20 ธุรกิจสร้างอาชีพ เริ่มต้นด้วยงบไม่เกินหมื่น

วันนี้เราได้รวบรวมธุรกิจที่ลงทุนไม่มากแต่สามารถสร้างกำไรงามมาให้เพื่อนที่กำลังอย ากเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเอง กับบทความ 20 ธุรกิจสร้างอาชีพ เริ่มต้นด้วยงบไม่เกินหมื่น ไปดูกันว่าธุรกิจชนิดไหนบ้างที่เหมาะสมกับเพื่อน ๆ

1 เปิดร้านข า ยไข่เจียว

ให้เลือ กตลาดที่ติดกับโรงเรียน ชุมชน โรงงาน และบริษัทห้างร้านต่าง เลือ กเวลาข า ยในช่วงกลางวัน หลังเลิกงาน และกลางดึก เพราะเป็นเวลาที่กลุ่มลูกค้ามักหาข้าวกิน ส่วนเงินลงทุนพันกว่าบาทก็ได้แล้ว

2 ข า ยน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋

ให้ติดป้ายหน้าร้านขนาดใหญ่ บอ กร า ค าเต้าหู้ ปาท่องโก๋ อย่ างชัดเจน อีกทั้ง วิธีที่จะทำให้ลูกค้าติดใจ ขึ้นอยู่กับรสช าติน้ำเต้าหู และปาท่องโก๋ที่คุณต้องหาสูตรเด็ดให้เจอ ส่วนต้นทุนใช้ 2,OOO กว่า ก็เอาอยู่ เพราะอุปกรณ์การทำใช้เครื่องครัวภายในบ้านเรือนได้

3 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

อันดับแรกก่อนจ่ายตลาด คุณต้องคำนวณต้นทุน โดยตั้งงบ 3,OOO บาท ห้ามเกิน ห้ามข า ดเด็ดข า ด ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก คือเนื้อหมู ไม้เสียบ ข้าวเหนียว และถุงใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ส่วนเตาปิ้ง คุณสามารถผลิตเองได้ โดยต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง

4 ผัดมาม่าข า ย

การทำมาม่าผัด คุณสามารถข า ยได้ในร า ค าห่อละ 1O – 15 บาท และถ้าคุณสามารถผัดได้หลากหล า ยเมนู เช่น เส้นหมี่ขาว หมี่เหลือง เส้นใหญ่ เป็นต้น

5 ข า ยขน มจีนน้ำย า

ให้คุณเลือ กแหล่งที่มีคนพลุกพล่านจำนวน มาก อย่ างหน้าโรงงาน โรงพย าบาล และช่วงเวลาที่คนนิยมทานกัน มากที่สุดตั้งแต่ 1O.OO – 2O.OO น เป็นต้นไป อีกทั้งต้องมีเครื่องเครียง เช่น ผักสด ผักดอง เป็นต้น ส่วนต้นทุนใช้ไม่เกิน 3,OOO แน่นอน

6 ข า ยแซนวิสใส้ต่างๆ

เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการทำแซนวิสหล า ยรูปแบบ ให้ตั้งร า ค าต ามคุณภาพ และขนาดของแซนวิส พร้อมทั้งต้องตั้งร า ค ามากกว่าต้นทุน 5 – 10 บาท อาจจะข า ยในร า ค าชิ้นละ 15 – 2O บาท เป็นต้น ดังนั้น ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การข า ยมากที่สุดคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น

7 กระเพาะปลา

ต้องคำนวณต้นทุนก่อนลงทุนทุกครั้ง ด้วยการตั้งงบประมาณเอาไว้ ห้ามข า ด ห้ามเกิน ส่วนอุปกรณ์การทำสามารถใช้เครื่องครัวที่มีอยู่ได้

8 เพาะพันธุ์ปลาข า ย

อันดับแรกต้องศึกษาตลาด ศึกษาความต้องการของตลาด และกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญปลาที่คุณเพาะข า ยต้องสุขภาพดี สีสันสวยงาม ส่วนต้นทุนใช้เงินซื้ อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์มาเท่านั้น แล้วค่อยขย ายลูกพันธุ์ให้มาก เพราะแม่พันธุ์จะไข่แต่ละครั้งมีมากถึง 3OO ตัว และเรื่องของรายได้ รับรองรับแต่กำไรล้วนๆ แน่นอน

9 ข า ยน้ำ

การข า ยน้ำมีทั้งน้ำอัดลม น้ำแดง น้ำเขียว น้ำผลไม้ น้ำชง เป็นต้น ดังนั้น การเลือ กแหล่งที่มีคนผ่านไปผ่าน มาจำนวน มากย่อมมีประสิทธิภาพ

