12 สิ่งที่คนวัยเกษียนควรฝึกทำเป็นนิสัย ชีวิตบั้นปลายจะมีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาไปเรียนรู้สิ่งที่เราควรเริ่มฝึกทำเพื่อวัยเกษียนอย่ างมีความสุขกับบทความ 12 สิ่งที่คนวัยเกษียนควรฝึกทำเป็นนิสัย ชีวิตบั้นปลายจะมีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตบั้นปลายมีความสุข

1 จะทำอะไรก็ต้องมี ‘สติ’

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกิน ที่ไม่ควรต ามใจปากเกินไป เพราะไม่อย่ างนั้น เดี๋ยวจะต้อง ให้หมอจ่ ายย าลดไ ขมั นไปนะ ลองหัน มาลดที่ ปาก ของตัวเองกันบ้าง ด้วยการใช้สติ คิดก่อนไตร่ตรองให้ดีก่อน อย่ างน้อยๆ มันก็ทำให้เราเป็นคน มีสติมากขึ้น

2 เมื่ออยู่ก็ให้สง่า เมื่อจากไปก็ให้สงบ

มีชีวิตอยู่ ก็ต้องมีความสง่างามในตนเอง ทุกอย่ างต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ เมื่อถึงคราที่ต้องจากไป ก็ไปอย่ างสงบ ใครจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อ ต ๅ ย เกียรติยศเงินทอง ที่มี ก็ต้องส่ งคืนหมด เหลือไว้แค่เพียงความดีที่เคยทำ แต่หากทำความ ชั่ ว ไ ว้ มากคนก็ยังจดจำไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

3 นำหลักเศรษฐกิ จพอเพียง มาปรับใช้

ดำเนินชีวิต โดยมีเหตุผล เป็นเครื่องนำทาง ฉะนั้นจึงต้องรั ก ษ าศีล ให้ได้ก่อน และมีสติสมาธิ สุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญา เป็นที่ตั้ง หากเราทำทุกอย่ างด้วยเหตุ ด้วยผลแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือความพอเพียง

4 ฝึกการให้ ไม่หวังผลใดๆ

เกษียณแล้ว อย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ หาอะไรทำบ้าง ช่วยคนโน้นคนนี้หน่อย เท่าที่จะทำได้ และรักษ าร่างกาย ให้แข็งแร งเพื่อทำประโยชน์ต่อไป ตราบที่ยังอยู่บนโลก

5 ระลึกถึง มรณานุสติ

ทุกคนบนโลกนี้ ก็ ต ๅ ย ได้ทั้งนั้น ไม่ว่าใครก็ต้องเจออยู่แล้วไม่ช้าก็เร็ว เจอเท่ากันหมดทุกคน เมื่อมองเห็นความ ต ๅ ย เป็นเรื่องธรรมดาแล้ว มันจะทำให้เรานิ่งกับเรื่องแบบนี้

6 แก่แล้ว ก็อย่ าหยุดทำงาน

ไม่มัวแต่นั่ง ๆ นอน ๆ เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน ร่างกายของเราก็จะหยุดต ามลงไปด้วย จงหาอะไรทำเพื่อให้ชีวิตในแต่ละวัน มีคุณค่า เราอย่ าหยุดจิต และอย่ าหยุดกายด้วย

7 ใช้ชีวิตให้ธรรมดาเอาไว้

อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่ง การงาน แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่ างธรรมดา เรียบง่าย แม้ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหน เกษี ยณแล้วทุกอย่ างคืนสู่จุดเดิม สุดท้ายเราก็แค่คน มาเยือนโลกนี้

8 ประโยชน์สุข คือเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์ อย่ าคิดทำ แต่หากทำสิ่งใดที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายนั้น สิ่งที่เราจะได้รับคือความสุขคืนกลับมา

9 เรื่อง ความไม่โ ก ร ธ

นั่นก็เพราะว่า เมื่อเราโ ก ร ธแล้วมักจะทำอะไรโดยไม่คิด เกิด ความเสี ยห า ยต ามมา และถ้าคุมอารมณ์ไม่อยู่ ในเรื่องไ ร้ส าระ เมื่อไหร่ก็ต ามที่มีเรื่อง มากระท บใจ ลองพลิ ก อารมณ์ดูนะ มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ แล้วทุกอย่ างจะผ่านพ้ นไปด้วยดี

10 พักจิตใจตัวเองสักหน่อยนะ

เมื่อเกษียณแล้วหลายๆ ท่าน มักใช้เวลาหาแต่ความสุข ทางกายกัน เช่น ไปเที่ยวไป สูดอากาศดีๆ ทานอาหารอร่อยๆ แต่ไม่คิดถึงการที่จะเอาจิต ไปพักผ่อนบ้างเลย ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์กัน

11 ร่าเริงรื่นเริง สนุกสนาน

เพราะจิตใจเรา เป็นอะไรที่สำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอ ด มองเห็นทุกอย่ างทุกเรื่องที่เข้ามา ให้เป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้ดี สำเร็จรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราแจ่มใส ยิ้มแย้ม บรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่ เขาก็จะรื่นเริงไปด้วยนะ

12 รักษ ากาย และจิต

แก่แล้วต้องรักษ ากายให้ดี เงินทองไม่มีประโยชน์อะไรมากกับคนในวัยนี้ เอาแค่พอเพียงกับความเป็นอยู่ก็พอ สนุกกับชีวิต จิตใจไม่ฟุ้ งซ่ าน ไม่ขุ่ น มั วโดยที่ไ ร้ประโยชน์ และคำนึงไว้ว่า เวลาที่อยู่ในโลกนี้นั้น มัน สั้นแล้วทุกวัน ฉะนั้นอย่ าเสี ยเวลาเป็นทุ กข์เลย ให้สุนุกกับทุกๆวันดีกว่า

ที่มา sabaisabuy