16 สิ่งที่ผู้ช า ยทำ เป็นอาการของผู้ช า ยเริ่มหมดรักกันแล้ว

หากวันนี้สาวๆ กำลังเริ่มส่งสัยว่าคนรักของเราได้เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่า วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเช็กอาการที่ผู้น มยแสงดออ กมาเพื่อบอ กว่าเขาได้เริ่มหมดรักเราแล้ว กับบทความ 16 สิ่งที่ผู้ายทำ เป็นอาการของผู้น มยเริ่มหมดรักกันแล้ว ไปดูกันว่ามผู้น มยหมดรักมักจะแสดงออ กอย่ างไรบ้าง

1 เขาบอ กว่าคุณคือปัญหาในชีวิตเขา และถ้าคุณยังพย าย าม จะยื้ ออยู่ต่อไปในชีวิตเขา คุณต้องหาทางให้เขากลับมารักคุณให้ได้

2 เขาไม่สนใจใยดีคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์เ ศร้าโ ศกหรือต้องการความเห็นใจมากเพียงใด

3 เขาห ลอ กล วงคุณตลอ ดเวลา และในทุกๆครั้ง เขาก็กลับมาหาคุณ โดยไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกอย่ างไร

4 เขาไม่เคยเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

5 เขาโ ก ห กคนและโ ทษคุณตลอ ดเวลา

6 เขาไม่เคยสนใจว่าคุณกำลังมีปัญหาหรือไม่ และไม่เคยคิดที่จะหาทางช่วยเหลือคุณเลย

7 เขาหัวเราะเยาะเวลาคุณตกอยู่อารมณ์ที่ห ม่นเ ศร้า

8 เขาจะใช้ความเงียบสยบคุณ เมื่อคุณพย าย าม จะให้เขาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์

9 เขาจะรู้สึกเฉยเมยกับการแสดงความรู้สึกของคุณ ไม่ว่าคุณจะร้ องไ ห้ให้น้ำต าไหลอย่ างไร เขาก็ไม่สนใจอยู่ดี

10 เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิ ดอยู่ตลอ ดเวลา และเป็นคุณที่ต้องเป็นฝ่ายข อโทษเขาอยู่เสมอ

11 เขาพย าย ามจะเว้นช่องว่างระหว่างคุณกับเขา โดยที่เขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของคุณเลย

12 เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ เ ล ว ร้ า ย ที่ทำให้เขา รู้สึกแ ย่ตลอ ดเวลา และเป็นเขาที่ควรได้รับการดูแลทางด้านจิตใจ

13 เขาคุ กค ามความรู้สึก และอารมณ์ของคุณ ด้วยถ้อยคำที่ทำ ร้ า ย จิตใจ โดยคิดว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้

14 เขาจะโ วยว ายเสียงลั่นบ้านทันที ที่เห็นคุณร้องไห้ หรือเ สียใจ เพราะการกระทำของเขา

15 เขาจะหัน มาต ว า ด กล่าวโทษคุณทันที เมื่อคุณถามถึงเรื่องผู้หญิงคนอื่นในชีวิตของเขา

16 เขาทำให้คุณรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้เลย และทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา เป็นเรื่องย ากลำบากตลอ ดเวลา

ที่มา kiadtikun