12 ลักษณะของผู้ช ายรักจริง อยู่กับเราไปจนวันแก่เฒ่า

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของผู้ช ายที่รักจริง และอยู่กับเราไปจนแก่เฒ่า กับบทความ 12 ลักษณะของผู้ช ายรักจริง อยู่กับเราไปจนวันแก่เฒ่า ไปดูกันว่าผู้ช ายที่รักจริงเขาจะแสดงออ กของความรักของเราอย่างไร ให้เราได้รับรู้

1 พร้อมจะทำความรู้จัก กับครอบครัว ของคุณเสมอ และให้ความเคารพ ในขณะเดียวกันเขาเองก็ยินดี ที่จะพาคุณเข้าหา ครอบครัวของเขาด้วย

2 รับฟังความเห็น ของคุณ แม้บางครั้งมันจะดูขัดๆ กันบ้าง กับความคิดของเขา แต่เขาก็รับฟังคุณ และไม่เคย ดู ถู ก ในความหวังดี ของคุณแม้แต่น้อย

3 จะอยู่ข้าง ๆ คุณในทุก สถานการณ์ ทุ ก ข์หรือสุข คุณจะเห็นเขาเป็นกำลังใจ ที่สำคัญเสมอ และเขาเอง ก็พร้อมที่จะฝ่ าฟั นไปพร้อมกับคุณ

4 ยอมสละเรื่องสำคัญได้ แค่อย ากให้คุณสบายใจ เพราะเขารู้ว่า เรื่องของคุณ ต้องมาก่อนอยู่แล้ว แม้นบางครั้ง มันจะทำให้เข าลำบาก เขาก็ยอมรับได้

5 ไม่ทำให้คุณรู้สึกว่า เป็นส่วนเกิ นในชีวิตเลย จะได้รับรู้ทุกเรื่อง ที่เกี่ยว กับเขา ไม่ว่าจะเรื่องงาน เพื่อน ครอบครัว เรื่องส่วนตัว ด้วย

6 ยอมรับในข้อเสี ยของคุณได้ แม้บางครั้งมันจะทำให้ เกิดปัญหาไปบ้าง คุณจะรู้ได้ว่าเข ายอมคุณ แม้ในบางเรื่อง ที่คุณเอง ก็ยังไม่ชอบ เขาก็ยังยอมรับได้เสมอ

7 จะคำนึงถึงความปล อ ดภั ย ของคุณเสมอ คอยดูแล เป็นห่วง เอาใจใส่ โดยเฉพาะในตอนที่คุณป่ ว ย ยินดีที่จะพาไปหาหม อ เมื่อคุณต้องการ

8 ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นใจ ปล อ ดภั ยเสมอ พร้อมจะเคียง ข้างคุณ จะไม่ทำให้คุณ ไม่มั่นใจในความรักของเลย หากใครมีผู้ช ายที่เข้าข่าย คุณต้องดูแลเขา ไว้ให้ดีแล้วกัน เพราะคนๆ นี้ ที่จะเป็นคนที่อยู่ กับคุณไปอีกนานเชียวล่ะ

9 เขาจะอยู่เป็นคนสนับสนุน ให้ กับคุณ คแยแนะแนวทางที่ดี คอยเป็นแร งผลักดัน ให้คุณทำสิ่งดี ๆ คอยให้คำปรึกษา บางครั้ง ก็รับฟังสิ่งที่คุณระบ ายได้เช่นกัน

10 ไม่ถือตัว ไม่อยู่เหนือคุณ ไม่ต้องการ เอาชนะคุณทุกอย่ าง แต่จะทำให้คุณ รู้สึกว่ามีความรักที่เท่า เที ยมกัน อยู่ด้วยแล้วสบายใจ

11 เขาจะถามส ารทุ ก ข์สุข ของคุณอยู่เรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้คุณรู้ สึกโดดเดี่ยว ทำให้คุณมีพลัง มีกำลังใจในการ ใช้ชีวิต ให้คุณอย ากเป็นคนที่ดีกว่าเก่า

12 เขาไม่คิดนอ กใจคุณเลย ไม่มีความคิดนี้ และไม่ทำให้คุณ ระแวง เรื่องมือที่สาม ทุกอย่ างที่เกี่ยวกับเขา จะโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และจะแสดงความจริงใจ ให้คุณได้รู้เสมอ

ที่มา doungrasi