13 แนวคิดสร้างความสุขให้กับตัวเองในทุกๆ วัน

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังงนั่งถามตัวเองว่าจะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้อย่ างไร เพื่อที่จะให้ตัวคุณมีความสุขได้ในทุกๆ วัน วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุรเกี่ยวกับ 13 แนวคิดสร้างความสุข

ให้กับตัวเองในทุกๆ วัน ไปดูกันว่าการสร้างความสุขให้กับตัวเอง นั้นสามารถทได้อย่ างไรบ้าง

1 ฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่ทะเลาะกับคนใกล้ชิด

หมายความว่า เราต้องไม่เป็นคนหน้าชื่นอ กตรมคือยิ้มไปทั่วกับคนนอ กบ้านแต่กลับมาท ะ เ ล า ะกับคนที่บ้านขอให้ใช้คนที่บ้านเป็น เครื่องมือฝึกจิตใจของตนเองอะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอมเสียเปรียบคนในครอบครัวให้มากที่สุด ดีกับเขาให้เหมือนเขาเป็นคนเดียวกับเรา อย่ าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนอ กบ้าน แต่กลับมาเก่งในบ้าน

เพราะมันจะสร้างแต่ความทุ ก ข์ให้ชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเราถ้าหาความสุขจากครอบครัวไม่ได้ความสุขที่อื่นก็ไม่ต้องพูดถึง ต่อให้หลอ กคนทั้งโลกได้ว่าชีวิตประสบความสำเร็จ แต่ภาพที่สร้างขึ้น มาก็เป็นแค่ภาพลวงต าที่จะย้อนกลับมาสร้างความละอายใจให้ตัวเองอยู่วันยังค่ำ ยอมพ่อเเม่ยอมลูกเมีย ยอมสามี

ยอมคุณต าคุณย า ยคุณปู่คุณย่ า สิ่งดีๆที่ทำแล้วชื่นใจก็ขอให้ทำให้บ่อย คำพูดดีๆที่พูดได้ก็ขอให้พูดครอบครัวคือรากของ มนุษย์ ถ้ารากของชีวิต เ น่ า ส่วนที่เหลือก็ เ น่ า ทั้งหมดขอให้ทุกคนสนุกกับการหาความสุขให้ตนเองในแบบง่ายๆยิ้มทุกวัน มองฟ้าให้เป็นฟ้ามีปัญญาสามารถเปลี่ยนโลกเเห่งนี้ให้เป็นสวนด อ กไม้แห่งชีวิตได้สำเร็จกันทุกคค

2 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่ าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็น คนสำคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากอย่ าปล่อยให้จิตใจวนไปวน มากับความรู้สึกของตัวเอง เหมือนจมอยู่ในอ่างลองเปิดต ามองไปรอบๆ แล้วมองให้เห็นว่า คนบนโลกนี้มีมากมายแค่ไหนตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลกดังนั้นก็อย่ าไปให้ความสำคัญกับมัน มากนัก ทุ ก ข์บ้าง ผิดบ้าง เรื่องธรรมดา

3 ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

หมายความว่า การสะสมอะไรสักอย่ างนั้นเป็นภาระไม่มีอะไรที่เรา สะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี นอ กนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อยในแง่ของความสุข เราไม่จำเป็นต้องสะสมอะไรเพื่อให้มีความสุขวิธีมีความสุข ของคนเรามีมากมายหล า ยอย่ าง และเราไม่ควรเลือ กวิธีที่สร้างภาระให้กับตนเอง

4 ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ

หมายความว่า อย่ าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงมีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริงไม่ว่าจะทำอะไรก็ต ามหัดเว้นที่ว่างไว้ให้ความผิดพลาดบ้าง ทุกอย่ างไม่จำเป็นต้องไร้ที่ติการผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเพียงแต่เราต้องรู้จักปรับปรุงตนเองไม่ให้ผิดพลาดบ่อยๆ ซ้ำๆ ซากๆ

5 ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆ

หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะการพูด หรือวิจารณ์ในทางเสียห า ยนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ และขุ่นมัวคนที่พูดจาไม่ดีแม้ว่าคำพูดจะดูฉลาดหลักเเหลมเพียงไรมันก็คือความโ ง่ ชนิดหนึ่งคนที่พูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นนับเป็นคนหาความสุขได้ย ากนัก

6 ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมช าติว่า อะไรๆ ก็ผ่ านไปเสมอ

หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่ านไปเวลามีความทุ ก ข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ ก ข์ก็ผ่ านไปเวลามีสถานการณ์เเย่ๆ เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันจากโลกนี้ไปดังนั้นอย่ าไปเสียเวลาคิดมาก

อย่ าไปย้ำคิด ย้ำทำ อย่ าไปหลงยึดไว้เกินความจำเป็นให้รู้จักธรรมช าติของมันการยึดติดกับวัตถุ บุคคล หรือความรู้สึกจนเกินเหตุคือปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆที่ทำให้คนเราเกิดความทุ ก ข์ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้และต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนปล่อยวางอะไรง่ายๆ เข้าไว้

7 ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทา

หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทาเเน่นอนดังนั้น เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า เรามาถูกทางแล้ว แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกคนที่ชอบเต้นแเเร้งเต้นกา กับคำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูกคนเป็น ลูกก็ยังนินทาพ่อแม่นับประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่

ค่อยมาคิดว่าเราจะไม่ถูกนินทาขอให้รู้ว่า คำนินทาคือของคู่กับมนุษย์โลกมีมาช้านานแล้วแม้แต่คนที่สร้างคุณงามความดีไว้กับโลกมากมายยังถูกนินทา แล้วเราเป็นใครจะไม่ถูกนินทาดังนั้น อย่ าไปใส่ใจให้มากถ้าอะไรที่ดีเก็บไว้ปรับปรุงตัวอะไรที่ไม่ดีทิ้งมันไว้ไม่ต้องไปตีคร า ค าสร้างค่าให้คำพูด ไร้ส าระส่วนตัวเราเองก็สมควรอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ไม่นินทาคนอื่นเช่นกัน

8 ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขิ้ข้าของเงิน

หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้ าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นขิ้ข้าเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอ ก่อนเมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงิน มากเมื่อไม่ต้องหาเงิน มากชีวิต ก็มีโอ กาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

การยุติความเป็นข ี้ข้าของ อำนาจเงินนี้ พูดง่ายแต่ทำย ากแต่ก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำ ชีวิตทั้งชีวิตของเรา ก็จะเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วจากโลกไปเปล่าๆด้วยเหตุที่ว่าใช้เวลาหมดไปกับการสะสมเงินทองที่เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว

9 ฝึกให้ตัวเองเสี ย ส ล ะ เเละยอมเสียเปรียบ

หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็นใครก็ต ามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผลไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลยไม่ช้า คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้าสติแตก กล า ยเป็นคนที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุขเพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไป

หมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นเพียงความถูกต้องที่กิเลสของตัวเองลากไปไม่ได้เป็นเรื่อง ที่ถูกต้องตรงธรรมอย่ างแท้จริงดังนั้นการยอมเสียเปรียบการให้ผู้อื่นด้วยความเบิกบานจึงเป็นสิ่งจำเป็น มากกว่าที่

เราคิดกันมีแรงให้เอาแรงช่วยมีเงินให้เอาเงินช่วยมีความรู้ก็เอาความรู้เข้าไปช่วย ในหนึ่งวันเราควรถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ช่วยใครไปแล้วหรือยังเราได้เสียเปรียบใครหรือยังถ้าคำตอบคือ ‘ยัง’ ให้รู้เอาไว้เลยว่าเราเป็นอีกคนที่มีแนวโน้มจะหาความสุขได้ย ากเต็มที

10 ฝึกตัวเองให้เป็นแสงสว่างในที่มืด

หมายความว่า ตรงไหนที่มันมืด เราควรไปเป็นด ว งไฟส่องทางให้เขาตรงไหนที่ไม่มีคนช่วยเราควรไปทำเช่นลองหาเวลาไปรับ ประทานอาหารร้านที่ไม่มีลูกค้าเข้า อย่ ามุ่งแต่เรื่องกินให้การกินของเรามันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นบ้างร้านเขาไม่มีลูกค้าแล้วเรา เข้าไปนั่ง มันไม่ใช่แค่เงิน แต่มันหมายถึงกำลังใจอย่ า

คิดถึงการบริการที่ดีที่สุดอย่ าคิดถึงรสช าติของอาหารให้มากนักให้คิดว่า เรากำลังเป็นผู้ให้ เดินเข้าร้านหนังสือ หนังสือเล่มไหนเก่าที่สุดเราอ่านเนื้อหาแล้วสนใจ หยิบมันขึ้น มาแล้วจ่ายเงินนำมันกลับบ้าน เหลือหนังสือเล่มสวยๆ ไว้ให้คนอื่นๆ ได้ซื้ อได้อ่านอย่ าไปบ้ากับการเก็บสิ่งที่ดีที่สุด

