12 วิ ธีสร้างบุญให้ชีวิตร่ำร ว ย สุขสบายไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบุญให้ชีวิตร่ำร ว ย กับบทความ 12 วิ ธีสร้างบุญให้ชีวิตร่ำร ว ย สุขสบายไม่ลำบาก ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก

1 ซื้ อข้าวสารถวายวัด

หรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าต ามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศล เพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และเพียบพร้อมด้วยบารมี

2 ถือศีล 5

การถือศีล 5 เป็นประจำนี้ จะช่วยเสริมดวงชะต าและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามครับ การทำดี และไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์ เป็นผลให้เกิดความโชคดี และแก้เคราะห์ลดก ร ร มได้ และการถือศีล 5 มิได้ข า ดเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าด้วยครับ เห็น มั้ยล่ะครับแค่คิดจะแค่ถือ 5 ก็มีเรื่องดี ๆ มารอเราอยู่แล้ว

3 การถือศีล 8

จะช่วยเสริมดวง และแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกับการถือศีล 5 แต่การถือศีล 8 นั้นปฏิบัติได้ย ากยิ่ง ถ้ากำลังใจไม่ถึงจริง ๆ จะทำได้ไม่กี่วันก็เลือ กครับ แต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนัก ก ร ร มไม่ไดีจะชลอตัว ปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้อีกด้วย ส่วนใหญ่คนที่ถือศีล 8 เป็นประจำเมื่อมีโอกาส จะทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้น มากกว่าปกติ

4 ไหว้พระและถวายดอ กไม้ ธูปเทียน

รวมทั้งการปิดทองคำ เปลวและเครื่องหอม ผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง มีความเจริญก้าวหน้า อันนี้คงไม่ต้องอธิบายมาก ได้ผลบุญเห็น ๆ กันอยู่แล้วครับ ถ้าทำเป็นประจำด้วยจิตปรารถนาที่จะทำจริง เมื่อสิ้นอายุขัยจากมนุษย์ไป มีสิทธิ์ได้เป็นเทวดา นางฟ้า แน่นอนครับ

5 ถวายน้ำมันตะเกียง

เพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของ ชีวิต เช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียง ทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิต รวมทั้งปัญหา และความคิดที่สว่างไสวไม่อับจนหนทาง อันนี้มีอานิสงค์ทันต าเห็นเลยครับ ถ้าเราได้ไปเติมน้ำมันในตะเกียงที่น้ำมันหมดแล้ว หรือเหลือน้อยแล้ว อาจจะลองไปต ามวัดต่าง ๆ ได้ ถ้าผมเห็นน้ำมันตะเกียงอันไหนใกล้จะหมดแล้ว ผมจะเติมน้ำมันในตะเกียงนั้นเยอะเป็นพิเศษ เพื่อที่คนข้างหลังจะได้นำธูปเทียน มาจุดต่อได้อีกมากมายหล า ยคน

6 ถวายสังฆทาน

เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ อานิสงส์ผลบุญจะส่ งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศก จะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัด พบแต่ความสำเร็จสมปรารถนา รวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสน ถ้ามีโอกาสขอให้ทำทุกเดือนนะครับ การถวายสังฆทานนี่บุญหนุนส่ งมากครับ

7 ไหว้พระ ไหว้บูช าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

จะทำให้พบ กับความสุขความเจริญ เกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิง ยึดเหนี่ยว นำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป และรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเรานะครับ ท่านจะคอยช่วยเหลือในเราที่เราดวงไม่ค่อยดี หรือหางออ กไม่ได้ ท่านจะมาช่วยเหลือเราเสมอครับ แต่ท่านก็สามารถช่วยได้ไม่เกินบุญบารมีของเราครับ

8 ทำบุญปล่อยสั ต ว์

เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ถือว่าได้บุญแรง จะต้องทำด้วยความตั้งใจจริง เช่น การไปซื้ อสั ต ว์ที่กำลังจะถูกไปปล่อย หรือไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัด จะได้บุญแรงขึ้นไปอีกถ้าได้ไถ่ชีวิตวัวควายที่กำลังตั้งท้องอยู่ ถือว่าได้ช่วยถึง 2 ชีวิตในคราวเดียวกัน เพื่อมอบให้ช าวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือซื้ อปลาในตลาดที่จะถูกไปปล่อย น้ำ ย ามมีเคราะห์ภั ยก็จะแคล้วคลาด เพราะแรงบุญที่ได้ทำให้เค้าแคล้วคลาด ผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุ ก ข์ หมดภั ย และพบความสุขความเจริญในชีวิตครับ ลองทำดูครับ

9 ทำบุญให้ทาน

เป็นการรู้จักเสียสละท รั พ ย์ของตนเอง และแบ่งปันให้ผู้อื่น ซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนา หรือให้ทานแด่ผู้ย ากไร้ เป็น การทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดมีความไม่โลภ ผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่น ย ามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุน ล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่ งเสริมให้ชีวิตมีโชค มีท รั พ ย์ และมากด้วยบารมี

10 พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน

จัดพิมพ์เอง หรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้ เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมี เพื่อให้ปัญญาสว่าง หมดทุ ก ข์ หมดโศก ไม่มีเคราะห์ร้ า ยมากล้ำกราย

11 บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ

จะช่วยให้ชีวิตราบรื่น หมดทุ ก ข์ หมดโศก ประสบแต่ความโชคดี ถ้าในเรื่องการทำธุรกิจก็อาจจะทำให้เราได้เห็นช่องทางการแสวงหาน่าน้ำใหม่ ๆ ทำให้คิดอะไรได้ปลอ ดโปร่งยิ่งขึ้น

12 การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่น

ไม่ ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคท รั พ ย์ หรือโดยทางอื่น จะส่ งผลให้เนื้อคู่ดูดี ดวงชะต าแข็งแกร่ง เกื้อ กูลซึ่งกันและกัน และจะได้แต่เพื่อนที่ดีในช าตินี้

…ซึ่งการทำบุญนี้ก็จะส่ งผลแต่ในเรื่องที่ดี ทำให้เวลาที่เราทำดีแล้วเรามีความสุขที่ได้ทำ แต่ก็ต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนที่เราจะทำบุญด้วยนะครับ ทำแล้วต้องไม่ทำให้ตัวเราเองเดือ ดร้อน และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ทำบุญด้วยนะครับ

ที่มา forlifeth