10 เหตุผลที่เราควรปล่อยมือ คนที่หมดรักเราไปได้แล้ว

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่จะทำให้เราสามารถปล่อยมือคนที่ไม่หลงเหลือความรักให้เราได้แล้ว กับบทความ 10 เหตุผลที่เราควรปล่อยมือ คนที่หมดรักเราไปได้แล้ว ไปดูกันว่ามีเหตุผลอะไรที่จะใช้เป็นฟางเส้นสุดท้าย เพื่อให้ชีวิตเราได้พบเจอ กับความสุขที่แท้จริงสักที

1 จมอยู่กับอ ดีต

ท้ายที่สุดคุณจะสามารถเอาชนะ อาการอ กหักและลืมสาเหตุรวมทั้งคนที่ทำให้คุณร้องไห้ไปได้ คุณจะรู้ว่าเคล็ดลับของความสุขและอิสรภาพ ไม่ใช่การบังคับหรือแก้แค้นกัน แต่คือ การปล่อยให้ทุกอย่ างดำเนินไปต ามธรรมช าติ พร้อมกับเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ

2 เขาอย ากให้คุณเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณ

อย่ าเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่น เราควรยอมสูญเสีย คนที่ไม่ยอมรับในตัวเรา ดีกว่าการอยู่กับเขาต่อไปโดยที่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เพราะการ รั ก ษ า แ ผ ล ใจนั้นง่ายกว่าการซ่อมแซมตัวตน ที่แตกสล า ย นอ กจากนี้การถมพื้นที่ในชีวิต ที่คนอื่นเคยอยู่ให้เต็มนั้นง่ายกว่าการปล่อยให้ชีวิตตัวเองว่างเปล่าแบบไร้ตัวตน

3 คำพูดสวนทางกับการกระทำ

หากเป็นเช่นนี้ก็ควรปล่อยมือเขาไปได้แล้ว เพราะการอยู่เพียงลำพังย่อมดีกว่าการอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่ไม่ดี มิตรภาพที่แท้จริงคือสัญญาใจ ที่มีต่อ กันและไม่จำเป็นต้องพูดหรือบรรย ายใดๆ ทั้งสิ้น ความสัมพันธ์ไม่มีวันเสื่อมคล า ยเพียงเพราะ อยู่ไกลกันและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะกาลเวลาด้วย อย่ าสนใจคำพูดของคนอื่น แต่ดูแค่การกระทำก็พอ เพื่อนแท้จะค่อยๆ เปิดเผยตัวเองออ กมาในไม่ช้า

4 ต้องบังคับให้คนอื่น มารักคุณ

อย่ าลืมว่า เราไม่สามารถบังคับใครให้มารักเราได้ เราไม่ควรอ้อนวอนให้เขาอยู่ต่ออีกเลยถ้าหากเขาต้องการจะไปจริงๆ เพราะรักคืออิสรภาพ อย่ างไรก็ต ามความรัก ที่จบสิ้นไม่ได้หมายถึงจุดจบของชีวิต แต่เป็นการเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่าบางครั้งความรัก ก็ไม่ต้องการเหตุผล หากเขารักคุณจริงเขาจะไม่มีวันทำให้คุณสงสัยแต่จะพิสูจน์ว่า เขารักคุณมากขนาดไหน เราอาจต้องใช้เวลาบ้างในการต ามหา คนที่ใช่แต่ก็คุ้มค่าที่จะรอคอยไม่ใช่เหรอ

5 สนใจแค่เสน่ห์ทางกาย

ความสวยงามที่มากกว่า สิ่งที่คนอื่นเห็น รวมถึงเป็นสิ่งที่นิย ามความหมายในตัวคุณเกี่ยวกับจิตใจที่ลึกซึ้งและทำให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร ผู้ที่สนใจแค่ใบหน้าหรือรูปร่างที่สวยงาม จะไม่อยู่เคียงข้างคุณตลอ ดไป ผู้ที่มองเห็นจิตใจอันงดงามของคุณ ต่างหากที่จะไม่มีวันจากคุณไปไหน

