10 สัญญาณ เขาไม่ได้รัก แค่ไม่ทิ้ง คบเป็นตัวเลือ กไปงั้น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สัญญาณที่กำลังบอ กว่าคนรักของเพื่อนกำลังให้เพื่อนเป็นตัวเลือ ก เพื่อแก้เหงาไปวันๆ กับบทความ 10 สัญญาณ เขาไม่ได้รัก แค่ไม่ทิ้ง คบเป็นตัวเลือ กไปงั้น ไปดูกันว่ามีสัญญษณแบบไหนบ้างที่บอ กว่าเพื่อนๆ เป็นตัวเลือ กของความรักในครั้งนี้

1 เกลี ยดสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งงานและกิจวัตรประจำวันด้วย10 ข้อที่บอ กว่า เขาไม่ได้รักคุณเลย..แค่คบคุณไปงั้นๆ

ยอมล้มเหลวในสิ่งที่คุณรักดีกว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณเกลี ยดนะ อย่ าปล่อยให้คนที่หมดไฟไปแล้วมาพูดให้คุณยุติความฝันต ามไปด้วย สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดในชีวิตคือ การทำต ามความฝันของตัวเอง ต้องยอมเสี่ ยง อย่ ามัวแต่หาวิธีที่ง่ายและปลอ ดภั ยเพราะคุณกลัวความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นชีวิตของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จเลย แม้ว่าจะย ากแต่ถ้าคุณ ไปถึงเป้าหมายได้บอ กเลยว่าคุ้มค่ากับหย าดเหงื่อและหย าดน้ำต าทุกหยด ที่เสียไปอย่ างแน่นอน

2 เขาอย ากให้คุณเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณ

อย่ าเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่น เราควรยอมสูญเสียคนที่ไม่ยอมรับในตัวเรา ดีกว่าการอยู่กับเขาต่อไปโดยที่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เพราะการ รั ก ษ า แ ผลใจนั้น ง่ายกว่าการซ่อมแซมตัวตนที่แตกสล า ย นอ กจากนี้การถมพื้นที่ ในชีวิตที่คนอื่นเคยอยู่ให้เต็มนั้นง่ายกว่าการปล่อยให้ชีวิตตัวเองว่างเปล่าแบบไร้ตัวตน

3 คำพูดสวนทางกับการกระทำ

หากเป็นเช่นนี้ก็ควรปล่อยมือเขาไปได้แล้วเพราะการอยู่เพียงลำพัง ย่อมดีกว่าการอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆ ที่ไม่ดีมิตรภาพที่แท้จริงคือสัญญาใจ ที่มีต่อ กันและไม่จำเป็นต้องพูดหรือบรรย ายใดๆทั้งสิ้น ความสัมพันธ์ ไม่มีวันเสื่อมคล า ยเพียงเพราะอยู่ไกลกัน และไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เพราะกาลเวลาด้วย อย่ าสนใจคำพูดของคนอื่นแต่ดูแค่การกระทำก็พอ เพื่อนแท้จะค่อยๆเปิดเผยตัวเองออ กมาในไม่ช้า

4 ต้องบังคับให้คนอื่น มารักคุณ

อย่ าลืมว่าเราไม่สามารถบังคับใครให้มารักเราได้ เราไม่ควรอ้อนวอน ให้เขาอยู่ต่ออีกเลย ถ้าหากเขาต้องการจะไปจริงๆ เพราะรักคืออิสรภาพ อย่ างไรก็ต าม ความรักที่จบสิ้นไม่ได้หมายถึงจุดจบของชีวิต แต่เป็นการเริ่มต้น ที่จะเข้าใจว่า บางครั้งความรักก็ไม่ต้องการเหตุผล หากเขารักคุณจริง เขาจะไม่มีวันทำให้คุณสงสัยแต่จะพิสูจน์ว่าเขารักคุณมากขนาดไหน เราอาจต้องใช้เวลาบ้างในการต ามหาคนที่ใช่แต่ก็คุ้มค่าที่จะรอคอยไม่ใช่เหรอ

