10 วิ ธีฝึกสอนลูกให้เติบโตไปเป็นเถ้าแก่ มีชีวิตไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอวิธีการฝึกสอนและปลูกฝังให้ลูกของทุกคนได้เรียนรู้วิช าสร้างตนให้เติบโตเป็นเถ้าแก่ กับบทความ 10 วิ ธีฝึกสอนลูกให้เติบโตไปเป็นเถ้าแก่ มีชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องฝึกสอนลูกๆ อย่ างไรบ้าง เพื่อให้เขาได้รู้จักคิดหาวิธีที่จะเลี้ยงตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่ างสุขสบายในอนาคต

1 ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้าง

ในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควร ทำที่กล่าวมาครบถ้วนทุกข้อแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออ กมา เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อยได้ทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ใน สิ่งที่เขาต้องการหรือยัง ซึ่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขาได้ เป็นอิสระในการคิดทบทวน เพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับตัวเองจริงๆ

2 คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุด

โรงเรียนแห่งแรกของ เ ด็ ก ทุกคน คือ บ้าน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณ อ ย า ก ปั้นให้เขาเป็นแบบไหน ลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้น เพื่อเกื้อหนุนให้เขาดูยกตัว อ ย่ า ง ถ้าคุณ อ ย า ก ให้ลูกเติบโตไป เป็นคนที่ขยันทำงาน คุณก็ต้องทำเป็นตัว อ ย่ า ง ให้ลูกดูว่าคุณเองขยัน ทำงานขนาดไหน หรือหาก อ ย า ก ฝึก ให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้คุณอาจพาเขาไป ด้วยเวลาที่คุณเข้าร่วมใน การทำงานจิตอาสา เป็นต้น

3 สอนให้ลูกใช้ชีวิต อ ย่ า ง มีเป้าหมาย

แม้แต่ทารกน้อย ยังรู้จักตั้งเป้าหมาย และอาศัยการร้องไห้เพื่อ บอ กให้พ่อแม่รู้ว่า กำลังหิว, ไม่สบายตัว หรือต้องการให้คนอุ้มเพราะฉะนั้น คุณไม่จำเป็นต้องอ ดใจรอให้ลูกค่อยๆ ค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิต แต่ควรส่ งเสริมให้ลูกรู้จัก กำหนดจุดหมายในชีวิตและก้าวไปให้ถึง เพราะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่ อ ย่ า ง น้อยระหว่างทางเขา จะได้เรียนรู้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆฝึกการแก้ปัญหา ความอ ดทน ฝึกความเชื่อมั่น และรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่ เ ด็ ก เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น คุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่ฝัน อ ย า ก ทำธุรกิจ

4 ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับ เ ด็ ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่เชื่อเถอะว่ายิ่งฟัง มากเท่าไหร่ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น ไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

5 สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแพ้

เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้มรสความสำเร็จ และความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่า คนเราจะชนะหรือแพ้กี่ครั้งไม่สำคัญ เพียงแต่เมื่อล้มแล้วต้องจดจำบทเรียน จากความผิดพลาดแล ะ อ ย่ า ทำผิดซ้ำ

6 ปล่อยให้เขานิ ย า ม ความสำเร็จของตัวเอง

ในฐานะพ่อแม่ คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย หรือเส้นทางให้ลูกเดินเพียง แต่คอยเป็นกองหนุน และช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดหมายก็ เพียงพอแล้ว

7 สอนให้เขาทำงานที่รัก

แพชชั่น สามารถเปลี่ยนงานที่หล า ยคน อาจมองว่าเหน็ดเหนื่อย และน่าเบื่อให้เป็นความสนุก และความสุขได้ หน้าที่ของคุณคือ ช่วยลูกต ามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอ และส่ งเสริมให้เขามีทักษะพร้อมจะ โลดแล่นในเส้นทางที่เลือ ก

8 ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อ ส า ร ที่ดี

หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อ ส า ร ที่ดี เพราะฉะนั้นคุณควรปลูกฝังทักษะนี้ ให้กับเขาควบคู่ไปกับการสอน ให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูด ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วนเช่นเดียว กับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออ กไปแล้ว จะคืนคำไม่ได้

9 สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม

ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัว อ ย่ า ง ความสำเร็จไหน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของ คนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือ ของหล า ยฝ่าย

10 สอนให้ลูกเป็นคนดี

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่น่ายกย่อง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือ และ จิตใจดีเพราะฉะนั้น ถ้าหวังจะให้ลูกโลดแล่นในโลกธุรกิจได้ อ ย่ า ง เต็มภาคภูมิ สง่า ผ่ า เผยคุณต้องปลูกฝัง และเป็นตัว อ ย่ า งให้เขา

ที่มา i n c-a s e a n, f o r l i f e t h, s i t – s m i l i n g