2 เรื่องราวชีวิตจริง พ่อแม่ยุคใหม่ สอนลูกให้รู้จักความลำบาก

วันเราจะพาคุณไปดูชีวตจริงของหล า ยๆ ครอบครัวยุคใหม่ กับบทความ 2 เรื่องราวชีวิตจริง พ่อแม่ยุคใหม่ สอนลูกให้รู้จักความลำบาก
ไปดูกันว่าสองครอบครัวนี้จะมีลักษณะการเลี้ยงลูกแบบใดบ้าง และคุณเองจะเลี้ยงลูกแบบครอบครัวไหน เพื่อที่จะให้ลูกของคุณนั้นเติบโตมาเป็นคนดี และอยู่รอ ดได้ในสังคมทุกวันนี้

ซึ่งการสอนลูกในยุคสมัยนี้ หล า ยคนก็ให้ลูกอยู่อย่ างสุขสบาย เป็นเหมือนดั่งไข่ในหินเลย เพราะว่ากลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะได้รับอั น ต ร า ย อย ากให้ลองดู 2 เรื่องจริง

ที่ พ่อแม่ยุคนี้ จะช่วยให้ข้อคิดอะไรหล า ยอย่ างเลยเพราะการเลี้ยงลูกให้อยู่สบายเกินไปมันอาจจะเป็นผลร้ า ยต่อตัวลูกก็ได้ มีเรื่องของ 2 ครอบครัวให้ดูเปรียบเทียบกัน

ครอบครัวที่ 1 พ่อแม่เป็นห นี้เกือบ 20 ล้าน

ครอบครัวนี้พ่อทำงานหนักเพื่อจะได้พาครอบครัวอยู่ได้ และหาเงินปลดห นี้ในส่วนลูกช ายนั้นกำลังเข้าเรียน มหาลัย พอตกบ่ายก็เข้าห้องเล่นเกม กินข้าว เที่ยวกับเพื่อน พ่อแม่เองก็เเก่ลงไปทุกวันส่ งของให้ลูกค้าไม่ทัน เลยโทรบอกให้ลูกช ายมาช่วยพ่อแต่ลูกกลับตอบพ่อเขาว่า ทำไมป๊าไม่รับสมัครคนงาน แล้วเขาก็ตัดสายไปและนั่งเล่นเกมต่ออย่ างสบายใจ โดยไม่ได้ใส่ใจเลยว่าพ่อจะทำงานหนักแค่ไหน และแล้ววันหนึ่งพ่อก็จากไปโดยยังทิ้งภาระห นี้เอาไว้ให้แล้วแม่ก็นำเขาไปฝากกับญาติ

ส่วนแม่ก็ละทางโลกไปบวชชีตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้ว บ้ านหลังใหญ่ที่เคยอยู่ก็ไม่มีเพราะธนาคารยึดหมดแล้วรถที่มีอยู่อะไรข า ยได้ก็ข า ยเพื่อเป็นค่าเทอม แต่สุดท้ายก็ไม่มีเงินเรียนจนต้องลาออกจากมหาลัยกลางคันเขาเลยต้องหันไปขอความช่วยเหลือเพื่อน ๆเพื่อนก็ห า ยหน้าหมด เลยไปทำงานที่ร้านเกมที่ไปเล่นประจำเป็นคนเฝ้าร้าน เก ม

ครอบครัวที่ 2 อยู่บ้ านห้องเเถวธรรมดา

เป็นบ้ านที่อยู่ระแวกเดียวกันกับครอบครัวแรกที่ร ว ยหล า ยร้อยล้าน ซึ่งทำการค้าข า ยด้วยตัวเองโดยการตื่นเช้าทุกวัน ขยันช่วยพ่อแม่หาเงิน แล้วก็ไปเรียนเพื่อหาความรู้ในช่วงบ่ายว่างจากการเรียนก็มาช่วยงานยกของที่บ้ าน ช่วยงานก ร ร มกร ตอนค่ำก็ปิดร้าน ดึกหน่อยก็เตรียมการบ้ าน อ่ า นเขียว คนที่บ้ าน มีปัญหา ป่ ว ย ไ ข้ไม่สบายเขาจะลาอาจารย์กลับมาดูแลตลอ ดในตอนนี้เขาก็มีงาน

มีเงินหล า ยร้อยล้านและที่ร่ำร ว ยได้ก็เพราะความสามารถของเขาเอง เรียนจบมาก็ทำงาน ดูแลครอบครัว และอยู่อย่ างมีความสุข ในบั้นปล า ยชีวิตก็ไม่ย ากลำบากอะไรแล้วคุณอย ากจะให้อนาคตลูกเป็นแบบไหนการอบรมเลี้ยงดูก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆการรักลูกนั้น มันดีแต่ก็ควรจะฝึกฝนเขาไปในตัวด้วยเพื่อให้มีทักษะในการใช้ชีวิตจริงในสังคมได้และเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมและสามารถเอาตัวรอ ดได้ในทุกสถานการณ์

ที่มา s a b u y j a i j u n g และ p a k w a n j a