10 เรื่องที่ลูกมักทำให้พ่อแม่ใจสล า ย โดยไม่ทันได้คิดทบทวนให้ดี

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ลูกทำลงไปและทำให้พ่อแม่เสียใจมาก กับบทความ 10 เรื่องที่ลูกมักทำให้พ่อแม่ใจสล า ย โดยไม่ทันได้คิดทบทวนให้ดี
ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ลูกทำแล้วจะทำให้พ่อแม่เสียใจมากๆ

20% ของผู้อาวุโสไม่ได้เกษียณแต่ต้องทำงานต่อไป ส่วน 75% ของพวกเขามีปัญหาเรื่องสุ ข ภ า พอย่ างน้อยหนึ่งอย่ าง และมีผู้อาวุโสอีกหล า ยคนเป็นตั้งแต่ 2 โ ร คขึ้นไป ยังไม่สาย เกินไปที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้กับเรา แค่การเอาใจใส่เล็กน้อยก็สามารถทำให้ชีวิตพ่อแม่ของเราดีขึ้นพวกเราต้องการให้พ่อแม่ของเราได้มีเวลาที่ดีเมื่ออยู่กับเรา และเอาใจใส่พวกเขา คุณสามารถค้นหา 10 สิ่งที่ลูกๆ ที่ควรระวังเพราะอาจทำให้พวกเขาเ จ็ บ ป ว ด

1 การซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

เราเป็นลูกของพ่อแม่ – แน่นอนว่าพวกเขาเป็นห่วงเรา! การพูดสิ่งต่างๆ เช่น ‘แม่มันไม่ใช่เรื่องของแม่’ แทบจะไม่ทำให้เธอรู้สึกสงบสุขเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แบ่ งปั น บางสิ่งกับพวกท่าน ไม่ต้องลงรายละเอียดมากเกินไป เพียงแค่การค้นหาคำที่เหมาะสมก็สามารถแก้ปัญหาได้

2 การละเลยผู้ปกครอง
พวกเขาคิดถึงคุณ ต้องการคุณและต้องการใช้เวลากับคุณ เมื่อคุณพาพ่อแม่ไปอยู่ที่บ้ านพักคนชราและแทบจะไม่ไปเยี่ยมพวกเขาเลย พวกเขาอาจรู้สึกเหงาแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลาง ผู้คนจำนวน มาก

3 ไม่ถามเกี่ยวกับสุ ขภ า พของพวกเขา

ไม่ใช่ทุกคนที่จะบ่นเกี่ยวกับความเ จ็ บ ป ว ดหรือพูดว่าพวกเขารู้สึกไม่สบาย เพียงแค่ถามว่าพวกเขาเป็นอย่ างไรบ้ างและบอ กพวกเขาว่าให้บอ กเราอย่ างตรงไปตรงมา เพียงเท่านี้ก็ สามารถปลดปล่อยความเ ค รี ย ดที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่ดีได้

4 บอ กในสิ่งที่เราไม่ควรบอ ก

ต่อไปนี้เป็นคำพูดที่แสนเจ็ บปว ดที่เราอาจพูดกับพ่อแม่: -ทำไมพ่อแม่ถึงค ล อ ดฉันออ กมา? -พ่อแม่ไม่เคยให้เงินฉันเลย -พ่อแม่รักพี่ช ายหรือพี่สาวของฉัน มากกว่า -ฉันไม่รักคุณ ลองนึกภาพตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นและลูกโตเป็นผู้ใหญ่ การพูดสิ่งต่างๆ เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราชอ กช้ำ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหากทำไปเพื่อจัดการควบคุมพวกเขา

5 ไม่เคยรู้สึกขอบคุณหรือสำนึกบุญคุณ

ถือว่าเป็น บ า ปเมื่อเราประเมินตนเองสูงเกินไป แต่ประเมินผู้อื่นต่ำไปรวมถึงพ่อแม่ด้วย พย าย ามพูดกับพวกเขาด้วยคำพูดที่มีน้ำใจ

6 เริ่มหงุดหงิดเมื่อเราต้องทำสิ่งต่างๆ ซ้ำ

บางครั้งเรามีความอ ดทนพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ซ้ำๆ ให้กับคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่ใช่กับพ่อแม่ของเรา เพียงจำไว้ว่าพวกเขาแก่มากและความทรงจำของพวกท่านไม่ได้ดีเสมอไป!

7 ไม่สนใจพ่อแม่และกิจก ร ร มครอบครัว

ใช่บางครั้งความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเราอาจเป็นเรื่องย าก แต่การเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นทางออ กที่ดีเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของครอบครัว บางครั้งก็เป็นการดีกว่า ที่จะไม่ลบพ่อแม่ออ กจากชีวิตของคุณ และไม่พูดว่าพวกท่าน การหลีกเลี่ยงเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่ วคราว

8 ไม่เก็บรั กษ าความทรงจำ

วิดีโอ รูปถ่าย และของที่ระลึกอื่นๆ สามารถเตือนคุณทั้งสองช่วงเวลาที่ดีจากวัยเด็กของคุณ หากคุณเคยเล่นเกมบางเกมให้นำมันออ กมาและเล่นกับพวกเขา! พย าย ามให้ผู้ปกครอง รู้ว่าคุณยังจำได้

9 ไม่ช่วยพวกเขาทางการเงิน

มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้พ่อแม่ของคุณรู้สึกเหมือนเด็ก แต่บางครั้งคุณสามารถส่ งเงินให้พวกเขาเพื่อความสนุกสนานหรือซื้ ออ าห า รที่มีคุณค่าให้พวกเขา สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ จะอยู่ในความทรงจำของพวกเขาเป็นเวลานาน การเอาเงินจำนวน มากจากผู้ปกครองที่ชราภาพนั้นไม่เป็นเรื่องที่สมควร

10 ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นเด็กเล็กๆ

พวกเขาไม่ใช่เด็กและมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคุณ แม้ว่าพวกเขาจะแก่ แต่ก็ยังคงเป็นผู้ใหญ่ อย่ าใช้พวกเขาเกินกว่าที่พวกเขาต้องการ ให้อิสระแก่พวกเขาด้วยพ่อแม่เป็นสิ่งที่

ดีที่สุดที่ทำให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้ได้ ไม่ว่าท่านจะเคยทำให้เราเสียใจหรือเลี้ยงดูเราไม่ดีพอ เราหวังว่าทุกคนจะยังคงระลึกว่าถ้าไม่มีพวกท่าน เราคงไม่ได้ลืมต าดูโลกที่สวยงามใบนี้

กลับไปกอ ดคนที่เรารักและรักเรากันเถอะ

ที่มา p l e a r n p l e a r n s และ fahhsai