12 จุดเช็คสภาพรถเตรียมตัวก่อนออ กเดินทางไหล

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูจุดที่ควรตรวจสภาพรถยนต์ทุกครั้งเมื่อจะออ กเดินทางไกลทุกครั้ง กับ 12 จุดเช็คสภาพรถเตรียมตัวก่อนออ กเดินทางไหล ไปดูกันว่ามีจุดไหนบ้างที่ควรตรวจสภาพ เพื่อความปลอ ดภั ยของคุณและเพื่อนร่วมทาง

ไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆ หล า ยคนคงเตรียมเดินทาง บ้างก็กลับบ้านเกิด บ้างก็อาศัยช่วงหยุดย าวไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนรัก วันนี้เราจึงอย ากแนะนำ 6 วิธีขับขี่ ป ล อ ด ภั ย

1 อย่ าฝืนขีดจำกัดในการขับรถของตนเอง

2 ต่อให้ระวังแค่ไหนการขับเร็วก็ไม่อาจเลี่ยง ‘วิสัยทัศน์อุโมงค์’ และเสี่ยงอุบัติเหตุ

3 เหนื่อยต้องพัก นอนให้พออย่ างน้อย 8 ชม หากง่วงอย่ าฝืนขับ ดับรถแล้วนอนพักในที่ ป ล อ ด ภั ย

4 ดื่มน้ำผลไม้ที่มีวิต ามินซีแทนกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลัง

5 เลี่ยงขับใกล้รถบรรทุกที่มีจุดบอ ดรอบคัน โดยเฉพาะด้านซ้ายที่อันตรายที่สุด

6 อย่ าใช้ไฟฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะขณะฝนตกหนักหรือหมอ กจัด

นอ กจากนี้ก่อนการเดินทางก็ต้องสำรวจย านพาหนะของเราให้ดี ให้มั่นใจได้ว้าจะไาเราถึงที่หมายได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ย การตรวจเช็คให้ดีก่อนจะเพิ่มความมั่นใจในการใช้รถมากขึ้น เพราะเราอาจจะเดินทางไปในสถานที่ที่เราไปเป็นครั้งแรก สิ่งที่ควรต้องเช็ค ได้แก่

1 สายเข็มขัด นิ ร ภั ย

เราควรเ ช็ คเข็มขัด นิ ร ภั ย ทุกครั้งเสมอ ว่ายังแน่น ล็อ กได้ โดยการดึงเร็วๆหล า ยๆครั้ง และสามารถช่วยเซฟได้ดีอยู่ ในกรณีที่เกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น เพื่อความปลอ ดภั ยในการขั บขี่

2 แบตเตอรี่และระบบสายไฟในรถ

หัวใจหลักของการสต าร์ทเครื่องยนต์คือแบตเตอรี่ ตรวจดูสภาพของแบตเตอรี่ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ เพื่อความปลอ ดภั ยในการขั บขี่ และการเดินทางทุกครั้งฤ+

3 ระบบไฟ

ควรจะเ ช็ คเสมอว่าไฟทุกดวงยังใช้งานได้ต ามปกติ ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟตัดหมอ ก ไฟเลี้ยว และไฟฉุกเฉิน จะต้องใช้งานได้ครบทุกจุด แสงสว่างจะต้องคมชัด ไม่มัว ยิ่งเดินทางในช่วงกลางคืนระบบไฟส่องสว่างถือว่าจำเป็น มากในการเดินทาง

4 แตรรถ

แตรรถที่หล า ยคนซื้ อรถมา อาจจะใช้แบบนับครั้งได้เลย และมักจะมองข้ามกัน ไม่ค่อยเ ช็ คในส่วนนี้ แต่หากถึงเวลาที่ต้องใช้จริงๆมันสำคัญมากนะในการขั บขี่ เราควรจะเ ช็ คว่าแตรยังมีเ สี ยงดัง ใช้งานได้ต ามปกติดีทุกครั้งก่อนออ กเดินทาง

5 ที่ปัดน้ำฝน

เช็คที่ปัดน้ำฝนด้วยการสัมผัส สังเกต ฟังเสียง ดูระยะห่างของที่ปัดน้ำฝนและกระจก โดยทั่วไปย างที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้ 6-12 เดือน