10 ข า ยกล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด

เทคนิคการทำกล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด ให้อร่อย ต้องอร่อยที่ตัวแป้ง และต้องไม่ติดน้ำมัน มากจนเกินไป อีกทั้งต้นทุนที่ใช้ก็ไม่สูงมาก

11 ข า ยข้าวกล่อง

อันดับแรกต้องหาตลาดเพื่อข า ยสินค้าให้ได้ก่อน ด้วยการติดต่อ กับหน่วยงานต่างๆ ประกาศรับทำข้าวกล่องข า ย หรือทำข้าวกล่องไปตั้งข า ยต ามแหล่งที่มีคนจำนวน มาก

12 ข า ยน้ำแข็งใส

ต้องมีน้ำหวานให้เลือ กหล า ยสี มีท็อปปิ้งหล า ยอย่ าง ที่สำคัญต้องสะอาด ภาชนะที่ใส่ต้องได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่สนใจมักอยู่ในวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เลยทีเดียว

13 ข า ยเฉาก๋วยน มสด

อย่ างแรกต้องดูตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่จำนวน มาก ซึ่งถ้าสูตรเฉาก๋วยน มสดของคุณอร่อย ไม่เพียงแต่จะมีลูกค้าซื้ อบ่อยเท่านั้น แต่ยังส่ งผลให้คุณมีออร์เดอร์จำนวน มากอีกด้วย

14 ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ข า ย

เทคนิคการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ถ้าคุณเป็นคนที่มีใจรักในการวาดภาพการ์ตูน ชื่นชอบการวาดภาพ เป็นชีวิตจิตใจ พร้อมทั้งมีไอเดียที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญอย ากหารายได้ มาทำสติ๊กเกอร์ไลน์ข า ยกันดีกว่า เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ฮิตในตอนนี้เลยทีเดียว

15 ข า ยก๋วยเตี๋ยว

คุณต้องตั้งร า ค าที่เหมาะสมต ามพื้นที่ที่คุณข า ย และต ามกำลังท รั พ ย์ของคนในพื้นที่นั้น ซึ่งถ้าก๋วยเตี๋ยวของคุณมีรสช าติที่อร่อย ลูกค้าต้องกลับมากินซ้ำแน่นอน

16 ข า ยสร้อย กำไลข้อมือ

สร้อย กำไร สินค้าเป็นสิ่งที่หล า ยคนนิยม และให้ความต้องการเป็นจำนวน มาก ดังนั้น ช่องทางการข า ยที่มีอิทธิพลที่สุดคือ สื่อออนไลน์ เพราะเป็นสินค้าไม่เน่าเสีย และสามารถข า ยได้ทุกกลุ่มทุกวัย

17 ข า ยไก่ทอ ด

ส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะกลับมาซื้ อซ้ำ เป็นคนที่ติดใจในรสช าติของไก่ทอ ด โดยเฉพาะตรงเนื้อแป้ง และน้ำจิ้ม อีกทั้ง คุณสามารถทอ ดไก่ในหลากหล า ยรสช าติได้ เช่น รสบาบีคิว รสเผ็ด รสกระเพรา เป็นต้น

18 ข า ยสลัด

เมื่อคุณมีสูตรน้ำสลัดที่อร่อย เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงกว่า 80% เป็นลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ผัก ผลไม้ ต่างๆ สำหรับการทำสลัดต้องสะอาด ด้วยการล้างน้ำให้สะอาด ทุกครั้งก่อนนำมาข า ย ส่วนต้นทุนที่ใช้ไม่มาก ผัก ผลไม้ วัตถุดิบทำน้ำสลัด เป็นต้น

19 เปิดร้านข า ยขน มปังน มสด

ผมมีป้ายบอ กเมนูหน้าร้านที่ชัดเจน มีสินค้าให้เลือ กหลากหล า ย ส่วนต้นทุนใช้ไม่มาก ผมเริ่มเปิดร้านแบบเล็กๆ ก่อน จากนั้นผมค่อยๆ ขย ายร้านขนาดใหญ่ขึ้น เงินลงทุนก็ไม่มาก มีจ่ายค่าขน มปัง เนย แยมต่างๆ น มสด ส่วนอุปกรณ์การทำ หาซื้ อแบบถูกๆ ทุกวันนี้มีข า ยเยอะแยะ บางอย่ างสามารถหาได้ต ามครัวเรือนของคุณเอง

20 ข า ยส้มตำ

รสช าติต้องอร่อย สะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเมนูส้มตำเป็นเมนูที่หล า ยคนชื่นชอบ

ส่วนใหญ่มักทานกันในช่วงเวลากลางวันถึงตอนเย็น ถ้าพูดถึงต้นทุน ไม่เกิน 2,OOO บาทแน่นอนครับ

ที่มา aanplearn