14 ลางดีบอ กเหตุ คุณกำลังจะพบเจอเรื่องดี รับโชคลาภ

วันนี้เรากำลังจะเพื่อนๆ ไปทำนายความฝันที่เป็นลางดีบอ กเหตุ ว่าคุณกำลังจะได้รับโชคลาภก้อนโต กับบทความ 14 ลางดีบอ กเหตุ คุณกำลังจะพบเจอเรื่ิองดี รับโชคลาภ ไปดุกันว่ามีความฝันอะไรบ้างที่จะนำเงินทองมาให้คุณ

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวลางบอ กเหตุ และผมเชื่อว่าในทุกวันนี้หล า ยๆคนก็คงยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราว แบบนี้ ทั้งลางดีและลางร้ า ย

วันนี้เราเลยขอนำเสนอเรื่องราว ลางบอ กเหตุที่บอ กว่าคุณกำลังจะได้รับโชคเรื่องเงินๆทองๆ และลางบอ กเหตุที่บอ กว่าคุณกำลังจะโชคดีได้รับโชคเรื่องเงินๆทองๆนี้ จะเป็นแบบไหนกันบ้างไปชมกัน

1 ลางบอ กเหตุ ‘คันมือ – มือลอ ก’

โดยเฉพาะฝ่ามือและหากยิ่งเป็นมือซ้าย แสดงว่ากำลังจะมีลาภด้านเงินทอง

2 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าจิ้งจกร้องทัก

ห้ามออ กจากบ้านเด็ดข า ด โดยเฉพาะการเดินทางไกลอาจจะไม่ปลอ ดภั ย โดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทาง แต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายให้เดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่ างราบรื่นสะดวกสบาย

3 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ า ย

เนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่ าต าย ายที่ต ายไปแล้วมาอาศัยอยู่ คอยคุ้มครองลูกหลานจากภั ยอันตรายนั่นเอง แต่ต ามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืน ดังนั้นถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอ กเหตุร้ า ย

4 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้านกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ า ย

เพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความอัปมงคล เนื่องจากโดยธรรมช าตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ต ามที่อยู่อาศัยของคน จึงเป็นที่มาว่าหากนกแสกมาอยู่ต ามบ้านเรือน นั่นคือลางร้ า ยที่กำลังจะมาแล้ว

5 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้านกถ่ายรดบนศีรษะเชื่อว่าจะโชคร้ า ย

หากกำลังจะออ กเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรดที่ศีรษะซะก่อน ให้หยุดการเดินทางทันที หรือเลื่อนกำหนดออ กไปเป็นวันรุ่งขึ้น

6 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าตอนกลางคืนถ้าได้ยินเสียงคนร้องทักห้ามขานรับ

เพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอน มาหลอ กหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน

7 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากสั ต ว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอัปมงคลมาให้

ควรจุดธูปเทียน ดอ กไม้และเชิญให้ออ กจากบ้าน พร้อมกับขอพรให้นำพาสิ่งดีงามมาให้

8 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากกำลังสางผมหรือหวีผมแล้วหวีหักคาผม

เชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีต ามมาให้นำหวีนั้นทิ้งไปเลย ไม่ให้เก็บไว้ใช้หรือนำไปซ่อมมาใช้ใหม่ ก็คล้ายๆกับความเชื่อที่ว่าไม่ให้ใช้ของที่หักหรือชำรุดแล้วนั่นเอง

9 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากตอนกลางคืนถ้าได้กลิ่นธูปลอยมาจะมีดวงวิญญาณมาหา

เชื่อว่าจะเป็นดวงวิญญาณของคนสนิท ญาติที่เสียชีวิตแล้วกำลังมาหา

10 คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากนกในกรงที่เลี้ยงไว้ร้องในเวลากลางคืนจะมีเรื่องร้ า ย

เชื่อว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง หรือเกิดเรื่องไม่ดีภายในบ้านต้องระมัดระวังตัวให้มากๆ

11 ลางบอ กเหตุ ‘งูเลื้อยตัดหน้ารถ’

แสดงว่าจะมีโชคลาภเรื่องเงินทอง หล า ยคนเชื่อและมักจะนำเลขรถซื้ อสลากฯ

12 ลางบอ กเหตุ ‘เหรียญตกให้เก็บ’

ต ามความเชื่อว่า หากใครเดินไปเจอเหรียญตกให้เก็บเป็นเหรียญนำโชค

13 ลางบอ กเหตุ ‘รถชนก่อนห ว ยออ ก’

ใครที่รถเฉี่ยว ชนก่อนห ว ยออ ก หล า ยคนเชื่อว่าเคราะห์ร้ า ย แต่บางคนนำเลขรถมาซื้ อสลากฯ เพราะเชื่อว่าเมื่อมีเคราะห์ไปแล้ว ความโชคดีเรื่องเงินทองจะต ามมา

14 ลางบอ กเหตุ ‘ต า ปาก คิ้วกระตุก-เขม่น’

คนโบราณเชื่อว่า หากใครเขม่นคิ้วขาว จะมีโชคลาภ หรืออาจได้ลาภลอย

ที่มา postsod