6 อะไหล่สำรอง

ชื่อก็บอ กอยู่ว่าเป็นอะไหล่สำรอง ก็ควรจะเตรียมความwร้อมไว้สม่ำเสมอ เมื่อเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้น มา จะได้ใช้การได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นย างอะไหล่รถ แม่แรง และตัวขันต่างๆ มีเผื่อได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะ

7 น้ำมันเบรก

เราควรตรวจเ ช็ คน้ำมันเบรกไม่ให้ต่ำกว่าที่กำหนด เพราะน้ำมันเบรกมีหน้าที่ในการช่วยให้เบรกทำงานได้ดี มีความหล่อลื่นดี เมื่อเราใช้งานเบรกไปนานๆ ทำให้น้ำมันเบรกไม่พอและเบรกจะสึกหรอได้ หรืออาจถึงขั้น เ บ ร ก แ ต ก เลยล่ะ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยการเ ช็ คน้ำมันเบรกกันนะ

8 ระบบปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลย โดยเฉพาะสภาพอากาศร้อนๆแบบบ้านเรา หากวันไหนขั บรถไปเกิดระบบปรับอากาศมีปัญหา แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นอับ คงนั่งรถไม่มีความสุขแน่ๆ และควรเปลี่ยนกรองแอร์ทุก ๆ 1 หมื่นกิโลเมตร เพื่อให้อากาศห า ยใจในรถเย็นสดชื่น

9 ระบบเบรก

ให้เ ช็ คระบบเบรก โดยการขั บบนถนนโล่งๆ ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่ วโมง แล้วให้ เ ห ยี บ บ เบรกแบบเต็มแรง หากรู้สึกว่ายังมีแรงสะท้านที่เบรกแบบถี่ๆ แสดงว่ายังใช้งานได้ต ามปกติ แต่ถ้าหากได้ยินเ สี ยงดังเอี๊ยด แปลว่า ระบบกำลังมีปัญหา ให้รีบเข้าศูนย์เพื่อเ ช็ คให้ละเอียดโดยด่วน

โดยทั่วไปต้องเปลี่ยนทุกๆ 25,000 – 50,000 กม. (ต ามพฤติก ร รมการใช้รถ) ความชื้นสูงส่ งผลต่อคุณภาพน้ำมันเบรค จึงควรตรวจน้ำมันเบรคหลังหมดฝน

10 ย างรถยนต์

อุบัติเหตุส่วนหนึ่งบนท้องถนน เกิดจากย างระเบิดขณะขับขี่ ดังนั้นย างที่ดีต้องอยู่ในสภาพที่wร้อมใช้งาน ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่แตกล า ยงา มีดอ กย างเพียงพอ เติมลมย างต ามที่คู่มือประจำรถกำหนด ส่วนล้อก็ควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่คด ไม่เบี้ยว และที่สำคัญ อย่ าลืมเช็คน็อตล้อด้วยนะคะ ว่าขันแน่นหรือเปล่า

11 น้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเครื่องจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถตรวจเช็คได้จากก้านวัดน้ำมันเครื่อง และขณะเดินทางควรมีน้ำมันเครื่องสำรองติดรถไว้อย่ างน้อย 1 ลิตร เผื่อได้ใช้ในย ามฉุกเฉิน และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 10,000 กิโล เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ ไหลลื่นปกติดี

12 ระบบน้ำ

ระบบน้ำของรถก็ควรจะเ ช็ คให้เรียบร้อยด้วยเช่นกัน ว่ายังอยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงในหม้อน้ำว่ามีเศษอะไรตกลงไปหรือเปล่า หากมีก็เอาออ กให้เรียบร้อย

ที่สำคัญควรเช็คเอกสารจำเป็น ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ กรมธรรม์ประกันภั ยตัวจริงหรือสำเนา และป้ายภาษีรถยนต์ บันทึกเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ในมือถือ และอย่ าลืมติดของใช้อื่นๆ เช่น แว่นต ากันแดด ที่ช าร์จมือถือสำหรับรถยนต์ ไฟฉาย ไขควง ไว้ในรถด้วย

‘ขับรถไม่ประมาทนะคะ เพราะคนที่บ้านกำลังรอคุณอยู่’

ที่มา poobpub