10 ประโยชน์ของการมีเงินออม ยิ่งมีเยอะชีวิตยิ่งไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คุณค่าของการมีเงินออมสำรองไว้ใช้ย ามชีวิตลำบาก ไม่มีรายรับเข้ามา กับบทความ 10 ประโยชน์ของการมีเงินออม ยิ่งมีเยอะชีวิตยิ่งไม่ลำบาก ไปดูกันว่าการมีเงินออมจะช่วยให้ชีวิตไม่ลำบากอย่ างไร

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเงิ นที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เ งินเก่ง จนไม่มีเงิ นเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อ ดี ของการมีเงิ นออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด และเริ่มเก็บเงิ น เริ่มออมเงิ น การออมเงิ น เป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดี กับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่ างข้อ ดี ของการมีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ

ข้อ ดีของการมีเงิ นออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น บางทีเหตุผลดีๆสักข้อ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

1 เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงิ นออม เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2 เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เครียดหน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิ นที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงิ นออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น มีเงิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้น เมื่อมีเงิ นออมก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไร

ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้ มีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเอง ก็เ จ็ บป่ ว ย มีหล า ยโ รค หากมีเงิ นออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

3 มีเงิ นออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไร เป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงิ นออมให้มากๆ

4 เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เงิ นในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็น ต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

5 เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ยต ายจาก ช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์ เข้ามาใช้ ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

6 เก็บเงิ นออมไว้ เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ท รั พ ย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุด เสียห า ยต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงิ นออมไว้ เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

7 มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคน ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

8 เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเ งินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช าติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

9 เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเ งินออม เพราะจะช่วย ให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น เพื่อซื้ อบ้านที่ดิน

10 เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุน อย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงิ นออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้านก็ จะมีรายได้จาก เงิ นปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อ ดีของการมีเงิ นออม ยังมีอีกมากโดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่ายเพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา siamebook, stand-smiling