10 สัญญาณบ่งบอ ก เธอกับฉัน เราากันไม่ได้ ไม่ใช่สำหรับกันและกันอีกต่อไป

เมื่อความรักเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ต่างคนต่างเริ่มไม่สนใจกัน ใส่ใจกันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว มันก็คงจะต้องถึงเวลาบอ กลากันและกัน เพราะความรักของเราสองคนนั้นมันไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้ว เพราะอะไรนั้น วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุรว่าทำไมความรักของคุณทั้งสองคนนั้นไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้ว กับบทความ 10 สัญญาณบ่งบอ ก เธอกับฉัน เราากันไม่ได้ ไม่ใช่สำหรับกันและกันอีกต่อไป ไปดูกันว่ามีสัญญาณอะไรบ่งบอ กคุณบ้าง

เมื่อความรักที่หอมหวานได้จืดจางไป ความเย็นช าต่าง ๆ ก็เข้ามาแทนที่เมื่อไปกันไม่ได้ก็ต้องเลิกลากันไป เพราะเราอาจจะไม่ใช่คู่แท้ ของกันและกัน เมื่อถึงเวลาก็ต้อง จากกันไปอยู่ดี บางทีความรักก็เหมือนกับการ ชดใช้ก ร ร มร่วมกัน

เพราะใช่ว่าคว ามรักนั้น จะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป บางคู่แรกๆ ก็รักกันดี แต่พอมีปัญหา ก็กล า ยเป็นไม่ถูกชะต ากัน เพราะเมื่อถึงเวลาบางครั้งคนเราก็ต้องแยกจากกันอยู่ดี ต่อให้รู้สึก

ว่าไม่อย ากจาก แต่ถ้าความรู้สึกมันไม่ได้ ทุกอย่ างมีแต่ทางตันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันอยู่ดี บางคู่ในช่วงเวลา ที่ยังรักกันนั้น มักจะมีแต่ปัญหาแทน ที่จะมีความสุข แต่กลับมีแต่ความทุ ก ข์ เรียกว่าเป็นความรัก ที่มีแต่ก ร ร มร่วมกัน เพราะฉะนั้นหากคนเราหมดเวรหมดก ร ร มต่อกัน สุดท้ายยังไงก็ต้องเลิกรากันไปอยู่ดี

1 รับรู้ได้เองโดยสัญช าตญาณ

โดยภาพรวมทั้งหมดแล้ว จากทุกข้อที่กล่าวมาตัวเราเอง รับรู้ได้ว่าเขาหรือเ ธอคือคนที่ไม่ใช่สำหรับเราจริงๆ จะฝืนคบกัน ก็คงเสียเวลาเสียความรู้สึ กกันทั้ง2ฝ่ายแม้ว่าเหตุผลอาจจะไม่เกี่ยวกับมือที่ 3 แต่ด้วยที่คบมาสักระยะ เรารับรู้ได้เองก็ควรต้องปล่อยมือและถอยออ กไปจะดีกว่า

2 คบกันแต่ไม่รู้ใจกัน

เมื่อคนรักกัน 2 คนเราอาจจะใช้คำว่าคนรู้ใจ ก็ได้ดั่งสำน วนที่ว่า ‘มองหน้าก็รู้ใจ’ นั่นหมายถึงเรารักกัน คบหากันต้องเป็นคนที่พิเศษ กว่าคนอื่นคือรู้จักรู้ใจกันในหล า ยๆเรื่อง ดังนั้นหากคบกันแล้ว แต่เขาหรือเราไม่รู้ใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรชอบอะไร นิสัยใจคอเป็นอย่ างไรไม่เข้าใจกันปัญหาก็จะต ามมาบ่งบอ กถึงสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่แล้ว

3 ไม่ให้เกียรติกัน

แน่นอนความรักเป็นเรื่องของคน 2 คนต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพราะนั่นคือคุณส มบัติที่สำคัญ ของคนรักกัน มักจะทำกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ย าวนานแต่หากค นรักของคุณตอนนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยทั้งตัวเรา ครอบครัวเพื่อนฝูง และคนรอบข้างเวล าทะเลาะเบาะแว้งอ้างอิงถึงบุพการีว่าเราเสียๆห า ยๆคิดว่าความสัมพันธ์นี้ ไม่น่ายืดฟันธง! ทั้งนี้อย่ าใช้แค่อารมณ์ตัดสินใ จต้องใช้ความรู้สึกประกอบกับเหตุผลหล า ยอย่ างด้วย

4 คุยกันไม่รู้เรื่อง

ความคิดไม่ตรงกันหากเป็นบางเรื่องที่คู่รักอาจไม่เข้ากันบ้า งก็คงยอมกันได้แต่ถ้าส่วน มากแล้ว พวกคุณไม่เข้าใจกันเลย ความคิดเห็นแตกต่างกันแน่ นอนต้องนำพามาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งอารมณ์เข้ามาอยู่เหนือเหตุ ผลที่อย ากเอาชนะนั่น มันไม่ใช่สิ่งที่คนรักกันเขาทำกันหรอ กว่ามั้ย ?

