20 วิ ธีเปลี่ยนชีวิตหลุดพ้นจากความจน ก้าวสู้ความร่ำร ว ย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนชีวิตจากความจนสู่ความร่ำร ว ย กับบทความ 20 วิ ธีเปลี่ยนชีวิตหลุดพ้นจากความจน ก้าวสู้ความร่ำร ว ย ไปดูกันว่าเราจะสามารถสร้างตัวเองให้เดินจากความจนสู่ความร่ำร ว ยได้อย่ างไร

1 ตั้งเป้าหมาย

ก่อนจะลงมือทำอะไร ก็ต ามต้องตั้งเป้าหมาย ให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่สามารถวางแผนการเดินหน้าได้ ฉะนั้น คนที่ร่ำร ว ยไม่ได้เกิดขึ้น เพราะความบังเอิญ แต่มาจากการที่คนเหล่านั้น มีเป้าหมายชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ตัวอย่ างเช่น ‘ฉันจะต้องมีเงิน 1 ล้านใน 1 ปีนี้’ ด้วยการสร้างรายได้ จากธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่ หรือ กำลังจะทำก็ได้ รวมไปถึงคุณต้องประกาศให้ตัวเองรับรู้และหมั่นย้ำคำประกาศของคุณเพื่อเตือนตัวเองให้ถึงเป้าหมายเป็นประจำ

2 ลงทุ น ในหุ้น

การลงทุ น ในหุ้นที่ดีต้องมีปั น ผ ล เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในอนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีก่อนที่จะลงทุ น หุ้น นั่นก็คือความรู้และความเข้าใจในการลงทุ น ไม่เช่นนั้น คุณอาจจะสูญเงินไปหมดตัวโดยที่ไม่ได้คืนเลยล่ะ

3 ใช้เงิน ให้น้อยกว่าที่หาได้

การใช้เงินน้อย กว่าที่หามาได้ คิดง่ายๆ หามาได้เท่าไรก็ใช้ให้น้อยกว่านั้น ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือ การมีวินัยในการออมเงินนั่นเอง อย่ าให้ความอย ากได้อย ากมีเข้ามาครอบงำ ความเป็นตัวคุณอาจจะใช้วิธีเดินดูไปก่อน เพื่อหาร า ค าที่เหมาะสม และคุณภาพที่ดีกว่า เป็นต้น

4 ย้ำเป้าหมายทุกวัน

จากข้อที่ผ่าน มา เมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายแล้ว สิ่งต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กัน คือความมุ่งมั่น คุณจะต้องใช้ พ ลั ง ทั้งหมดของคุณ ทำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำ เพื่อที่จะไป ให้ใกล้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอด้วยการสำรวจตัวเองว่า วันนี้คุณทำอะไรไปแล้วบ้ าง?แล้วสิ่งที่ทำไป ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือไม่? ถ้าสิ่งที่ทำไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายกว่าเดิม ต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่แล้วล่ะ

5 ไม่เห็นแก่ตัว

คนจน มักมองคนร ว ยว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้น จะต้องสร้างเนื้ อ สร้างตัวมาตั้งแต่ต้น ผ่านความเหน็ดเหนื่อย ย ากลำบาก พอได้มาถึงจุดที่ตัวเองเป็นเศรษฐีแล้ว คนๆ นั้น มักจะเห็นคุณค่า ในการสร้างผลประโยชน์ให้คนอื่น ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแค่ไม่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบเท่านั้นและคนร ว ย เหล่านั้น มักเป็นคนใจกว้างเปิดใจฟังคนอื่นเสมอ และเชื่อในการคืนผลประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อคิด แบ่งปั น แนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือ ทรัพย ากรอื่นๆ ที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

6 สร้างความเชื่อมั่น

คนเรา ถ้าไม่มีความเชื่อมั่น ชีวิตก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น ใครที่เหนื่อยกับงาน ท้อแท้กับงาน ลองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ดูว่าเดือนหน้าเงินเดือนต้องขึ้น ปีใหม่โบนัส ต้องตกเป็นของเราเพราะเราทำงานได้ดีขนาดนี้ ฉะนั้นแล้ว ความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำตัวเองให้ดีด้วย