6 ทำ ล า ย ความเชื่อใจของคุณ ไม่หยุดหย่อน

รักคือ การมอบโอกาส ให้คนอื่นเข้ามา ทำ ร้ า ย คุณ ( เมื่อต้องเลิกกัน ) แต่คุณเชื่อใจว่าเขาจะไม่ทำ เมื่อใดที่คุณเชื่อใจใครคนหนึ่งแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ 2 อย่ าง คือ ความรักที่มั่นคงตลอ ดไปหรือบทเรียน ชั่ ว ชีวิต ซึ่งเป็นผลดีทั้งคู่ เพราะในตอนสุดท้ายคุณจะรู้ว่า ใครคือของเทียม ใครคือของแท้ ที่จะยอมเสียสละทุกอย่ างให้คุณ เชื่อสิว่าคุณจะต้องประหลาดใจ

7 มองข้ามคุณค่าในตัวคุณ

เมื่อคุณยกใจทั้งดวง ให้กับคนที่ไม่เคยเคารพคุณ บอ กเลยว่าคุณไม่มีวันได้ใจส่วนนั้นกลับคืน มาอย่ างแน่นอน บางครั้งคุณก็ต้องยอมปล่อยและยอมรับว่าเขาแคร์คุณไม่เท่ากับที่คุณแคร์เขา ปล่อยให้เขาออ กไปจากชีวิต ของคุณเงียบๆ เถอะ เพราะการปล่อยไปย่อมดีกว่าการรั้งเอาไว้ จากนั้นคุณก็จะถามตัวเองว่า ‘ทำไมฉันไม่ทำให้เร็วกว่านี้’

8 ไม่มีโอกาสพูดคุยกับใจของตัวเอง

บางครั้ง การทะเลาะก็ช่วย รั ก ษ า ความสัมพันธ์เอาไว้ ขณะที่ความเงียบกลับทำให้ทุกอย่ างพังทล า ย เปิดใจพูดคุยเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเถอะ ชีวิตไม่ใช่การทำให้คนอื่น มีความสุข แต่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และ แ บ่ ง ปั น ทุ ก ข์สุขร่วมกันต่างหาก

9 มักต้องเสียสละความสุขของตัวเอง

ถ้าคุณยอมให้คนอื่นเข้ามาตักตวง ความสุขออ กไปจากชีวิตคุณมากกว่าที่จะเติมเข้ามาให้ล่ะก็..อีกไม่นานชีวิตของคุณ ก็จะข า ดดุลโดยไม่ทันตั้งตัว กว่าจะรู้ก็ปิดบัญชี ไปเสียแล้ว ถ้าความสัมพันธ์ของคุณต้องยอมเสียสละความสุขมากมายขนาดนี้ อยู่คนเดียวดีกว่านะ

10 เ ก ลี ย ด สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งงานและกิจวัตรประจำวันด้วย

ยอมล้มเหลวในสิ่งที่คุณรักดีกว่าประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่คุณ เ ก ลี ย ด นะ อย่ าปล่อยให้คนที่หมดไฟไปแล้วมาพูดให้คุณยุติความฝันต ามไปด้วย สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด ในชีวิตคือ การทำต ามความฝันของตัวเอง ต้องยอม เ สี่ ย ง อย่ ามัวแต่หาวิธีที่ง่ายและปลอ ดภั ย เพราะคุณกลัวความผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นชีวิตของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จเลย แม้ว่าจะย ากแต่ถ้าคุณไปถึงเป้าหมายได้บอ กเลย ว่าคุ้มค่ากับหย าดเหงื่อและหย าดน้ำต าทุกหยดที่เสียไปอย่ างแน่นอน

สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่บทเรียนแรกในชีวิต แต่เป็นบทเรียนสุดท้ายในชีวิตต่างหาก ดังนั้นจงปล่อยอ ดีต ให้ผ่านไปและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ รวมทั้งเปิดใจกว้างเพื่อรอรับประสบการณ์ และโอกาสใหม่ๆที่จะผ่านเข้ามา

ที่มา t o d a y.l i n e.m e, v e r r y s m i l e j u n g