10 แนวทางเลี้ยงลูกให้เก่งกว่าพ่อแม่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้แนวคิดการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้อย่ างมีความสุข กับบทความ 10 แนวทางเลี้ยงลูกให้เก่งกว่าพ่อแม่ ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรให้ลูกเติบโตเป็นคนเก่ง มีความรับผอ ดชอบ

1 สอนลูกให้รู้จักการให้

ควรเน้นสอนเรื่องการทำอะไรเพื่อคนอื่นแบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน อย่ างเช่น การให้ลูก ได้ทำกิจกรรมอาสา ฝึกช่วยเหลือคนอื่น และการบ ริ จ า ค เป็นต้น

2 สอนให้ลูกรู้จักรับผิด

คนที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ คือคนที่รู้ว่าตัวเองผิดแล้วคิดแก้ไข คนที่ไม่ยอมรับผิด คือ คนไร้ความรับผิดชอบในชีวิต และไม่เคยคิดแก้ไข

3 สอนให้ลูกรู้จักสร้างงาน

พ่อแม่ส่วนใหญ่ส่งลูกเรียนหนังสือเพื่อหวังให้ลูกเติบโตขึ้น มาหาการงานที่ทำได้ แต่ถ้าอย ากให้ลูกมีชีวิตที่ดีในโลกยุคใหม่ ต้องให้ลูกรู้จักสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ขึ้น มาเอง อย่ าเพียงคิดแค่สอนหางาน แต่ต้องสอนให้รู้วิธีสร้างงานให้เป็น

4 สอนลูกให้ฝึกทำงานตั้งแต่ยังเด็ก

คนที่ประสบความสำเร็จสูงส่วนใหญ่เริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ใช่เพราะแค่ความเก่ง แต่เพราะคนที่ทำงานตั้งแต่เด็ก จะรู้จักค่าของเงินก่อนใคร ๆ

5 สอนลูกให้ลงทุนตั้งแต่อายุน้อย

ในยุคก่อนพ่อแม่มักสอนลูกให้ออมเงิน แต่ในยุคนี้พ่อแม่สอนลูกออมหุ้นตั้งแต่อยู่ประถม เพราะเมื่อเขา จบปริญญา ลูกจะรวยกว่าเด็กที่ออมเงินปกติอย่ างน้อย 10 เท่า

6 สอนลูกให้รู้จักจัดการเงินของตัวเองเป็น

คนที่ชีวิตสบายคือ คนที่รู้จักจัดการเงินของตัวเองได้ แต่ก็ไม่มีเงินที่ได้มาโดยที่ไม่ต้อง ทำอะไร ชีวิตจริงมันเป็นเช่นนี้จริง ๆ ข้อคิดสอนลูกยุคใหม่

7 พ่อแม่ควรชมลูกให้เป็น

อย่ าเอาแต่เปรียบเทียบลูกเรากับลูกคนอื่น มันไม่ทำให้เขาดีขึ้นนอ กจากทำให้ลูกรู้สึกด้ อ ยค่าลง บ่นให้น้อย ลดการล้อ ไร้การขู่ แต่ควรสอนลูกด้วยเหตุและผล

8 พ่อแม่ควรลงโท ษลูกเมื่อทำผิด

พ่อแม่ที่ไม่เคยลงโท ษลูกเมื่อทำผิด สุดท้ายสังคมจะกล ายเป็นคนลงโท ษลูก ดังนั้นรักลูกต้องสอนเรื่องผิดถูก อย่ าต ามใจจนให้ลูกกล ายเป็นโร คเอาแต่ใจ และอย่ าเอาแต่ให้ท้ายจนเกินงาม

9 สอนลูกให้รู้จักรักตัวเองเป็น

เพราะโลกยุคนี้ใช้วัตถุและเงินในการตีค่าของคน ปัญหาหลักของเด็กยุคนี้คือ ไม่รักตัวเองและมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง การสอนลูกให้รักตัวเองคือ การรู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ต้องพ ย าย ามใช้ชีวิตเพียงเพื่อให้คนอื่น มองว่าเราดี

10 สอนลูกให้มองไกล

คนที่จะสำเร็จกว่าคนอื่นในโลกยุคต่อไปคือคนที่ฝึกการมองการไกล เรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่องที่ควรฝึกและเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก

อย่ างไรก็ต าม แม้ในโลกยุคใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว แต่สิ่งที่คงทนถาวรจากพ่อแม่ก็คือ การเลี้ยงลูก ด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในครอบครัว ต ามด้วยข้อคิดดี ๆ ที่พ่อแม่ควรได้ปลูกฝังสอนลูกให้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตในอนาคตที่เขาจะเติบโตขึ้นอย่ างดีและมีคุณค่านะคะ

ที่มา t h.t h e a s i a n p a r e n t , f a h h s a i