18 สิ่งกำลังเกิดขึ้น เ ตื อ นให้คุณหยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

เมื่อทุกวันนี้บ้านเรากำลังเปลี่ยนไปอย่ างรวดเร็ว และมีหล า ยๆ สิ่งกำลังเกิดขึ้นใหม่อยู่ทุกวัน วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 18 สิ่งกำลังเกิดขึ้น เ ตื อ นให้คุณหยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไปดุกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

1 หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัย คือเ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียง

สามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไปอย่ างน้อยประเทศเราก็มีดินดี มีแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์แทบทุกจังหวัดสามารถปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้พอให้เรามีกินมีใช้ ต ามรอยพ่อหลวง ร9 ของเรา

2 หล า ย ๆ บริษัททยอยปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บางคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดี ๆ เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย

3 คนมักฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ที่มี

ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายและกู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้าช่วงนี้อย่ าสร้างห นี้เพิ่ม อย่ าใช้จ่ายเกินตัวหากวันหนึ่งเกิดวิกฤติ จะเอาตัวไม่รอ ด

4 ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักร

คนโดนหุ่นยนต์แย่งทำงานกันหมดแล้ว

5 เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวต่างช าติ

เข้ามาเที่ยวไทยไม่ได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปที่กระเป๋าหนักทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเ จ็ บหนักมากแถมกระทบไปถึงธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย

6 นักท่องเที่ยวจีน ที่เคยเข้ามาแทนที่นักท่องเที่ยวยุโรป

ก็ห า ยไปเช่นกัน เ พราะในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมากอย่ างโ ร คที่เราทราบกัน ทั้งคนที่เที่ยวและนักลงทุนห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าเราจะควบคุมได้

7 ห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นห นี้สินที่ดอ กเบี้ยต่ำสุด

ถ้าดอ กเบี้ยนโยบายขึ้น เพียงหลักสต างค์หรือบาทสองบาทจะเกิดความลำบากต่อคนเป็นห นี้ทันทีเช่น บ้านเคยผ่อนต้นหมื่น ดอ กเบี้ยสองหมื่นในยอ ดผ่อนสามหมื่น จะกล า ยเป็นดอ กเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที

8 การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก

อย่ าดีใจ เพรา ะเขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างเท่านั้น

9 สำหรับใครทำงานแบงค์ ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด

เนื่องจากระบบใหม่ธนาคาร เน้นใช้แอพมากกว่าใช้สาขาในการทำงานแล้ว และตอนนั้นจะหางานทำย ากมากเลย

10 อาชีพค้าข า ยออนไลน์จะเริ่มถดถอย

เ พราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ยโดยเฉพาะบริษัทที่สร้างระบบครบวงจรมาแล้วตัดระบบพ่อค้าคนกลางทิ้งหมด

11 ที่ดินและบ้านตอนนี้ข า ยย ากมาก

เ พราะเงินในระบบห า ยไปมากจริง ๆส่วนคนที่มีเงินอยู่ ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายเท่าไหร่

12 ร า ค าทองที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้รู้ว่า ควรเปลี่ยนเงินเก็บ

ให้เป็นทองคำแท่งด้วย แบ่งสรรปันส่วนให้ดีมันจะช่วยเราได้ในหล า ยสถานการณ์

13 อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุน

โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้ อเพื่อเก็งกำไรหรือเอาไว้ปล่อยเช่า เริ่มออ กอาการชัดเจนเนื่องจากลงทุนต ามกระแส กู้เงินเกินตัวคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อน แต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า จึงมีเงินไม่พอจ่าย

14 ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคิดไม่ถึง

และจะมีบทบาทมากอย่ างไม่น่าเชื่อ การที่บางคนไม่เชื่อว่าจะมาแทนขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวมในมือถือเครื่องเดียวได้แบบนี้

15 จะว่าไป ไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดีเพียงอย่ างเดียว

แต่ระดับโลกเ ศ ร ษ ฐ กิ จหล า ย ๆ ประเทศก็หดตัวลงพร้อม ๆ กันโดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย

16 ของมีค่าอย่ างทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงินมีปัญหา

ให้เรียนรู้จากหล า ย ๆ ประเทศที่ค่าเงินลดอย่ างรุนแรง และคนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้ในโลก

17 หุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อย ๆ เ พราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืน

ในพื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

18 หลังสองสามปีมานี้ เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน

หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมัน ควรพิจารณาให้ดี

สำหรับข้อมูลที่นำมาในวันนี้ ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนตื่นตระหนกกันเพียงแต่ต้องการให้ทุกคนอ่ า น และลองหยุดคิดดูสักพักลองมองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ต ามหลักความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจากอคติ

ว่าในยุคปัจจุบันนี้ เราจะต้องปรับตัวกันอย่ างไรและจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไร ให้ไม่อ ดกินอ ดใช้อยู่รอ ดได้ อย่ างพอเพียง

ที่มา yimlamun