14 หลักคิดสร้างฐานะ บอ กลาความจน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้หลักคิดที่จะทำให้เพื่อนๆ เดินออ กมาจากความย ากจน และสร้างชีวิตมั่งคงได้ กับบทความ 14 หลักคิดสร้างฐานะ บอ กลาความจน ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อชีวิตที่ไม่ลำบากในอนาคต

1 ข ายได้ ข ายไป

เชื่อว่าเกือบทุกบ้ าน ชอบซื้ อของกระจุ๊กกระจิก และสิ่งของเหล่านี้ หากเบื่ อแล้วสามารถ นำมาสร้างเงินได้ ข า ยต่ อ เป็นสินค้ า มือสอง รียูซของเก่า ให้กล า ยเป็นเงินได้ ไม่ต้องเก็บไว้ ให้รกบ้าน

2 ตอบรับ ในทุกๆ งาน

เพราะในแต่ละงานช่วยทำให้คุณ พิสูจน์ตัวเองได้ หากคุณกล้า ที่จะรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามา นั่นแหละ มันจะต ามมา ด้วยผลตอบแทนที่มากมาย จนคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

3 รู้จักปฏิเสธซะบ้าง

เพราะการปฏิเสธบางทีมันก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะปฏิเสธ เรื่องการเสียเงิน ไปกับอะไร ที่ไร้ประโยชน์ อย่ างการ หยุดไปงานสังสรรค์ หยุดไปชอปปิ้ง สิ่งเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ทำมัน จะช่วยให้คุณ มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น

4 ใช้เงินให้น้อย หาให้ได้มากกว่า

เพราะการใช้เงินน้อยกว่าที่หามาได้มันจะทำให้เหลือเก็บมากขึ้น คิดง่ายๆ หามาได้แค่ไหน ใช้ให้น้อยกว่า สิ่งสำคัญก็คือ การมีวินัย ในการออมเงินต้องมี เราอย่ าให้ความอย าก เข้ามาครอ บงำ ความเป็นตัวคุณ อาจจะใช้วิธีเดินดูไปก่อน แล้วไตร่ตรองว่ามันจำเป็นจริงไหม

5 การที่คุณ ตั้งเป้าหมาย

เพราะก่อนจะลงมือทำ ก็ต ามต้องตั้งเป้าหมาย เพราะหากไม่มีเป้าหมาย จะไม่สามารถ วางแผนการเดินหน้าได้ เพราะงั้นคนที่ร่ำร ว ย ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะความบังเอิญหรอ กนะ แต่มาจากการที่เขามีเป้าหมายชัดเจน เช่น ฉันจะต้องมีเงินล้ านใน 1 ปีนี้ด้วยการสร้างร ายได้ จากธุรกิจที่ทำ รวมไปถึงคุณต้อง ประกาศให้ตัวเองรับรู้ หมั่นย้ำ และเตือนตัวเองให้ถึงเป้าหมายเป็นประจำ แล้วคุณจะมีกำลังใจในการทำมัน

6 สร้างความเชื่อมั่น ให้กับตัวเอง

เพราะถ้าคนเราข าดความเชื่อมั่นชีวิตก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อ ฉะนั้น ใครที่เหนื่อยกับงาน ลองสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง เช่นว่าเดือน หน้าเงินเดือนต้องขึ้น ปีใหม่โบนั ส ต้องเป็นของเรา เพราะเราทำงานได้ดี เพราะงั้น ความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทำตัวเองให้ดี คิดแบบนี้เราจะทำแต่เรื่องดีๆ

7 ทำงาน มากกว่า 1 ทาง ไม่ขิเกียจ

เพราะคนที่ขยัน ก็จะมีร ายได้มากกว่าไง เรียกได้ว่าเดือนๆ หนึ่ง คุณได้เงิน มาก กว่างานประจำ ตั้งใจทำงาน ขยันให้มากกว่าเดิม ด้วยการหาอาชี พเสริ ม ที่พอจะทำได้ เราเชื่อว่า ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย คำนี้มันก็ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

