15 ต้นไม้ ปลูกไว้ในบ้านเสริมโชคลาภ ดึงดูดท รั พ ย์

วันนี้เราจะพาคุณไปปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความร่มเย็นให้กับบ้านของคุณ และยังเสริมโชคลาภ ดึงดูดเงินทองให้คุณได้อีกด้วย กับ 15 ต้นไม้ ปลูกไว้ในบ้านเสริมโชคลาภ ดึงดูดท รั พ ย์ ไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่คุณควรรีบหามาปลูก

สำหรับใครที่กำลังมองหา ต้นไม้มงคล ที่จะนำมาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายของความสวยงาม ประดับบ้านให้สวยงาม ให้ร่มให้เงา ให้ความร่มรื่น ผลิดอ กออ กผล นำมาใช้เป็นอาหารประจำครัว แน่นอนว่ามีประโยชน์

และที่สำคัญต้นไม้บางชนิด ช่วยส่ งเสริมในเรื่องของความเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้ที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของต้นไม้ แนะนำว่าให้หามาปลูกไว้ได้เลย นอ กจากจะได้ความสวยงามแล้ว ยังได้ความเป็น มงคลแก่ตัวผู้ปลูกอีกด้วย

1 ต้นโป๊ยเซียน

เชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้ จะทำให้ครอบครัวสงบสุข และเป็นต้นไม้เสี่ยงทาย หากบ้านไหนปลูกต้นโป๊ยเซียนออ กดอ กได้ 8 ดอ ก ก็จะมีโชคลาภ เงินทอง ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง เพราะโป๊ยเซียนเป็นตัวแทนของเทพเจ้า 8 องค์ ที่จะนำความเจริญ รุ่งเรือง และช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของ

นิยมให้ผู้ที่มีอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาลงมือปลูกให้ ทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ และควรปลูกในวันพุธ ที่สำคัญควรเลือ กดอ กสีเหลือง หรือสีส้ม จะเป็น มงคลมากที่สุด

2 ต้น มะยม

ด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นสิริมงคล ต ามคำโบราณเชื่อกันว่า การที่เราปลูกต้น มะยม มักจะทำให้คนรักคนชอบ มีความนิยมชมชอบ รักใคร่ปรองดอง ไม่มีใครคิดร้ า ยหรือว่าเป็นศัตรู หากปลูกต้น มะยมไว้ในช่วงทิศตะวันตก เชื่อกันว่าสามารถป้องกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้

3 ต้นกวนอิม

หล า ยคนให้ความเคารพบูช ากันเป็นจำนวน มาก เพราะมีความเชื่อที่ว่า ต้นกวนอิมเงินต้นกวนอิมทอง เป็นต้นไม้ที่มีความเป็นสิริมงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ มักจะใช้ต้นไม้นี้มาประกอบพิธีบูช าต่างๆ เมื่อปลูกต้นกวนอิมในบ้าน ก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น ส่ งผลให้มีฐานะดี มีความร่ำร ว ยเพิ่มขึ้น

4 ต้นกระดังงา

ด้วยความที่ตัวชื่อต้นไม้นี้มีความเป็น มงคลอยู่ในตัว เชื่อกันว่าการปลูกต้นกระดังงา จะทำให้บุคคลท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดัง นับไหนว่ามีเงินมีทอง มีหน้ามีต า มีเงินทองมากมายก่ายกอง ลาภยศ เกียรติยศ การสรรเสริญ ควรที่จะปลูกในวันพุธ และวางไว้ทางทิศตะวันออ กของตัวบ้าน เพื่อให้แสงแดดส่องเข้ามา จะช่วยในเรื่องของชื่อเสียงทั่วไป

5 ต้น มะม่วง

นอ กจากจะให้ร่มเงา และผลแสนอร่อยแล้ว มะม่วงยังเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อมาตั้งแต่พุทธกาลว่า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านร่ำร ว ยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่น มาทำไม่ดีใส่ได้ ควรปลูกต้น มะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้าน

6 ต้นโกสน

ชื่อโกสน พ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือ การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกสน เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก ใบมีสีสันสวยสด ความหมายดี โดยเฉพาะภายในพระราชวัง และวัด ปลูกเพื่อหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็น สุข

หากนำมาปลูกในบ้าน ก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุข ปราศจากความขัดแย้งใดๆ แนะนำให้ปลูกต้นโกศลในวันอังคาร และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้านเพื่อรับแสงแดดย ามเช้า จะทำให้เห็นสีสันของใบที่สวยสด ดึงดูดสายต าของผู้ที่พบเห็น

7 ต้นขนุน

การปลูกต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ คอยให้ความช่วย มีคนสรรเสริญ สามารถป้องกันภั ยและคนใส่ร้ า ยป้ายสีได้ การปลูกควรเลือ กปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะดีที่สุด ผู้ที่ปลูกควรเป็นหัวหน้าครอบครัวและควรปลูกในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี

