13 สิ่งเรื่องเ งิ นที่คนอย ากสุขสบายย ามแก่ ควรรู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่อย ากมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากย ามแก่เฒ่าไปเรียนรู้ความจริงของเงินที่ควรรู้ ก่อนที่จะสายเกินไป กับบทความ 13 สิ่งเรื่องเ งิ นที่คนอย ากสุขสบายย ามแก่ ควรรู้ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่ควรรู้บ้าง

เงินใครว่ามันไม่สำคัญ หรือใครที่บอ กว่าเงินไม่มีความสำคัญ ขอบอ กเลยว่าคนที่พูดแบบนี้เป็นคนที่ต้องการเงิน มากที่สุดจริงไหมเพราะเหตุมาหล า ยต่อหล า ยคนแล้วที่บอ กว่าเงินไม่สำคัญแต่ตัวเองก็ทำงานหนักเพื่อเงิน วันนี้เรามาความจริงที่ทุกคนต้องทำให้ได้

ความจริงเรื่องเงินที่ควรรู้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ถ้าไม่ อ ย า ก นั่งเสียใจตอนอายุ 50 ปี บางคนสามารถซื้ อบ้ านของตัวเอง และเปิดธุรกิจได้ในวัย 30 ปี ขณะที่บางคน ในวัยเดียวกันยังคงพย าย ามหาวิธีที่จะได้หาเงิน

เพื่อสร้างฐานะที่ดี ดังนั้นควรหัน มาทบทวนตัวเองว่าเราวางแผนการเงินไว้บ้ างรึยัง ลองสละเวลาสักนิดมาเช็กลิสต์ดูซิว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกอยู่ในภั ยพิบัติทางการเงินตอนอายุ 50 ปี

1 นำเงินเดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมท รั พ ย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ชีวิตไม่อาจคาดการณ์ได้ และอาจต้องการใช้เงินเป็นจำนวน มาก แต่มันจะมาจากไหนได้ล่ะ?ถ้าคุณประหยัดเงินทุกเดือนและใส่ไว้ในบัญชีออมท รั พ ย์คุณจะไม่ต้องตกใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่ างไม่ทันตั้งตัวเพราะคุณได้วางแผนทางการเงินที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

2 รายจ่ายสำหรับลูกนั้นแพงมาก

การเลี้ยงดูเด็กสักคนนั้น มีร า ค าแพงมากกก ทั้งค่าคลอ ด ค่าน ม ค่าแพมเพิร์ส ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียนจนจบปริญญาตรี ฯลฯนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรคุยกับสามีของคุณถึงการวางแผนการเงินทางการเงินระยะย าวเพื่อช่วยสร้างรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว ซึ่งมีวิธีมากมายช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทางการเงินไปพร้อมกัน

3 ไม่ต้องอายที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวหน้าในอาชีพและการขอโปรโมชั่นก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรจะอายที่จะขอเลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือน ในเวลาเดียวกันอย่ ากลัวความรับผิดชอบที่มากขึ้นและภาระงานที่เพิ่มขึ้นถ้าคุณถูกปฏิเสธการเลื่อนขั้นหล า ยๆครั้ง ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนงานหรือ การพัฒนาทักษะทางวิช าชีพของคุณ

4 เช่าบ้ าน มีประโยชน์มากกว่าซื้ อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณาถึงแต่ความ อ ย า ก ได้บ้ านดีๆ สวยๆ ทำเลเหมาะๆ และร า ค าไม่แพงแต่หล า ยครั้งที่เรามองข้ามบางอย่ างไป เพราะว่าการซื้ อบ้ านหากพิจารณาลงไปลึกๆ จะพบว่าเงินดาวน์ และเงินผ่ อ นบ้ านนั้นเป็นเงินก้อนสำคัญที่ถ้าเราเก็บสะสมไว้เพื่อให้งอ กเงยได้อย่ างมหาศาล แต่กลับต้องเอามาจ่ายค่าผ่ อ นบ้ านที่เต็มไปด้วยด อ ก เ บี้ ย ที่แพง ซึ่งเมื่อเราคำนวณดี ๆ จะพบว่าด อ ก เ บี้ ย

ทั้งหมดเมื่อรวมกับเงินต้นแล้วซื้ อบ้ านได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียวแถมเวลาจะข า ยบ้ านก็ ย า ก แสน ย า ก อีกนะ ส่วนการเช่าบ้ าน ดูเหมือนว่าจะเป็นการจ่ายเงินที่หามาได้ไปอย่ างไร้ค่า แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือ กที่ดีก็ได้ เนื่องจากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ได้เสมอ มีค่าใช้จ่ายในการบำรุง รั ก ษ า ต่ำและสามารถเลือ กให้ใกล้ที่ทำงานได้ ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์ และเดินทางไปได้อีก