8 ท้าความ เ สี่ ย ง

เพราะคนจน ที่อย ากร ว ยส่วน มากแล้วจะกล้าทำอะไร ที่ไม่เหมือนใคร จนบางครั้งดูเหมือนคนบ้ าและความบ้ านั้น ถ้าเกิดจากความเข้าใจ คุณก็จะเข้าใจความเสี่ ย ง และทำให้มองเห็นภาพที่ชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องการลงทุ น ต้นทุ น และความผิดพล าดที่อาจจะเกิดขึ้น และผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต ว่ามันเป็นอย่ างไร

9 แบ่งเงินใช้

เพราะใครที่ประกอบอาชี พ แต่ดันไม่ร ว ยสักที ดังนั้นคุณก็ลอง แบ่งเก็บ แบ่งใช้ ยกตัวอย่ างเช่น หาเงินได้ วันละ 500บาท หักเงินไว้ เก็บ 300 บาท และเหลือ 200เอาไปใช้กินข้าว หรือเดินทางไปทำงาน เท่านี้ คุณก็จะมีเงินเก็บแล้วนะ

10 ลงทุ น ในหุ้ น

หุ้ นที่ดีต้องมีปั น ผ ล สร้างอิสรภาพทางการเงินให้เราได้ และสิ่งหนึ่ง ที่ควรมีก่อน ที่จะลงทุ น คือความรู้ และความเข้าใจ ในการลงทุ น ถ้าไม่รู้อะไรเลย มันอาจจะสู ญเงินไปหมด เพราะความไม่รู้ของตัวเองก็เป็นได้

11 ไม่ท้อแท้ หมดหวัง

ไม่มีใครที่ไม่เคยท้อแท้ แต่เราควรนำความผิ ดพล าดมาเป็นครูสอนเรา ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยที่ ไม่เคยทำอะไรผิ ดพล าด คนจะเป็นเ ศ ร ษ ฐี ส่วน มากแล้วควรถามตัวเอง เมื่อมีสิ่งที่ผิ ดพล าด คือ เราจะได้เรียนรู้อะไร จากความผิดพลาดนี้ หากได้คำตอบ ก็อย่ าทำพล าดซ้ำ และมุ่งไปที่เป้าหมาย อย่ าไปสนอ ดีต เพราะมันไม่สำคัญอีกแล้ว

12 ร ว ยด้วย อิ นเท อร์เน็ ต

เพราะอินเท อร์เน็ ตมันก็ช่วยสร้าง เงินเข้ากระเป๋าได้ แต่ว่ามันก็ต้องมีอะไร บางอย่ างที่คิดว่าโดดเด่น แล้วเอาออ กมาแช ร์ ในสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไ ล น์ อินสตราแกร ม ยูทู บ

13 ลงทุ นในอสังหาฯ

มันเป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ แต่ก็นะ กว่าจะมั่งคั่งได้ ก็ต้องมีความพย าย าม ใช้ความอ ดทนสูงอยู่เหมือนกัน ก็อย่ างที่รู้ๆ กันว่าอสังหาฯ ทำให้ร วยเร็ว แต่ก็มีความเสี่ ย งอยู่เหมือนกัน ที่จะทำให้คุณหมดตัวได้เลยล่ะ และก่อนลงทุ นต้องวางแผน หาเพื่อนร่วมคิด จะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้

14 ทำธุรกิจ ส่วนตัว

เพราะคิดจะการทำธุรกิจส่วนตัว จะให้ประสบความสำเร็จก็ต้องทำอย่ างจริงจัง ทำด้วยใจ วางแผนอย่ างตั้งใจ บริหารให้คล่อง อย่ ามองข้ามการตลาด ใส่ใจลูกค้ า และที่สำคัญคือต้องพย าย าม ทำให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเราจะได้ออ กมาจากความจนให้ได้สักทีไงล่ะ

ที่มา s e m i n a r dd, san-sabai