10 แนวทางเลี้ยงลูกให้เติบโตมีคุณภาพและเข้มแข็ง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูแนวทางการเลี้ยงลูก ให้เขาเติมโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม และสามารถใช้ชีวอตอยู่รอ ดได้ แม้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่แล้ว กับบทความ 10 แนวทางเลี้ยงลูกให้เติบโตมีคุณภาพและเข้มแข็ง ไปดูกันว่าพ่อแม่ยุคใหม่นี้จะมีแนวทางการเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

1 ลูกเราอาจไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเรา ไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

2 อย่ ากดดันให้ลูก ต้อง ‘เรียนเก่ง’ แต่จงสอนให้ลูก ‘เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้’ นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

3 ดุ ฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต าในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก ‘สังคมสั่งสอน’

4 ข า ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข า ดแม่ไม่ได้ อย่ าเอาเวลาไปทุ่ม ต ามยื้อผู้ช าย ที่ทำ ลๅ ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

5 การเลือ กทนเพื่อ ‘ครอบครัวสมบูรณ์’ ไม่ใช่แค่อยู่กัน พร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้ว ไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่ ว ย การ

6 สอนลูกสาวว่า.. ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ช าย และสอนลูกช ายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริง ทุกเ พศควร ‘ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์’ อย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พศอะไร

7 ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ช ายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

8 ลูกช ายเป็นเ พศทางเลือ ก ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคน มีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พศสภาพใดๆทั้งสิ้น

9 การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

10 อย่ าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อ ลูกคือให้เขาดำรงชีพ ได้อย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

ที่มา chayend, 108resources