อย่ าไปบ้ากับการปรนเปรอสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเอง แต่ให้เน้นจิตใจที่ดีที่สุด ใช้วัตถุใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้ อจิตใจดีๆ สูงๆสะอาดๆ ของเรากลับคืน มาวัตถุเป็นเรื่องไม่จีรัง แต่จิตใจดีๆ นั้นเป็นทั้งหมดของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้จักรั ก ษ าดูแลเอาไว้ไม่ให้เกิดความเสียห า ย

11 ฝึกให้ตัวเองไม่ไหลไปต ามอำนาจวัตถุนิยม

หมายความว่า ต้องรู้จักยับยั้งช่างใจ และมีปัญญาในการมองเห็นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งที่เราถูกโ ฆ ษ ณ าหลอ กเรากำลังเป็น ตัวของตัวเองหรือเรากำลังบ้ากระเเสสังคมอย่ างไม่ลืมหูลืมต าลดความจำเป็นเรื่องเเฟชั่นลดความจำเป็นเรื่องโทรศัพท์ลดความจำ

เป็นเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ก่อนจะซื้ อ ก่อนจะอย ากได้ให้ลองถามตัวเองว่าเราอย ากได้เพราะอะไร เพราะมันจำเป็นเพราะอย ากเท่อย ากดูดีในสายต าของอื่น หรือเพราะอะไรกันเเน่ๆตอบตัวเองให้ได้ชัดๆในเรื่องของความจำเป็นนี้พูดได้เลยว่าของในชีวิตส่วนใหญ่ที่เราครอบครองกันอยู่มีไว้โชว์ มากกว่ามีไว้ใช้

12 ฝึกให้ตัวเองยอมรับความจริงง่ายๆ

หมายความว่า อะไรที่ทำผิด อย่ าดันทุรัง ให้พูดคำว่า ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ฝึกพูดคำเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติความผิดไม่ใช่เรื่องเสียห า ยแต่การผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนั้นเป็นเรื่องเสียห า ยและส่ งผลเสียกับชีวิตเป็นวงกว้างเพราะการปรับปรุงตัวนั้นมี

จุดเริ่มต้นจากการที่คนๆ หนึ่งรู้ตัวว่าทำไม่ดี ดังนั้นคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำไม่ดีแล้วดันทุรังก็คือคนที่ไม่มีโอ กาสปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ขอให้รู้ว่าเมื่อเราทำผิด ต่อให้ปากแข็งแค่ไหนดันทุรังแค่ไหนผิดมันก็คือผิด หลอ กตัวเองได้แต่หลอ กคนอื่นไม่ได้ เหมือนเราบอ กว่าไม่เหม็นแต่กลิ่นเ ห ม็ นนั้น ถ้ามันมีจริงมันก็โชยออ กมาอยู่วันยังค่ำ

13 ฝึกให้ตัวเองรู้จักเลือ กคนต้นแบบที่ถูกต้องตรงธรรม

หมายความว่า เมื่อคิดจะเลือ กใครสักคน มาเป็นแบบอย่ างในการดำเนินชีวิตอย่ าไปมุ่งเน้นแต่ความสำเร็จด้านเงินทองเพียงอย่ างเดียวแต่เราควรให้ความสำคัญกับคุณค่าในด้านอื่นๆ ด้วยเช่น ความดี คุณธรรมความเสี ยส ล ะเราควรเคารพและชื่นชมใครซักคนที่ ความดีของเขาไม่ใช่รายได้ของเขาทุกวันนี้คำว่าความสำเร็จถูกใช้ไปกับเรื่องของเงินๆ ทองๆ มากเกินไป

ใครหาเงินได้มาก แปลว่าคนๆ นั้นประสบความสำเร็จมากตรงนี้เป็นการให้คุณค่าที่ผิดพลาดการคิดเช่นนี้ย่อมเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมในระดับ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ที่ทำให้เราให้ตกเป็นทาสของเงินเมื่อเราเป็นทาสของเงินเสียแล้วเราก็จะเป็นคนที่ฝากความสุขของเราไว้กับเงินด้วยเราเลือ กต้นแบบอย่ างไรชีวิตของเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนั้นสังคมจะดีขึ้นได้ก็เริ่มจากทัศนคติของเราตรงนี้นั่นเอง

ที่มา sabuyjaijung