11 วิธีสร้างลูกให้เติบโตเป็นคนดี ด้วยต้นแ บ บที่ดีจากพ่อแม่

การเป็นแม่ใครๆ ก็สามารถเป็นได้ แต่การเป็นแม่ที่ดีนั้นจะต้องทำอย่ างไร วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอบทความการเป็นตัวอย่ างที่ดีให้กับลูกของเรา กับบทความ 11 วิธีสร้างลูกให้เติบโตเป็นคนดี ด้วยต้นแ บ บที่ดีจากพ่อแม่ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ลูกของเราได้เติบโตเป็นคนที่ดีของสังคม

1 ยิ้มสิค่ะ

ถึงแม้เป็น เรื่องที่ดูเหมือน ทำง่าย ๆ แต่มันอาจเป็นสิ่งหนึ่ง ที่เรามักจะลืมทำมันเพื่อลูกหรือเปล่านะ การยิ้มนั้นบ่งบอ กได้หล า ยอ ย่ างมากมายเช่น แม่รักลูก แม่ภูมิใจในตัวลูก แม่จะคอยเอาใจช่วยลูกนะ แม่ดีใจกับลูกด้วย แม่มีความสุขที่ได้อยู่กับลูก แม่ชอบที่จะเห็น ลูกมีความสุข ยิ้มของคุณแม่ จะทำให้เราเป็นแม่ที่ดีขึ้น

2 เคล็ดลับง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณแม่ไม่ตะคอ กเสียงดัง

สิ่งหนึ่งที่จะ ช่วยหยุดคุณแม่ไม่ต้องตะคอ กใส่ลูก ๆ ก็คือ การที่คุณแม่ต้องอยู่ใกล้กับลูกนั้นเอง มันเป็นสิ่งที่ง่ายและได้ผลเป็นอ ย่ างมากมันอาจเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่ อ ย่ างเรานึกไม่ถึงมาก่อนว่า แม่ที่ดีควรทำอ ย่ า งไร ควรทำ อ ย่ างนี้สิ

3 กล่าวคำขอโทษได้นะถ้าแม่รู้ว่าผิด

แม่เอง ก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา คนที่สามารถทำผิดพลาดกันได้ บางครั้งก็ต้องยอมรับว่า เราผิดและขอโทษต่อหน้าลูกได้ซึ่งมันไม่ได้ทำให้ความเป็นแม่ของคุณน้อยลงเลย แต่มันกลับทำให้คุณนั้นเป็นแม่ที่ดีขึ้น

4 มีเวลาได้พักบ้างนะ

มันไม่มี ก ฎ เกณฑ์อะไรมากำหนด เวลาพักของคุณแม่ หากคุณแม่เหนื่อยก็เพียงหยุดพัก หรือหาเวลาให้สำหรับตัวคุณเองเพื่อออ กไปนอ กบ้านบ้างเหมือนเป็นการกดปุ่มรีเซ็ท เพื่อให้เราได้เติมพลั ง ให้ตัวเองอีกครั้ง

5 ความอ ดทนนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดี

ความอ ดทน อ ย่ า งสูง เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรที่จะมีถือเป็นสิ่งมีค่าอีกชิ้น ที่ควรมีติดตัวไว้เพื่อครอบครัว

6 มีความเห็นอ กเห็นใจให้มาก

การเห็นอ กเห็นใจนั้น เป็นแนวทางหนึ่ง ในการปลอบประโลมลูกได้ดีเชียวล่ะ

7 ฝึกใช้ภาษากายสื่อส ารแทนคำพูด

ในบางวันที่คุณแม่ ต้องรับมือ กับ เ ด็ ก ๆ การต ามดุด่าตะคอ กหรือว่ากล่าวอาจจะไม่ส่ งผลดีทั้งต่อตัวคุณแม่และลูกเอง ภาษากายจึงเป็นสิ่งที่คุณแม่สามารถใช้ แสดงออ กได้ดี เพื่อให้ลูก ๆ คอยรู้ว่าเมื่อแม่มีปฏิกิริย าแบบนี้แสดงว่าไม่ดีแน่ ๆ

8 ให้เวลากับลูก

ถึงแม้คุณแม่ อาจจะมีพี่เลี้ยงคอยอยูดูแลลูกทั้งวัน หรือ หลังลูกกลับจากโรงเรียน การได้ใช้เวลากับลูกบ้าง ด้วยการพูดคุยถึงเรื่องอะไรก็ต ามที่ลูกอย ากเล่า หรือพาลูกออ กมาซื้ อของใช้ด้วยกัน ทำกับข้าวด้วยกัน ฯลฯ นอ กจากจะทำให้คุณแม่สร้างความสัมพันธ์ กับลูกได้ดี ลูก ๆ ยังจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ ๆ จากคุณแม่ รวมถึงความใกล้ชิดที่ควรจะมีให้มากด้วย

9 กอ ดให้นานๆ

การกอ ด นั้นดูเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่มันคือวิธีที่ทรงประสิทธิภาพได้ อ ย่ า งมากสำหรับการจะเป็นแม่ให้ดีขึ้น Read , อ ย่ า กลัวลูกติดอุ้ม! งาน วิ จั ย ฟั น ธง รักลูกให้กอ ด ลูกร้องต้องรีบอุ้ม

10 ตั้งคำถามและหาคำตอบ

ใช้คำถามตั้งคำถาม เพื่อให้เข้าใจลูกมากขึ้นหรือให้ลูกได้ใช้ความคิดในการตอบคำถาม และการพย าย ามหาคำตอบมาให้ลูกหรือตั้งใจฟังลูก เล่าเรื่องของเขา อ ย่ า ง จริงจังและสม่ำเสมอ

11 ให้ลูกได้มีสิ่งที่รับผิดชอบ

ลองมอบหมาย งานบ้าน ให้ลูกทำซัก อ ย่ า ง สองอ ย่ า งเพื่อช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องของความรับผิดชอบ

ที่มา จาก t h,t h e a s i a n p a r e n t,v e r r y s m i l e j u n g, s a b u y j a i j u n g