7 ท้าความเสี่ ย ง

คนจนที่อย ากร ว ย ส่วนใหญ่จะกล้าทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ จนบางทีดูเหมือนคนบ้ า และความกล้าบ้ า บินนั้น จริงๆ แล้ว ถ้าเกิดจากความเข้าใจอย่ างถ่องแท้ คุณก็จะ เข้าใจความเสี่ ย งจึงทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุ นต้นทุน และความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าความเสี่ ย ง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก็ลงมือทำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต

8 สร้างคุณค่า

คนที่จะร ว ยได้ต้องสร้าง คุณค่าในการทำงานให้มากกว่าคนทั่วไปถึง 2-3 เท่า ซึ่งนี้เกิดขึ้น มาจากการใส่ใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อย หากคุณเห็นคุณค่า ในงานชิ้นนั้นเมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ออ กมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นอ กจากนั้น พวกเขาก็ยังเลือ กสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการลงทุ น ค้นหา ค้นคว้าหาความรู้ตลอ ดเวลาอีกด้วย

9 ไม่ท้อแท้

ไม่มีใครหรอ ก ที่ไม่เคยท้อแท้ต่ออุปสรรค ดังนั้น ให้นำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน และไม่มีใครหรอ กที่ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาก่อน แต่คนจะเป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ต้องถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นคือ เราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้บ้ าง เมื่อได้คำตอบแล้ว ได้บทเรียนแล้ว ก็อย่ าทำพลาดซ้ำ พร้อมมุ่งไปที่เป้าหมายต่อไป อย่ าไปสนใจอ ดีตเลย

10 รู้จักปฏิเสธ

การปฏิเสธ ไม่ทำให้คนต าย ได้หรอ ก โดยเฉพาะปฏิเสธเรื่องการเสียเงินไปกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์ เช่น หยุดไปงานสังสรรค์ หยุดจัดปาร์ตี้ หยุดไปชอปปิ้ง เป็นต้น แถมยัง ช่วยให้คุณมีเงินเก็บได้อีกด้วย รับรองภายในปีนี้คุณต้องร ว ยแน่นอน

11 เป็นเจ้าของ ลิ ข สิ ท ธิ์

การสร้างสินค้า หรือนวัตก ร ร มใหม่ๆ จะทำให้คุณเป็นเจ้าของก ร ร มสิทธิ์ในสิ่งนั้นและสามารถสร้างรายได้จากการข า ย ‘สิทธิ์’ ในสิ่งที่คุณมี เช่น ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องจักรหรือสิทธิบัตรต่างๆ แต่ก็อย่ าไป ละ เ มิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ของคนอื่น มาเป็นของตัวเองล่ะ เดี๋ยวจะโดน ฟ้ อ ง หมดตัว

12 ร ว ยด้วยอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตช่วยสร้างเม็ดเงินเข้ากระเป๋าสต างค์ได้ แต่ต้องมีอะไรบางอย่ างที่คิดว่าโดดเด่นเหนือคนอื่น แล้วเอาออ กมาแ ชร์ ทำเป็น VIDEO U p l o a d ใน ยู ทู บ แล้ว ยู ทู บ จะจ่ ายให้ 2$ ต่อ 1,000 การเข้าชม ( v i e w s ) หรือจะสร้างตัวเองจาก S o c i a l N e t w o r k อย่ างอื่นก็ได้ เช่น เฟ ส บุ๊ ค ไ ลน์ อิ น ส ต ร า แก ร ม เป็นต้น

13 ลงทุ น ในอสังหาฯ

การลงทุ น อสังหาริมท รั พ ย์นั้น เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ แต่กว่าจะมั่งคั่งได้นั้นก็ต้องมีความพย าย ามและความอ ดทนสูงเช่นกัน อย่ างที่รู้ๆ กันว่า อสังหาฯ ทำให้ร ว ยเร็วแต่ก็มีความเสี่ ย งมากพอตัวที่จะทำให้คุณหมดตัวได้ดังนั้น ก่อนลงทุ น อสังหาฯ ต้องวางแผน ปรึกษาผู้เชี่ยวช าญ หาเพื่อนร่วมคิด จะได้เอาชนะความจนให้ได้

