10 สิ่งที่บอ กว่า คุณเป็นพ่อแม่ที่แย่ในสายต าลูก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ทำให้คุณเป็นพ่อแม่ที่แย่ในสายต าลูก กับบทความ 10 สิ่งที่บอ กว่า คุณเป็นพ่อแม่ที่แย่ในสายต าลูก ไปดูกันว่ามีสัญาณเตือนให้คุณรู้

1 ไม่แคร์ความรู้สึกของลูก

เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เลือ กให้ลูกนั้นดีที่สุดแล้ว ลูกไม่สิทธิ์คิดหรือ เรียกร้องใดๆจงแค่เดินไปทางที่พ่อแม่ต้องการเท่านั้น

2 อารมณ์เสียตลอ ดเวลา

หงุดหงิดเป็นปกติลูกทำอะไรคุณจะหงุดหงิด ขวางหูขวางต า

3 ชอบตั้งความคาดหวังกับลูกไว้สูงลิบลิ่ว

เกินความสามารถที่ลูกจะทำได้ หรือลูกทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ และเมื่อลูกทำไม่ได้ก็พร้อมจะซ้ำเติมลูกเสมอ

4 ชอบเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่น ลูกข้างบ้านจะดีกว่าลูกตัวเองเสมอ ผลักดันให้ลูกแข่งขันตลอ ดชีวิต

5 ไม่เคยเชื่อมั่นในตัวลูก ไม่เคยรับฟังใดๆ คำพูดลูกมีค่าน้อยกว่าข้อความที่ส่ งต่อผ่านกัน มาในไลน์เสียอีก

6 เมื่อมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้น ลูกจะเป็นคนผิดเสมอ เช่น ข้าวของพัง มีคนลืมปิดไฟ

7 ดุด่าลูกจนเป็นประจำ เกรี้ยวกราดรุ นแ ร ง จนกล า ยเป็นวิธีการสื่อส า รปกติภายในบ้าน

8 พ่อแม่ไม่เคยผิด พ่อแม่ถูกเสมอ ไม่เคยมีคำขอโทษแม้ว่าจะรู้ตัวว่าผิดก็ต าม

9 เจ้ากี้เจ้าการ ทำตัวเป็นเจ้าของชีวิตลูกทั้งด้านร่า งกา ย อารมณ์ ความคิด และความรู้สึก ไม่ปล่อยให้ลูกได้เป็นตัวของตัวเอง

10 ชอบเปรียบเทียบลูกกับตัวเอง

แสดงออ กอย่ างชัดเจนว่ากำลังข่มลูก มองว่าลูกไม่สามารถเท่าเทียมตัวเองได้

โดยจะมีคำพูดติดปากว่า ‘ตอนแม่อายุเท่าลูกนะ แม่…..’

จาก 10 ข้อด้านบน หากมีข้อไหนที่ตรงกับตัวคุณ โปรดพึงตระหนักและมีสติในการเลี้ยงลูก ให้มากกว่าเดิม เพราะนั่นคือสัญญาณบอ กว่า ‘เราคือพ่อแม่ที่แ ย่’ ผลักให้ลูกจมดิ่งในความรู้สึก ว่าโลกนี้ช่างโ ห ดร้ า ย กล า ยเด็กซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่มีความสุข หรือไม่ก็ต่อต้านสังคม ก้าวร้าวหัวรุ นแ ร งไปเลย จะดีกว่าไหมถ้าเราหัน มายอมรับความจริงในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว เพื่อที่จะปรังปรุงตัวเองเสียใหม่ และกลับมาเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกอีกครั้ง

ที่มา s t a r f i s h l a b z . c o m, f a h h s a i