18 เหตุผลที่คนถนัดซ้าย ทำได้ดีกว่าและทำได้ดี

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่คนถนัดซ้ายสามารถทำได้ดีกว่าคนถนัดขวา กับบทความ 18 เหตุผลที่คนถนัดซ้าย ทำได้ดีกว่าและทำได้ดี ไปดูกันว่าเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้คนถนัดซ้ายทำได้ดี

1 คนถนัดซ้ายจะมองเห็นใต้น้ำได้ดีกว่าคนทั่วไป

2 มีประช ากร 10% บนโลกที่ถนัดซ้าย นั่นหมายความว่า ทุกๆ 10 คน คุณจะเจอคนถนัดซ้าย 1 คน

3 คนถนัดซ้ายมักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

4 คนที่ถนัดซ้ายใช้ส ม อ งซีกขวาของพวกเขา ( เป็นส ม อ งที่ควบคุมความสามารถด้าน ความทรงจำ การคำนวน และ ความคิดสร้างสรรค์ )

5 คนถนัดซ้ายจะแพ้แอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่าคนถนัดขวา

6 คนถนัดซ้ายจะคล่องแคล่ว และ เก่งในเรื่องกีฬา อันที่จริงมีงานวิจัยออ กมาว่า คนที่ถนัดซ้ายจะใช้ร่างกายด้านขวาได้ดีด้วย ทำให้ร่างกายทั้งสองซีกสมดุลกัน ทำให้มีพรสวรรค์ในการเล่นกีฬาอย่ างมาก

7 เพื่อนร่วมมหาลัยที่ถนัดซ้ายมักจะประสบความสำเร็จ และ ร ว ยกว่า เมื่อจบการศึกษา

8 คนถนัดซ้ายมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้ช้ากว่าคนถนัดขวา

9 คนถนัดซ้ายมีพรสวรรค์ด้านภาษา

10 ผู้นำหล า ยๆประเทศถนัดซ้ายเป็นส่วนใหญ่

11 สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกมือไม่ถนัดซ้าย

12 หนึ่งในนักบินอวกาศมักจะเป็นคนถนัดซ้าย

13 คนถนัดซ้ายเก่งวิช าคณิตศาสตร์ และสถาปัตยก ร ร ม และมีสัญช าตญานที่ดีในการรับรู้เชิงพื้นที่

14 คนถนัดซ้ายมักจะแตกต่างเสมอ ในปัจจุบันพวกเขาถูกมองว่าเป็นพวกมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักดนตรี มีความน่าสนใจ และเป็นตัวของตัวเอง

15 ผู้หญิงที่ให้กำเนิดบุตรหลังอายุสี่สิบมักจะได้ลูกที่ถนัดซ้ายมากกว่า

16 วันเฉลิมฉลองสำหรับคนที่ถนัดซ้ายคือวันที่ 13 สิงหาคม

17 คนถนัดซ้ายมักจะเป็นโ ร คนอนไม่หลับ

18 คนถนัดซ้ายมักมีอารมณ์ไม่คงที่ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเหวี่ยงวีนบ่อยกว่าคนถนัดขวา

โดยปกติแล้วส ม อ งซีกซ้าย และ ซีกขวา จะ แ บ่ ง แ ย ก หน้าที่การทำงานออ กจากกันอย่ างชัดเจน ซึ่งคนที่ถนัดซ้ายมีแนวโน้มที่จะใช้งานส ม อ งได้ดีทั้ง 2 ซีก ทำให้สามารถทำอะไรได้ดีกว่าคนถนัดขวานั้นเอง

ที่มา naturalhealthcareforyou, poobpub