11 ค่านิยมสิ้นเปลือง ทำให้คนใช้ชีวิตแบบผิดๆ ไม่ร ว ยสักที

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่ามีนิสัยของค่านิยมผิดๆ ของคนสมัยนี้ กับบทความ 11 ค่านิยมสิ้นเปลือง ทำให้คนใช้ชีวิตแบบผิดๆ ไม่ร ว ยสักที ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

คนส่วนใหญ่ มักคิดกันว่าปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คนเราร ว ย หรือไม่ร ว ย มีอยู่แค่ 3 สิ่ง คือเงินทุนความรู้และโอ กาส แต่จริงๆแล้วยังมีสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือ ‘นิสัยและรูปแบบการใช้ชีวิต’ ของคน ๆ นั้น

ในแวดวงการเงินพบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไม่ร ว ย ไม่มั่งคั่งล้วนเกิดจากพฤติ ก ร ร ม หรือค่านิยมการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ ซึ่งจำเป็นต้อง ละเลิกและ ปรับเปลี่ยนให้ได้เสียก่อน และนิสัยไม่ดีเหล่านี้ มีอยู่ด้วยกัน 11 เรื่องดังนี้

1 ชอบให้คนกู้ยืมเงิน

ส่วนใหญ่มักเป็น ผลมาจากการชอบคุยโวโอ้อวด ว่าตัวเองมีเงินขอ ให้ตระหนักอยู่เสมอ ว่าเงินทองเป็นของห า ย าก ต้องใช้อย่ างมีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง ทั้งนี้ตัวเอง

ก็มีความจำเป็น ต้องใช้เงิน มาช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับตัวเอง อยู่แล้ว จึงเป็นการไม่ฉลาดเลย ที่จะให้คนกู้ยืมง่าย ๆ โดยไม่มีหลัก ประกันใด ๆ

2 หน้าใหญ่และฟุ้งเฟ้อ

ชอบเอาเวลาไป ท่องเที่ยวสันทนาการ และใช้จ่ายเกินตัว แบบคนร ว ยจริง ๆ แล้ว ถ้าจะทำแบบนี้ ก็ไม่น่าเกียจ ถ้ามีเงินเหลือเฟือ และทำนาน ๆ ครั้ง แต่ปัญหา ก็คือคนที่ทำบ่อย ๆ กลับไม่ใช่ คนร ว ยซะ อย่ างนั้น

3 กลัวและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

คนส่วนใหญ่ มักคิดว่าที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันนี้ดีอยู่แล้ว จึงชอบที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ และไม่ขวนขวาย ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต

4 ไม่ขยันแถมขี้เกียจอีกต่างหาก

ชอบใช้เวลา อย่ างไม่มีคุณค่า โดยลืมนึกไปว่า เวลาในชีวิตคนเรา มีจำกัดมากเวลาทำงาน ก็อย ากมีเวลาว่าง แต่ไม่เคยคิด ที่จะใช้เวลาว่างนั้น ให้เกิดประโยชน์ กับชีวิตของตัวเองเลย

5 มีลูกเยอะ

หล า ยคนฟังแล้ว อาจไม่เชื่อว่า การมีลูกเพียง แค่ 1 คน สามารถทำให้ คนจนลงได้นานถึง 20 ปี ดังนั้นหากยังไม่พร้อมจริง ๆ ก็ไม่ควรคิดมีลูก และควรมีลูก แต่เพียงพอดีเท่านั้น ยกเว้นฐานะมั่นคง หรือมีเงินเหลือจริงๆ

6 ชอบซื้ อของแพง ต ามแฟชั่น

เช่น ซื้ อรถยนต์มือถือ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊คอ ย่ างไม่ฉลาด เช่น เลือ กสเปคเวอร์ ๆ เพียงเพื่ออวดหรือ เกทับกันทั้ง ๆที่สินท รั พ ย์เหล่านี้ ข า ดทุนทันที ตั้งแต่ซื้ อ และยิ่งถือนาน ก็จะล้าสมัย และเสื่อมค่า ลงถ้าลองเปลี่ยนค่านิยม ใช้รถหรู มาเป็น รถอีโคคาร์แทน ขณะที่มือถือแท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ค เลือ กใช้ในสเปคที่เหมาะกับ การใช้งาน และยี่ห้อ รองลงมา เพียงเท่านี้ก็จะทำ ให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น เป็นหลักแสนได้

7 ชอบกู้ยืมเงิน มาใช้จ่าย ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

หนุ่มสาว สมัยนี้มีค่านิยมผิด ๆ คือชอบกู้ยืมเงิน เพื่อจับจ่ายหรือ ซื้ อของฟุ่มเฟือย บางคนกู้ มาท่องเที่ยวทำให้มีรายจ่าย เพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็น และบั่นทอน โอ กาสกู้ยืมลงด้วย

8 นิยมเช่าบ้าน แทนที่จะซื้ อ

ถ้าเลิกเช่า และหัน มาซื้ อบ้าน แทนยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น เพราะนอ กจากจะช่วยประหยัด ค่าเช่าได้แล้วยังสามารถ นำมาให้คนเช่า ต่อซึ่งสร้างรายได้ได้ด้วย ด อ ก เบี้ยผ่อน ซื้ อสามารถใช้ เป็นค่าลดหย่อนภาษี ปีละ 100,000 บาท ที่สำคัญที่สุด คือ บ้านถือครองนาน ๆ ยังเพิ่มค่าได้ แถมยังเป็นการออมภาคบังคับ ชั้นดี ที่ทำให้คนเรา เงินเก็บได้ด้วย

9 ชอบถือครองท รั พ ย์สิน ที่ไม่เป็นประโยชน์

ส่วนใหญ่เป็นของสะสมฟุ่มเฟือย ร า ค าแพง ที่ใช้ประโยชน์ได้ เพียงแค่ชื่นชม ส่วนตัว สนองตอบความชอบของตัวเอง เป็นสำคัญ เช่นกระเป๋าน้ำหอ มและรองเท้าแบรนด์เน ม ร า ค าแพง ฯลฯ ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าสิ่งเหล่านี้ เหมาะสมที่ จะทำต่อ เมื่อร ว ยแล้ว เท่านั้น

10 ไม่เคยคิดที่จะเก็บออม และแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม ในหัวสมองเลย

ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ถ้าไม่มีเงินออม ไม่มีความรู้ก็จะไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นนั่น เท่ากับเป็นการปิด โอ กาสความร ว ย ไปโดยปริย าย ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ เมื่อหาเงิน มาได้สิ่งแรก ที่ชอบคิดกัน ก็คือจะใช้เงินก้อนนั้น อย่ างไรจริง ๆ แล้วสิ่งที่ควรคิดก่อน คือ การออมต่างหาก

11 ไม่ฉลาดในการจ่ายเงิน ซื้ อของ ชอบซื้ อของร า ค าเต็ม

และหน้าบางไม่ชอบต่อรอง ถ้าลองเปลี่ยน มา ซื้ อของในห้างร า ค าถูก ตลาดหรือข้างถนนแทน เช่น ซื้ อของตลาดนัด ชิ้นละ 100 บาท หากต่อรองได้ 20 บาท เท่ากับลดค่าใช้จ่ายลงได้ ถึง 20 % ถ้ารวมกันเยอะ ๆ ทั้งเดือนก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ อย่ างเห็นน้ำ เห็นเนื้อทีเดียว

ที่มา kaeyim