10 วิ ธีฝึกให้เป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี วิถีคนเก่ง ฉลาดทำ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป คนเราก็เปลี่ยนไปต ามยุคสมัย และทำให้หล า ยๆคน มักจะเกิดอารมณ์ร้อนกัน มากขึ้นและเกิดง่ายขึ้น วันนี้เราจึงอย ากจะพาเพื่อนๆ ไปฝึกความใจเย็น ทำให้ตัวเองอารมณ์ดี ไม่ว่าจะเจอ กับสถานการณ์ที่คุณไม่ยินดีก็ต ามแต่ กับบทความ 10 วิ ธีฝึกให้เป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี วิถีคนเก่ง ฉลาดทำ ไปดูกันว่าจะต้องฝึกตัวเองอย่ างไรบ้าง เพื่อให้คุณเป็นคนฉลาดทางอารมณ์

คงจะเคยได้ยิน กัน มาบ้าง ว่า ‘คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล’ พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าเราคบกับคนประเภทไหน เราก็จะเป็นคนแบบนั้น แต่ทว่าการที่เราจะดีจะชั่ ว มันก็ขึ้นกับตัวเราเลือ กเองไม่ใช่หรือ? เพราะมนุษย์เราทุกคน มีความอ่อนแอก็จริงแต่ก็มีศักยภาพพอที่จะคิดเองได้ เลือ กเองได้และคงไม่อ่อนแอถึงกับให้คนอื่น ชักจูงได้ง่ายแน่ ชีวิตเราเป็นของเรา ไม่มีใครมาเปลี่ยนตัวเราได้

ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเสียเอง การหลบหลีกก็ไม่ใช่วิธี การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเท่าการเผชิญหน้า และในทุกความสัมพันธ์ ทุกสังคม ย่อมมีคนดีคน เ ล ว ปะปนกันไป เราเลือ กไม่ได้เช่นกัน ที่จะเปลี่ยนใครให้ได้ดั่งใจเราไปหมดทุกที่ ที่เราไปล้วนแต่ต้องการการปรับตัวเพื่อความอยู่รอ ดทั้งนั้น และถ้าคุณได้หลุดเข้าไปอยู่ในสังคมที่แวดล้อม ไปด้วยสิ่งไม่ดี คนไม่ดี 11 วิธีต่อไปนี้จะทำให้คุณอยู่ได้อย่ างสบายห า ยห่วง

1พาตัวเองออ กไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆ

ออ กจากภาระงานที่เ ค รี ย ด บรรย ากาศทะเลาะ เบาะแว้ง เข้าไปอยู่ในที่สบายๆ ไม่ว่าจะขับรถออ กไปที่ไกลๆ หาร้านกาแฟเงียบๆ นั่งพัก เข้าวัดทำบุญหรือ ที่ไหนก็ได้ที่คุณ ผ่ อน คล า ยมากขึ้นและทำให้มองเห็น อะไรดีๆ จากสิ่งรอบตัวมากขึ้นด้วย

2 ใจเย็น

ทำใจเป็นกลางกับทุกเรื่องรอบตัว แล้วปล่อยวาง มันไม่ใช่เรื่องของคุณ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด

3 ไม่คิดเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตัวเอง

ต่อให้คุณอยู่ท่าม กลางบรรย ากาศของความขัด แ ย้ ง เพื่อนทะเลาะกัน คุณก็เป็นเพียงแค่บุคคลที่สาม ทำได้แค่เพียงรับฟังปัญหาที่เขาระบาย แต่ไม่ควรเจ้ากี้เจ้าการเข้าไปช่วยยุติปัญหา ของพวกเขา หรือเก็บเอามาคิดเอง เ ค รี ย ด เองให้เสียสุขภ าพจิตเปล่าๆ

4 สูดลมห า ยใจลึกๆ

ก่อนจะถอนห า ยใจ กับบรรย ากาศรอบตัว ที่ชวน ป วดหัว ให้สูดห า ยใจเข้าลึกๆ เรียกสติและพลั ง เข้าตัวเอง นี่ไม่ใช่เรื่องของฉัน และไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วง ฮึบ!

5 พาตัวเองออ กจากสถานการณ์แ ย่ๆ นั้น

ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขังตัวเองไว้กับสถานการณ์แ ย่ๆ หรือสแตนบาย จุ ด เ กิ ด เ ห ตุ หวังดีเผื่อว่าเพื่อน จะขอความช่วยเหลือได้ทัน เพราะไม่คุณจะโดนลูกหลงเอาได้ คุณก็จะเสีย สุ ข ภ า พ จิ ต เสียเอง พาตัวเองออ กมาสแตนบายไกลๆ แบบอยู่ห่างๆ อย่ างห่วงๆ นอ กจากจะทำให้คุณปลอ ดภั ยขึ้น มันยังทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น ที่ไม่ต้องทนเห็นอะไรแ ย่ๆ อีกด้วย

6 ออ กกำลังกาย

ถ้ายังรู้สึกค้างคาใจ อึดอัดใจที่จู่ๆ ก็โดนหาเรื่อง ในที่ทำงาน หรือโดนเพื่อนพาลใส่โดยไม่ทราบสาเหตุ เก็บความอึดอัดใจนี้มาระบายกับการออ กกำลังกายเพราะนอ กจากร่างก าย จะสุขภ าพ ดีแล้ว ส มอง คุณยังโล่งขึ้น จากการหลั่ ง ส าร เอนโดรฟิ น ขณะออ กกำลังกายด้วย

7 นับ 1-10

ถ้ายังไม่โอเคก็นับ 1-20 ถ้าจู่ๆ ต้องพาตัวเอง ไปอยู่ในสถานการณ์ตึง เ ค รี ย ด เช่น การเข้าประชุม หรืออยู่ดีๆ ก็มีคนเอาเรื่องอึดอัดใจมาโยนให้ทั้งที่ไม่ใช่ธุระของเราใจร่มๆ เข้าไว้ นับ 1-10 ตั้งสติ รั้งตัวเอง ไม่ให้บ้ า ไปต ามแรงยั่ ว ยุนั่น แล้วแจกยิ้มออ กไป

8 ง่วงอยู่กับกิจก ร ร มบางอย่ าง

ออ กไปเที่ยวสักทริปย าวๆ แต่งสวน จัดบ้าน เล่นดนตรี นอ กจากจะ ผ่ อน คล า ย ตัวเรายังจะมีสมาธิ กับสิ่งที่ทำอยู่จนไม่คิดถึงเรื่องแ ย่ๆ ที่ได้เจอมาปะปนกันอีกด้วย

9 พูดออ กมาดังๆ ยิ้มให้กับตัวเองในกระจก

ปลุกพลั ง ให้กับตัวเองด้วยการพูด แต่คำที่มีความหมายดีๆ ออ กมาดังๆ ‘ฉันสวย! ฉันร ว ย! ฉันเก่ง!’ ต่อให้โลกแ ย่ แค่ไหน เจอคนไม่ดียังไง ฉัน มี ดีของฉัน!

10 อย่ าถือโทษโ ก ร ธ เคือง

เมื่อปลีกตัวออ กมา จากสถานการณ์ แ ย่ๆ มันก็คือ การทิ้งเรื่องให้มันกองอยู่ตรงนั้นอย่ าเอามาคิดติดตัวด้วย เหมือนพกของสำคัญไปต ามที่ต่างๆ อะไรที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไป ไม่จำเป็นถึงกับต้องเอามาใส่ใจให้มากหรอ ก

ที่มา j e e b.m e, y i n d e e y i n d e e