12 วิ ธีขจัดคราบเหนียวสติ๊กเกอร์ ติดแน่นแค่ไหนก็ออ กหมด

เมื่อคุณนั้นไปซื้อสินค้ามาแล้วอย ากที่จะขจัดสติ๊กเกอร์สินค้าออ กจากสินค้า แต่เมื่อลอ กสติ๊กเกอร์ออ กแล้วยังหลงเหลือคราบกาวของสติ๊กเกอร์อยู่ วันนี้ปัญหานี้จะหมดไปเพราะเรามีวิธีการขจัดคราบกาวสติ๊กเกอร์มาแนะนำคุณแบบที่กาวจะเหนียวแน่นแค่ไหนก็หลุดออ กเกลี้ยงกับบทความ 12 วิ ธีขจัดคราบเหนียวสติ๊กเกอร์ ติดแน่นแค่ไหนก็ออ กหมด ไปดูกันว่าจะมีวิธีไหนที่เหมาะกับคุณบ้าง

1 ผ้าเย็น

ให้ใช้ผ้าเย็นนำมาพันรอบยังภาชนะที่ต้องการลอ กสติ๊กเกอร์ออ ก จากนั้นค่อยๆ ถูจนคราบสติ๊กเกอร์หลุดออ กจนหมด แล้วนำไปทำความสะอาดอีกครั้ง

2 น้ำมัน มะกอ ก

เพราะน้ำมัน มะกอ กนั้น มีความข้นเหนียวกว่าน้ำมันพืชทั่วไป โดยใช้น้ำมัน มะกอ กหยดลงบนผ้าสะอาดแล้วนำไปแปะไว้บนสติ๊กเกอร์ จากนั้นค่อยๆ ถูออ ก สติ๊กเกอร์จะหลุดออ กอ ย่ า งง่ายดายแล้วค่อยทำความสะอาดด้วยน้ำย าล้างจานต ามปกติ

3 นิ้วมือหรือ ย า งลบ

วิธีพื้นฐานที่สุด แค่ใช้ย า ง ล บหรือนิ้วมือถูออ กแล้วค่อยนำไปล้างทำความสะอาดอีกครั้ง ทั้งนี้อาจใช้ได้กับคราบกาวที่ไม่เหนียว ฝังแน่น มากเกินไปด้วย

4 น้ำมันหอมระเหย

คล้ายกับน้ำมัน มะกอ กเพียงแต่จะได้ผลดีกับภาชนะที่ทำจากแก้ว กระเบื้องเคลือบ หรือเซรามิค โดยให้ใช้น้ำสะอาดหยดน้ำมันหอมลงไป แล้วนำไปถูบริเวณที่มีคราบสติ๊กเกอร์ จนหลุดออ กแล้วค่อยนำไปล้างทำคามสะอาดอีกครั้ง

5 น้ำ ย า ทำความสะอาดผสมกรดอ่อน

น้ำย าที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ( Acid ) หรือหากไม่มีจะใช้เป็น มะนาวแทนก็ได้ โดยนำไปพ่นบริเวณที่มีสติ๊กเกอร์ แล้วทิ้งไว้ก่อน ค่อยลอ กออ ก แต่ทั้งนี้ให้ตรวจดูก่อนว่าเหมาะกับพื้นผิวแบบไหน เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียห า ยได้

6 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์

เน้นให้ใช้แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ชนิดใสธรรมดา ไม่ใช้แบบที่เป็นแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ผสมน้ำต าลเพราะอาจทำให้สติ๊กเกอร์ติดแน่นกว่าเดิม โดยให้เทแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ลงบนผ้าสะอาดหรือ กระดาษทิชชู่หนาๆ แล้วนำไปพันไว้รอบสติ๊กเกอร์ทิ้งไว้ซักครู่แล้วค่อยใช้นิ้วถูออ ก และนำไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งก็เรียบร้อย

7 กระดาษสติ๊กเกอร์

ให้ใช้สติ๊กเกอร์ด้านเหนียวๆ กดย้ำลงไปที่คราบเหนียวของสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่กับของ ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าคราบเหนียวจะหมด และเศษสติ๊กเกอร์ที่ติดสิ่งของหลุดออ กด้วย โดยส่วน มากจะใช้กับป้ายร า ค าที่มักจะติดอยู่กับสินค้านั่นเอง

8 น้ำส้มสายชู

ใช้ได้หลากหล า ยวิธี โดยอ ย่ า ง แรกให้เทน้ำส้มสายชูลงบนสติ๊กเกอร์ที่ต้องการลอ กอ อ ก แล้วจากนั้นค่อยๆ ใช้นิ้วมือถูออ กให้หมดแล้วค่อยนำไปล้างทำความสะอาด หรืออีกวิธีให้แช่ภาชนะที่ต้องการลอ กสติ๊กเกอร์ออ กกับน้ำส้มสายชู แล้วค่อยๆ ขัดออ กด้วยมีดพลาสติกหรือไม้บรรทัดเหล็กก็ได้ แต่วิธีนี้อาจจะเหมาะกับภาชนะที่ทำมาจากแก้วหรือเซรามิคมากกว่า

9 น้ำมันพ า ร า ฟิ น

ใช้น้ำมัน พ า ร า ฟิ นหยดลงบนผ้าสะอาดแล้วนำไปถูบริเวณที่มีสติ๊กเกอร์ให้ออ กจนหมด แล้วล้างทำความสะอาดนำไปผึ่งให้แห้ง

10 บัตรพลาสติกแข็ง

ใช้บัตรพลาสติกแข็งขูดคราบเหนียวจากสติ๊กเกอร์ออ กได้แบบง่ายๆ

11 น้ำมันไฟแช็ก

ควรใช้กับภาชนะที่เป็นเหล็กหรือแก้วเท่านั้น ไม่ควรใช้กับพลาสติก โดยให้สวมถุงมือป้องกันก่อนทุกครั้ง และใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมัน เช็ดทำความสะอาดยังสติ๊กเกอร์ที่ต้องการลอ กออ ก จนหลุดออ กหมดแล้วค่อยนำไปทำความสะอาดต ามปกติก็เรียบร้อย

12 ไอน้ำ

ควรเป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้ดีเช่น โลหะหรือ กระจก โดยนำภาชนะที่มีสติ๊กเกอร์ไปอังยังไอน้ำที่กระติกน้ำร้อน หรือจะต้มน้ำก็ได้ ประมาณ 1-2 นาที แล้วค่อยใช้นิ้วมือถูออ กก็เรียบร้อย

วิธีต่างๆ เหล่านี้จะช่วยทำให้คราบสติ๊กเกอร์หลุดออ กจนหมด ไม่ติดเป็นคราบเหนียวกวนใจได้อีกต่อไปแล้ว

ที่มา krustory