10 สิ่งเหล่านี้ ควรรู้และทำก่อนวัย 40 ปี ชีวิตจะไม่ลำบาก ย ามแก่

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปวางแผนเรื่องเงินก่อนที่คุณนั้นอายุจะเกิดวัย 40 ปี กับบทความ 10 สิ่งเหล่านี้ ควรรู้และทำก่อนวัย 40 ปี ชีวิตจะไม่ลำบาก ย ามแก่ ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่คุณนั้นควรลงมือทำ ก่อน ก่อนที่จะสายจนเกินไป

1 สุ ข ภ า พ เป็นเรื่องสำคัญ

ความ เ สี่ ย ง ที่จะ ป่ ว ย มีมากกว่าคนอายุน้อยๆ ซึ่งข้อนี้เรารู้กันดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการทำประกัน สุ ข ภ า พ เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย อย่ างน้อยถ้าเราไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนใหญ่ๆ เราก็ยังมีเงินที่สามารถนำมาทดแทนกันได้ แต่ที่สำคัญคือ การดูแลตัวเองนั้นดีที่สุด ห้ามละเลย สุ ข ภ า พ เด็ดข า ด

2 เลือ กงานที่เราชอบและใช่

การเลือ กงานที่ชอบจะทำให้เรามีความสุข แล้วการเลือ กงานที่ใช่ล่ะ คืออะไร? งานที่ใช่ ก็คืองานที่เราทำแล้ว สามารถทำให้เราเลี้ยงดูตัวเอง และคนในครอบครัวได้ เรียกง่ายๆ ว่ามั่นคงนั่นเอง ถ้ามัวแต่เลือ กงานที่ชอบ แต่ไม่สามารถทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้ นั่นคืองานที่ไม่ใช่

3 เก็บเงินก่อน ร ว ยก่อน

การใช้ชีวิตหลังเกษียณของแต่ละคนจะเป็นอย่ างไร เราคงยังนึกภาพไม่ออ ก แต่ที่แน่ๆ เราควรจะเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่เรายังมีแรงและกำลังในการทำงาน ถึงแม้ในที่สุดแล้ว เราจะไม่ร ว ยก็ต าม แต่เราก็มีเงินเก็บ ให้ใช้ได้สบาย

4 หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอ

ข้อนี้พูดได้เลยว่าสำคัญมาก เพราะคุณอายุขึ้นเลข 3 แต่ยังหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอ นั่นแปลว่าที่ผ่าน มาคุณดำเนินขีวิตแบบไม่มีการวางแผนอะไรเลย ไม่รู้ว่าความสำเร็จคืออะไร เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังเคว้ง เริ่มหาเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ รับรองว่าชีวิตของคุณจะถูกนำทางไปสู่ความสำเร็จแน่นอน

5 ซื้ อบ้านก่อนซื้ อรถ

ทริคพิเศษสำหรับใครที่ยัง ลั ง เ ล ว่าจะซื้ ออะไรก่อนดี เค้าว่ากันว่า บ้านในอนาคตจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่วนรถจะมีมูลค่าลดลงนั่นเอง ใครที่ยังไม่มีทั้งสองอย่ างนี้ ลองทำต ามที่แนะนำดูก็ไม่เสียห าย เพราะดอ กเบี้ยของการซื้ อบ้านนั้นค่อนข้างแพง ถ้าใช้ห นี้หมดก่อนก็จะสบายเร็วกว่านะ

6 ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน

เพราะคนเรามีความสามารถมากกว่า 1 อย่ างแน่นอน เพราะอะไรๆ ก็ไม่แน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอ ดเวลา หากใครเป็นพนักงานออฟฟิศ อาจจะลองหาอาชีพเสริมทำควบคู่ไปด้วยก็ได้ แต่อย่ าทิ้งงานหลักเป็นพอ

7 คว้าทุกโอกาสที่มีเข้ามา

เพราะทุกๆ โอกาสนำประสบการณ์มาให้เรา ไม่ว่าสิ่งๆ นั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็ถือว่าเราได้ลองทำแล้ว และหากเรามองย้อนกลับไป เราอาจได้บทเรียนกับสิ่งนั้น และนำมาปรับใช้กับเป้าหมายในชิวิตของเราได้อีกด้วย

8 ออ กเดินทางไปเที่ยว

ควรออ กเดินทางไปเที่ยวตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่เรายังหนุ่มสาว เนื่องจากเรายังพอมีแรงอยู่ เมื่อเราแก่ตัวไป หรืออายุเลย 40 ไปแล้ว ทุกๆ อย่ างก็จะเป็นเรื่องยุ่งย ากนั่นเอง

9 สร้าง เ นื้ อ สร้างตัว

ก็มาจากการเก็บเงิน ลองคิดดูว่าหลังอายุ 40 ควรมีเงินเก็บเท่าไหร่ วางแผนหลังเกษียณไว้อย่ างไร รีบสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวให้มั่นคงโดยเร็วที่สุด โดยการหาเป้าหมายในชีวิตให้เจอก่อนเป็นอันดับแรก

10 รู้จักลงทุน

พอเราคิดว่าอย ากเก็บเงิน ถ้าเก็บอย่ างเดียวคงไม่พอแล้ว สำหรับคนอายุอย่ างเรา ต้องคิดถึงการลงทุนบ้าง แล้วสำหรับคนอายุ 30 จะลงทุนอะไรดี? แนะนำว่าให้ลองศึกษาหุ้น ที่ดิน ประกันการออมเงิน หรืออสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ ถ้าเรายังซื้ อไม่ได้ ก็ศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อน เมื่อไหร่ที่เราพร้อม ก็ลงทุนทันที

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อแนะนำเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่อย ากให้ทุกคนลองคิดหาคำตอบให้ได้ ก็คือ การมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง แล้วข้อต่างๆ ที่เราต้องทำก็จะต ามมาเอง 3 ข้อส่ งท้ายง่ายๆ ที่อย ากฝากเอาไว้ หรือจะยึดใช้เป็นหลักการในชีวิตก็ได้ สิ่งเหล่านั้น คือ ‘เป้าหมาย ออมเงิน สร้าง เ นื้ อ สร้างตัว’ ใครทำได้ก่อน ก็จะมีความมั่นคงในชีวิตก่อน แล้วอย่ าลืมมีความสุขในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะอายุก่อน 40 หรือหลัง 40 ปี ก็ควรกระทำ

ที่มา k r u n g t h a i