5 คบกันแล้วต้องเสแสร้งเหมือนว่า เป็นอีกคน

ในแบบที่เขาชอบนั่นเ ขาอาจจะประทับใจ คุณจริงแต่คงเป็นความรัก ที่ไม่ระยะย าวแน่นอน ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนตัวเอง เป็นคนอื่น ได้ตลอ ดเวลา หรอ กนะ การเป็นตัวของตัวเอง นี่ตะหาก คือสิ่งสำคัญทางที่ดี หากเกิดปัญหานี้ แนะนำให้ปรับตัวเข้าหากัน คุณจะรู้สึกว่าการรักกัน ไม่จำเป็นต้องแสร้งทำเป็นแบบนั้น แบบนี้ รักกันอย่ างที่ทั้ง 2 ฝ่ายเป็น น่าจะส่ งผล ในระยะย าวได้ดีกว่า

6 รู้สึกเครียดอึดอัดใจ

ว่ากันว่าคนสองคนจะรักจะชอบกันได้เคมีต้องตรงกันนั่นห มายถึงต้องมีบางอย่ างที่ดึงดูซึ่งกันและกัน แต่เมื่อนานไป รู้สึกได้ว่าเรา อึดอัดที่อย ากจะพูดอย ากจะบอ กอะไร เขาไปแต่กลัวต้องทะเลาะกัน หรือผิดใจกันมีหล ายอย่ าง ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ จนกล า ยเป็นความเครียด และสุดท้ายควา มรักอาจจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ นั่นเอง

7 คบกันแล้วมีชีวิตที่ไม่ดีมีแ ต่ดิ่งลง

คนเราเมื่อรักกันควรเป็น ‘คู่สร้างคู่สม’ มากกว่าการเป็น ‘คู่กรร ม’ จริงมั้ย หากคุณรู้สึกว่าความรักของคุณทำให้ชีวิตแย่ลง มากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเรื่องเงิ นทองที่มีอยู่เริ่มหดห า ยไปซ้ำร้า ยเป็นห นี้กองโต ต้องหาเงินหมุนให้พ้นเดือน เหตุอาจจะเกิดจากการไม่วางแผนการเงินให้ดีจนเราเองต้องเ ดือ ดร้อนไปด้วยหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆ

8 คุณหรือเธอรู้สึกไม่ไว้วางใจคนรักร้อยเปอร์เซ็นต์

คนรัก กันแน่นอนการไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญเมื่อมีรักการไว้ใจย่อมต ามมาแ ม้ว่าอาจจะไม่ทั้งหมด แต่ต้องเป็นส่วน มาก เพื่อหาทางออ กร่วมกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่หา กเราเลือ กที่จะบอ กเพื่อน มากกว่าคนรักแสดงว่าเราไม่ได้มั่นใจ ในตัวคนรักม ากนักนั่นคงเพราะเขาต้องมีบางอย่ างที่ทำให้เรายังไม่มั่นใจในตัวเขาทั้งหมด

9 รู้สึกได้ว่าไลฟ์สไตล์

ราต่างกัน มากเกินไป คนเราย่อมมีความชอบ ไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายกันบ้าง แต่แน่นอนไม่ทั้งหมด บางคนชอบฟังเพลงลูกทุ่ง อีกคนชอบเพลงสากลคิดง่าย ๆ ว่าแค่นั่งรถคันเดียวกัน ต้องแย่งเพลงกันฟังเสียแล้ว แล้วเรื่องอื่นๆ ล่ะ? จะเข้ากันได้มากแค่ไหน คนจะรักกันได้ต้องเกิดจากความชอบไปในแนวทางเดียวกัน และแน่นอนเมื่อแรกคบคุณอาจจะทนได้เรื่องความต่าง แต่นานไปมันอาจจะไม่เป็นอย่ างนั้น หรอ กและมัน ก็เป็นเหตุผล ที่ทำให้คุณไปด้วยกันไม่ได้

10 มองไม่เห็นอนาคตร่วมกัน

นอ กจากชีวิตจะจมลงแล้วปัญหาอื่นๆก็ต ามมาหรืออาจจะไม่ มีปัญหากันแต่ชีวิตย่ำอยู่กับที่จนบางครั้ง ก็ต้องกลับมา นั่งทบทวนอีกค รั้งว่าเรื่องราวระหว่างเรา2คนจะเป็นไปในทิศทางใดหากฝ่ายช ายยังไม่พร้อม ที่ะสร้างครอบครัว โดยที่ฝ่ายหญิงเริ่มมองหาอนาคตแล้วหรือฝ่ายหญิงเองยังคงยึดติดกับสังคมแบบเดิมๆ อยู่ไม่พร้อมที่จะเก็บเงิน หรือสร้างครอบครัวและนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอ กว่าหากเราไม่แก้ไขหรือตกลงกันสุดท้ายก็คงไปกันไม่ไหว

ที่มา e-yhangwa