20 แนวคิดสอนลูกให้รู้จักวางแผน มีเป้าหมายชีวิต เติบโตเป็นคนดี อยู่รอ ดได้ในยุคนี้

หากวันนี้คุณนั้นเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่หัดเลี้ยงลูกของคุณและอย ากเห็นลูกเติบโตมาเป็นคนดีอยู่รอ ดได้ในสังคมทุกวันนี้ เราอย ากจะแนะนำคุณให้เรียนรู้กับบทความ 20 แนวคิดสอนลูกให้รู้จักวางแผน มีเป้าหมายชีวิต เติบโตเป็นคนดี อยู่รอ ดได้ในยุคนี้ ไปดูกันว่าคนที่เขาเลี้ยงลูกและลูกเขาเติบโตเป็นคนที่ดีนั้นเขามีแนวคิดการเลี้ยงลูกอย่ างไร

เชื่อไหมว่า คนที่มีรายได้สูงๆกัน เขาไม่มีความสุขในงานที่ทำเลย เพราะเขาตั้งโจทย์ที่จะมีการงานที่ดี เงินเดือนสูง แต่หารู้ว่า ต่อให้มั่นคง เงินเดือนเยอะแค่ไหนเป็นเศรษฐีเงินล้าน ก็อาจเข้าไม่ถึงความสุข มีตัวอย่ างให้เห็นเยอะในปัจจุบัน ความสุขต้องมาก่อน ความสำเร็จถึงจะต ามมา และจะมีความสุขได้นั้นต้องรู้จักใจของตนเองด้วย

ดังนั้น จงสอนลูกของตนให้ค้นหาตัวเองให้เจอ ว่าเขาชอบอะไรแล้วสนับสนุนเขาในสิ่งเขาชอบให้เขาได้ลองถูกลองผิด ให้อิสระทางความคิดกับเขา และที่สำคัญต้องสอนเขาให้มีเป้าหมายและ คิดเป็น และเชื่อได้ว่า เขาจะสำเร็จตั้งแต่ยังวัยรุ่นและมีความสุขกับงานที่ทำอย่ างแน่นอน

20 ข้อคิด ที่จะสอนลูกให้มีเป้าหมายและก็คิดเป็น

1 สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอย่ างมาก จงถนอมตัวเองให้มากเมื่อยังเป็นวัยรุ่นอย่ าใช้ชีวิตหนักเกินไป

2 ไม่ต้องตั้งใจเรียนเกินไปในวิช าที่ตนเลือ ก แต่ภาษๅอังกฤษและภาษาจีนจำเป็น มากให้ใส่ใจ

ส่วนวิช าอื่นๆเอาแค่ดีพอหางานดีๆทำเพียงพอแล้ว เพราะโลกแห่งความเป็นจริง วัดกันที่ผลงาน ไม่ใช่ที่เกรด ส่วนภาษาสร้างผลงานดีๆให้เราได้

3 การทำกิจก ร ร มในมหาวิทยๅลัย นั้นสำคัญมาก ๆ มันจะสอนหล า ยๆอย่ างให้เราก่อนเข้าสู่การทำงานจริง

4 เมื่อถึงวัยทำงานใครที่เก็บเงินก่อน ร ว ยเร็วกว่าแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ คือ ชีวิตไม่มีห นี้ คือชีวิตที่ประเสริฐสุด

5 เลือ กงานที่เราชอบมันก็ใช่นะ แต่อย่ าลืมด้วยว่า อาชีพนั้น สามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงไหม ถ้าไม่ใช่ก็อย่ าหลอ กตัวเองเลย

6 การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร ว ย ขั้นต่อมาคือต้องรู้จักที่ลงทุน อย่ าลืมคบที่ปรึกษๅการเงินไว้เป็นเพื่อนด้วยนะ

7 หาเป้าหมายของชีวิตให้เจอ โดยเร็วที่สุดเพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางให้คุณตลอ ดไป

8 ซื้ อบ้านก่อนจะซื้ อรถ เพราะบ้านจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รถมีแต่มูລค่าลดลง

9 ดอ กเบี้ยบ้านนั้น มหาโหดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วก่อนที่จะแก่แล้วผ่อนไม่ไหว

10 อย่ าเป็นศัตรูกับใครก็ต ามในโลกใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า สักวันเขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก แล้วกลับมาทำร้ า ย คุณก็เป็นได้

11 คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อให้เก่ง ก็ไม่เท่าการมีเพื่อนเยอะไม่ได้

12 ควรมีงานทำมากกว่าหนึ่งงานเพราะความมั่นคงไม่เคยมี บนโลกนี้

13 เมื่อมีโอกาสเข้ามาจงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว นั่นคือประสบการณ์

14 สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลังอยู่ ยังเป็นหนุ่มสาว เพราะการที่จะผ่านอุปสรรคในช่วงอายุมากมันไม่ง่ายเลย

15 อย่ าคิดว่าตนเองทำอะไรได้แค่อย่ างเดียวเพราะความสามารถของคนเรามัน มีมากมาย

16 ให้เดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเพราะเมื่อมีครอบครัวแล้ว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากมาก

17 เมื่อเลือ กคู่ชีวิต คิดให้ดีๆ อย่ าดูแต่ข้อ ดีของเขาให้ดูด้วยว่าเราสามารถรับข้อเสียของเขาได้แค่ไหน

18 การมีแฟนหรือสามีภรรย า ยังเลิกกันได้ แต่การเป็นพ่อแม่ลูก นั้นเลิกกันไม่ได้นะ ดังนั้น ควรดูแลท่านให้ดีๆ

19 ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ แบบไม่ทำอะไรเลยดูบ้าง อย่ าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว และอีกอย่ างงาน มันไม่ใช่ทุกอย่ างของชีวิตเรา

20 ความสำเร็จมากมายแค่ไหน มันก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้

ที่มา Chit-in, forlifeth