10 แนวคิดเปลี่ยนชีวิต ความจนไม่ใช่ก ร ร มพันธุ์ คนขยันยังไงก็ไม่มีวันจน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดหรือแนวคิดในการเปลี่ยนชีวิตให้อนาคตไม่ลำบาก กับบทความ 10 แนวคิดเปลี่ยนชีวิต ความจนไม่ใช่ก ร ร มพันธุ์ คนขยันยังไงก็ไม่มีวันจน ไปดูกันว่ามีข้อคิดอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเพื่อน นั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอ ดกาล

1 เป็นคนต้องรู้อ่อนน้อม

แต่ย ามทำงานอย่ าหน่อมแน้มเพราะหากไม่แสดงศักยภาพคนอื่นจะรู้ได้ อย่ างไรว่าคุณมีศักยภาพ

2 มีความนอบน้อม

ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรจงหาโอกาสศึกษาอาชีพที่แตกต่างจากที่คุณทำอยู่ และขอให้ศึกษาด้วยความนอบน้อมแม้ว่าคุณเป็นฝ่ายจ่ายเงินเรียนก็ต ามศิษย์ จะเก่งได้เพราะครูดีครูจะดีได้เพราะศิษย์มีความนอบน้อมเคารพต่อครู

3 จงเลือ กน้ำใจ

หากวันหนึ่งคุณต้องเลือ กระหว่างน้ำใจกับน้ำเงินจงเลือ กน้ำใจเพราะน้ำเงินหล่อ เลี้ยงมิตรภาพได้เพียงชั่ วครู่แต่น้ำใจหล่อเลี้ยงมิตรภาพได้อย่ างยั่งยืน

4 ต้องเชี่ยวช าญ

คนเราไม่ได้ร ว ยจากอาชีพเดียวกันทุกอาชีพทุกสาขา การงานร ว ยได้เหมือนกันหมด เมื่อเลือ กในอาชีพใดแล้วจงลงแรงศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวช าญในสาขานั้นๆ อย่ าทำตัวเหมือนรู้ในทุกอาชีพแต่ไม่เชี่ยวช าญสักอาชีพ

5 ยอมรับผิด

เวลาทำผิดต้องกล้ายอมรับผิดอย่ าโต้เถียงหรือหาข้ออ้างเพื่อ กลบความผิด ที่คุณทำลงไปเพราะสุดท้ายคนที่เสียห า ยก็คือตัวคุณเอง

6 มีเป้าหมายชีวิต

อย่ าเอาแต่ก้มหน้าก้มต าทำงานต้องถามตัวเองว่า 1 ปีข้างหน้าฉันทำอะไร 3 ปี ข้างหน้าฉันอยู่ที่ไหน 5 ปีข้างหน้าฉันอยู่กับใครและ 10 ปีข้างหน้าฉันคือใคร หากทำงานแบบขอแค่ผ่านพ้นไปวันๆ ไม่มีเป้าหมาย 10 ปีข้างหน้าคุณก็จะเหมือน วันนี้ที่ขอแค่อยู่ไปวันๆ

7 รู้จักแบ่ งปั นอย่ าเสวยสุขเพียงลำพัง

เมื่อประสบความสำเร็จแล้วอย่ าเสวยสุขเพียงลำพังจงแบ่ งปั นความสำเร็จ ให้กับทีมงาน ครอบครัวและคนที่เคยสนับสนุนคุณจงระลึกไว้เสมอว่า เงินซื้ อความสะดวกสะบายได้แต่ซื้ อความสุขไม่ได้หากเส พในความสำเร็จ เพียงลำพังสักวันคุณจะได้ทุ ก ข์เพียงลำพังเช่นกัน

8 อย่ ากลัวความทุ ก ข์ย ากลำบาก

เพราะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ได้มาโดยง่ายแม้แต่ลมห า ยใจ หากร่างกายคุณ ทำงานไม่เป็นระบบมีจมูกไปก็ใช่ว่าจะห า ยใจได้ ทุ ก ข์ก็อยู่ได้สุขก็อยู่ได้ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับคุณอีกต่อไป

9 จงยอมรับการเคี่ยวเข็นจากนายจ้าง

หากคุณเจอ กับนายจ้างหรือเจ้านายที่เจ้ากี้เจ้าการและเคี่ยวเข็นอย่ างหนัก หล า ยๆ คนกลัวแต่คุณจงกล้าเข้าห า ยอมรับการเคี่ยวกรำจากเขาความสำเร็จ เกิดจากน้ำเหงื่อไม่ใช่น้ำล า ยแล้วสักวันหนึ่งคุณจะขอบคุณความลำบาก

10 อย่ านอนตื่นสาย

อย่ าอายทำกินอย่ าหมิ่นเงินน้อยอย่ าคอยวาสนาคำพังเพยนี้ไม่เคยตกยุค สมมุติคนสองคน เข้านอน 4 ทุ่ม พร้อมกันคนหนึ่งตื่นตี 5 ทุกวัน อีกคนตื่น 7 โมงเช้าทุกวันในแต่ละวันก็มีเวลาต่างกัน 2 ช.ม.แล้ว

ที่มา create-readingth