และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำ ผิดตรงไหนหรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอย่ างไร อย ากให้ทำอย่ างไร ก็บอ กลูกน้องไปตรงๆแบบนี้แหละได้ใจ

4 สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรัก นอ กจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรม และภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกน้องได้ คือความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาอย่ างยอ ดเยี่ยม ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ ในตัวเจ้านาย เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นต ามไปเท่านั้น

5 มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ คือคุณสมบัติ ที่ข า ดไม่ได้ ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้า หากคุณต้องการ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจ อย่ างราบรื่นรวดเร็ว และงาน มีคุณภาพสูง คุณต้องมีความยุติธรรม และสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้ นอ กจากนี้ห้ามเป็นเจ้านายที่ลำเอียงเด็ดข าด เพราะบอ กได้คำเดียวว่าลูกน้องเ ก ลี ย ดที่สุด

6 ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น แตกต่างจากเจ้านาย ที่จะพบเจอ กัน เฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่ งผลให้เจ้านายประเภทนี้ มีความเข้าอ กเข้าใจ ลูกน้องมากเป็นพิเศษ เพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิดทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถ ที่ลูกน้องแต่ละคน มี ช่วยให้งาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่นรวดเร็วและเป็นระบบ นอ กจากนี้การแจกจ่ายงาน ยังเป็นเรื่องง่าย เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไร เจ้านายมั่นใจ ในผลงานลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

7 สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่ มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือ ในการทำงาน อย่ างสุดความสามารถ กับเจ้านายที่เห็นความสำคัญ และทำให้พวกเขา รู้สึกได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ข า ดไม่ได้ และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคน ร่วมมือ กัน ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

8 เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของตนเองได้ ซึ่งข้อ ดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้อง ได้แสดงความคิดเห็นนั้น จะช่วยให้รูปแบบการทำงาน ผลงานและความสัมพันธ์ในการทำงาน เป็นไปอย่ างราบรื่น เกิดแนวคิด และไอเดียธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ

9 ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคน จะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้อง เห็นศักยภาพ ที่แท้จริงหรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี ไม่เพียงแต่จะช่วย ให้ลูกน้องสามารถทำงาน ต ามความสามารถได้ อย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาส พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วย

10 เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอ กจากปัญหาสารพัด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วความเยอะของเจ้านาย ยังสามารถสร้างความลำบาก ในการทำงาน ให้กับลูกน้องได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น เจ้านายที่ช่วย ให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย หรือเปลี่ยนเรื่องย าก ให้เป็นเรื่องง่ายได้เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติของเจ้านาย ที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้น กับเจ้านายทุกคน เพราะคนเป็นลูกน้อง ต่างให้ความเห็นว่า เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ถ้ามีเจ้านายดี การทำงานก็ราบรื่น มีความสุขต่อให้งานย ากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจ ทำให้ด้วยความยินดี และอย ากทำงานให้เจ้านายแบบนี้ตลอ ดไป

ที่มา meokayna