14 ทำงาน มากกว่า 1

คนที่ขยันทำงาน มากกว่า 1 อย่ าง ก็จะมีรายได้ถึงสองทางเรียกได้ว่า เดือนๆ หนึ่งคุณได้เงิน มากกว่างานประจำเสียอีก ฉะนั้นแล้ว ลองตั้งใจทำงานและขยันให้มากกว่าเดิม ด้วยการหาอาชีพเสริมที่พอจะทำได้ เชื่อเถอะว่าทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยและประโยคนี้ก็ใช้ได้กับทุกคนด้วย

15 ทำธุรกิจส่วนตัว

คิดจะการทำ ธุรกิจส่วนตัว ต้องทำให้ประสบความสำเร็จด้วย โดยต้องทำอย่ างจริงจัง ทำด้วยความรัก จัดการให้จริงจัง วางแผนอย่ างตั้งใจ บริหารการเงินให้คล่อง อย่ ามองข้ามการตลาดใส่ใจลูกค้า อย่ าอายที่จะสร้างแบรนด์ และอีกมากมายแต่ที่สำคัญคือ ต้องพย าย ามทำให้ประสบความสำเร็จ เพื่อ แ ห ก คุ ก ความจนให้ได้สักที

16 ข า ยได้ข า ยไป

เชื่อว่าเกือบทุกบ้ าน ชอบ ซื้ อ ของกระจุ๊กกระจิ๊ก ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เมื่อเบื่อแล้วสามารถนำมาสร้างเงินได้ ด้วยการ ข า ยต่อเป็นสินค้ามือสอง เห็นไหมล่ะ รียูซของเก่าให้กล า ยเป็นเงินง่ายนิดเดียว

17 ตอบรับทุกงาน

ทุกงานในโลกนี้ ช่วยทำให้คุณพิสูจน์ตัวเองได้ ถ้าหากคุณกล้าที่จะตอบรับสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต และนั่นแหละจะต ามมาด้วยผลตอบแทนอันแสน มหาศาลเลยทีเดียว

18 ว่างเป็นไม่ได้

ทุกคน มีเวลาว่างเป็นของตัวเอง ทั้งวันหยุดเส าร์ – อาทิตย์ หลังเลิกงาน และก่อนไปทำงาน ซึ่งเวลาว่างเหล่านี้ทุกคนสามารถนำมาสร้างเม็ดเงินได้ ด้วยการทำอาชีพเสริม เท่าที่เวลาว่างคุณทำได้เช่น ว่างหลังเลิกงาน ก็ลองไปรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟต ามร้านอาห ารได้วันละ 400-500 ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ หลังเที่ยงคืนก็ค่อยกลับมานอนก็ได้ เป็นต้น

19 แบ่งเงินใช้

ใครที่ประกอบอาชีพแล้ว สร้างรายได้ให้ตัวเองสม่ำเสมอ แต่ดันไม่ร ว ยสักดี ให้ลองแบ่งเก็บแบ่งใช้ดูดีกว่าไหม ยกตัวอย่ างเช่น หาเงินได้วันละ 500 บาท หักเงินไว้เก็บ 300 บาทอีก 200 บาทเอาไปใช้กินข้าว เดินทางไปทำงาน เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตแล้วล่ะ

20 อย่ าให้ใครมาหลอ ก

ทุกอาชีพมีทั้งดี และไม่ดี ที่สำคัญผู้บริหารทุกคนย่อมต้องการ ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นแล้วอย่ าเอาตัวเองไปให้คนอื่นหลอ ก ถ้าคุณคิดว่า ทำดีแถบ ต าย แต่ไม่มี

อะไรเกิดขึ้นนอ กจากคำชมก็ลองถอยออ กห่างดูสักก้าว เอาเวลาว่างไปลงทุ น กับอย่ างอื่นที่ดีกว่าและเห็นผลลัพธ์มากกว่าจะดีมาก

ที่มา s e m i n a r d d, f a h h s a i