8 ต้น มะขาม

ปลูกเพื่อต้องการให้ผู้อื่นเกรงขาม เพราะเชื่อกันว่า ต้น มะขามจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกรงขามน่ายำเกรง และทำให้ผู้คนชื่นชอบ นอ กจากนี้ ยังช่วยป้องกันคดีความ การทะเลาเบาะแว้ง และวิญญาณ – แนะนำให้ปลูกต้น มะขามไว้ทางทิศตะวันตก

9 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำช าติ เด่นที่ดอ กสีเหลืองทองสวยอร่ามเป็นพวงระย้าสวยงาม เชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ใบของราชพฤกษ์ก็มักถูกนำไปใช้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ คนจึงเชื่อว่า ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียว ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

10 ต้นกล้วย

คนสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ในบ้านกันอย่ างแพร่หล า ย สามารถนำส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ ฯลฯ มาทำประโยชน์ได้มากมายแล้ว ทั้งยังมีความเชื่อว่าจะช่วยให้การทำงานราบรื่น คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้า ปากนั่นเอง ปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้าน

11 ต้นไผ่

เป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า กอไผ่จะทำให้คนในครอบครัวเกิดความปรองดอง สามัคคี ไม่แตกแตก รักใคร่กัน และไผ่ยังเป็นต้นไม้ ที่อ่อนต ามลม จะทำให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าปลูกไผ่สีสุกจะช่วยให้สมาชิกในบ้านประสบความสำเร็จ ร่ำร ว ย เงินทอง

และมีความสุขกันถ้วนหน้า เพราะชื่อไผ่สีสุกไปคล้องกับคำอวยพรที่ว่า ‘มั่งมีศรีสุข’ นั่นเอง และต ามตำราฮวงจุ้ยบอ กไว้ว่า ต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่าเหนือธรรมช าติ หากปลูกไว้ในบ้านจะเสริมมงคลให้ผู้อยู่อาศัย เป็นคนมุ่ง มั่น ตั้งใจจริง มีสติปัญญา เอื้ออารี และกตัญญูรู้คุณ ควรปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วของบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดย ามเช้า

12 ต้นวาสนา หรือ วาสนาอธิษฐาน

เชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นวาสนาจะทำให้มีความสุข ความสมหวังในชีวิต และเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภ ถือเป็นดอ กไม้เสี่ยงทายหากต้นวาสนาบ้านไหนออ กดอ กสวยงาม จะทำให้มีโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังใจมุ่งหมาย ต ามตำราแนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ และเนื่องจากต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางใบ จึงควรปลูกในวันอังคาร โดยให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุด เพราะชื่อวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับสุภาพสตรี

13 ต้นแก้ว

มีจุดเด่นดอ กสีขาวส่ งกลิ่นหอมรัญจวนใจมาก นิยมปลูกไว้ริมรั้วบ้าน หรือปลูกลงในกระถางเพื่อประดับภายนอ กอาคารก็ได้ โดยคำว่า ‘แก้ว’ หมายถึงสิ่งของมีค่าที่คนนับถือบูช า เปรียบได้กับของมีค่าสูงดั่งแก้ว ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่า หากปลูก ต้นแก้วไว้ประจำบ้าน จะทำให้สมาชิกในบ้านเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้ว มีความเบิกบานใจ และมีคนรักดั่งแก้วต านั่นเอง

แนะนำให้ปลูกในวันพุธ และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก

14 ต้นเข็ม

ดอ กเข็ม ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู เป็นสัญลักษณ์แทนความฉลาดหลักแหลมเปรียบกับเข็มที่แหลมคม และการปลูกต้นเข็มไว้ในบ้านเชื่อกันว่า จะทำให้สมาชิกในบ้านมีความฉลาดหลักแหลมเหมือนกับดอ กเข็ม และยังช่วยให้มีปฏิภาณไหวพริบ เอาตัวรอดได้ดี ให้คนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ลงมือปลูก โดยเลือ กปลูกทางทิศตะวันออ ก และปลูกในวันพุธ

15 ต้นบานไม่รู้โรย

ชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมงคล หมายความถึง ความยั่งยืน ความอดทน และไม่ย่อท้อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยและคู่รักมีความผูกพันมั่นคงต่อกันไปนานๆ ปราศจากความโรยรา หรือผันแปรตลอดไป ควรปลูกในวันพุธ

สำหรับใครที่กำลังหาต้นไม้มาปลูกประดับบ้านเรือน ตอนนี้ก็คงพอนึกออ กกันแล้วนะคะ ว่าจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนดีให้เป็น มงคลแก่ตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย ลองเก็บข้อมูลดีๆเหล่านี้เอาไว้ใช้กันดู บ้านเรือนของคุณจะได้ มีร่มเงา มีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิต

ที่มา : Postsod