5 ล ง ทุ น ด้าน สุ ข ภ า พ และการศึกษา

มัน ย า ก มากที่จะประสบความสำเร็จเมื่อคุณไม่แข็งแรง นั่นคือเหตุผลที่สำคัญ ที่คุณจะต้องดูแลตัวเองมีวันหยุดพักร้อนอย่ างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อ การพักผ่ อ นที่ดีและรับประทาน อ า ห า ร เพื่อ สุ ข ภ า พและการศึกษาที่ดีก็จะเป็นประตูไปสู่โอกาสที่ดีในการก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณ

6 อย่ า ล ง ทุ น ในสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการสร้างความร่ำร ว ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็นต้องมีสติและศึกษาข้อมูลทางการเงินอย่ างแม่นยำ การทำต ามอารมณ์และการ ล ง ทุ น ในโครงการที่ไม่น่าไว้วางใจ คุณอาจสูญเสียเงินจำนวน มากดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวช าญก่อน เพื่อให้มีการประเมินโครงการที่เหมาะสมและโอกาสในการประสบความสำเร็จ

7 อย่ ายืมเพื่อชำระห นี้เก่า

หล า ยคน มักจะยืมเงินบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระห นี้เก่าหรือชำระห นี้ให้กับบุคคลโดยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นนี่เป็นวงจรที่ เ ล ว ร้ า ย จะเป็นการดีกว่ามากที่คุณจะไม่สร้างห นี้สินเลย และประหยัดเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้โดยไม่ต้องยืมต่อไป

8 ติดต่อ กับเพื่อนฝูง และพบปะผู้คนใหม่ ๆ

บางครั้งการติดต่อ กับเพื่อนฝูง และมิตรภาพก็มีความสำคัญมากกว่าเงิน

9 ซื้ อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่มันได้นานกว่าเสื้อผ้าร า ค าถูกดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเงินซื้ อในสิ่งที่ทนและมีคุณภาพที่ดีดีกว่าซื้ อเสื้อผ้าถูกแล้วต้องซื้ อเปลี่ยนใหม่หล า ยๆ รอบ

10 หลีกเลี่ยงการช้อปกระจาย

แม้ว่าช่วงเซลส์จะเป็นอะไรที่พวกเรามีความสุขมากๆ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของห นี้สินได้เหมือนกันนะยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแก่ของถูกจนเป็นห นี้ท่วมหัวเลย

11 เริ่มประหยัดเงินสำหรับวัยชรา

วันนี้คุณอายุ 20 ปี แต่อีกไม่นานหรอ กคุณก็ถึงวัยเกษียณ เพื่อไม่ให้กล า ยเป็นคนตกอับตอนแก่ ก็เริ่มเก็บออมเสียตั้งแต่วันนี้เช่น เก็บวันละ 20 บาท หรือเก็บแบงก์ 50 บาท เปิดบัญชีฝากประจำก็เป็นวิธีที่ดี สำหรับการวางแผนการเงินที่ดีในอนาคตนะจ๊ะถึงตอนนั้นเราก็จะได้มีเงินไว้ใช้ชิลๆ และมีเงินพร้อมสำหรับค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ด้วย

12 ทำ อ า ห า ร ทานเองที่บ้ าน

พวกเราหล า ยคนชอบกินในร้านกาแฟและร้าน อ า ห า ร บางทีเราอาจจะขี้เกียจในการปรุง อ า ห า ร ที่บ้ านหรืออาจจะคิดว่าการรับประทาน อ า ห า ร นอ กบ้ านก็ไม่แพงนัก เแต่ถ้าลองมานับจำนวนที่คุณใช้จ่ายใน อ า ห า ร ของคุณคุณจะเห็นว่าการทำ อ า ห า ร ที่บ้ านจะถูกกว่ามาก

13 ปรึกษาคู่ชีวิตและช่วยกันเก็บออม

คู่ชีวิตควรเป็นเอกฉันท์ในทุกอย่ างรวมถึงเรื่องเงิน ถ้าคุณพย าย ามที่จะประหยัดเงิน แต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายคุณจะไม่มีทางร ว ย! ดังนั้น ควรพูดคุยกับคู่ของคุณและวางแผนการบริหารเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นเอกฉันท์

กำหนดเป้าหมายทางการเงินร่วมกันและบรรลุเป้าหมาย และทางที่ดีควรหารายได้เสริมทำด้วย ไม่ว่าจะจะการ ล ง ทุ น หรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆ

ที่มา แ ร ง บั น ด า ล ใ จ สู่ ร้ อ ย ล้ า น, jingjai999