5 สนใจแค่เสน่ห์ทางกาย

ความสวยงามที่มากกว่าสิ่งที่คนอื่นเห็น รวมถึงเป็นสิ่งที่ นิย ามความหมาย ในตัวคุณเกี่ยวกับจิตใจที่ลึกซึ้งและทำให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร ผู้ที่สนใจแค่ใบหน้าหรือรูปร่างที่สวยงามจะไม่อยู่เคียงข้างคุณตลอ ดไป ผู้ที่มองเห็นจิตใจอันงดงามของคุณต่างหากที่จะไม่มีวันจากคุณไปไหน

6 ทำล า ยความเชื่อใจของคุณไม่หยุดหย่อน

รักคือ การมอบโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำร้ า ยคุณ ( เมื่อต้องเลิกกัน ) แต่คุณ เชื่อใจว่าเขาจะไม่ทำ เมื่อใดที่คุณเชื่อใจใครคนหนึ่งแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ 2 อย่ าง คือ ความรักที่มั่นคงตลอ ดไป หรือบทเรียนชั่ วชีวิต ซึ่งเป็นผลดีทั้งคู่เพราะ ในตอนสุดท้ายคุณจะรู้ว่า ใครคือของเทียม ใครคือของแท้ ที่จะ ยอมเสียสละทุกอย่ างให้คุณ เชื่อสิว่าคุณจะต้องประหลาดใจ

7 มองข้ามคุณค่าในตัวคุณ

เมื่อคุณยกใจทั้งดวงให้กับคนที่ไม่เคยเคารพคุณ บอ กเลยว่าคุณไม่มีวันได้ใจ ส่วนนั้นกลับคืน มาอย่ างแน่นอน บางครั้งคุณก็ต้องยอมปล่อย และยอมรับว่า เขาแคร์คุณไม่เท่ากับที่คุณแคร์เขา ปล่อยให้เขาออ กไปจากชีวิตของคุณเงียบๆเถอะ เพราะการปล่อยไปย่อมดีกว่าการรั้งเอาไว้ จากนั้นคุณก็จะถามตัวเองว่า ‘ทำไมฉันไม่ทำให้เร็วกว่านี้’

8 ไม่มีโอกาสพูดคุยกับใจของตัวเอง

บางครั้งการทะเลาะก็ช่วย รั ก ษ า ความสัมพันธ์เอาไว้ ขณะที่ความเงียบ กลับทำให้ทุกอย่ างพังทล า ย เปิดใจพูดคุยเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องมาเสียใจ ภายหลังเถอะ ชีวิตไม่ใช่การทำให้คนอื่น มีความสุข แต่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และแบ่ งปั นทุ ก ข์สุขร่วมกันต่างหาก

9 มักต้องเสียสละความสุขของตัวเอง

ถ้าคุณยอมให้คนอื่นเข้ามาตักตวงความสุขออ กไปจากชีวิตคุณมากกว่า ที่จะเติมเข้ามาให้ล่ะก็..อีกไม่นานชีวิตของคุณก็จะข า ดดุลโดยไม่ทันตั้งตัว กว่าจะรู้ก็ปิดบัญชีไปเสียแล้ว ถ้าความสัมพันธ์ของคุณต้องยอมเสียสละ ความสุขมากมายขนาดนี้ อยู่คนเดียวดีกว่านะ

10 จมอยู่กับอ ดีต

ท้ายที่สุดคุณจะสามารถเอาชนะอาการอ กหักและลืมสาเหตุรวมทั้งคนที่ทำให้คุณ ร้องไห้ไปได้ คุณจะรู้ว่าเคล็ดลับของความสุขและอิสรภาพไม่ใช่การบังคับ หรือแก้แค้นกัน แต่คือ การปล่อยให้ทุกอย่ างดำเนินไปต ามธรรมช าติ พร้อมกับเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ

สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่บทเรียนแรกในชีวิต แต่เป็นบทเรียนสุดท้ายในชีวิตต่างหาก ดังนั้นจงปล่อยอ ดีตให้ผ่านไปและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ รวมทั้งเปิดใจกว้าง เพื่อรอรับประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆที่จะผ่านเข้ามา

ที่มา i s s u e 2 4 7 , Marc Chernoff m a r c a n d a n g e l, s t a y l i f e t h