4 เรื่องราว หากวันนี้ก้าวข้ามผ่านไปได้ คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเพื่อทำให้ชีวิตของเรานั้นได้แข็งแกร่งขึ้น …

Read More

การหวังดีนั้น มีค่า แต่หวังดีกับเขาแล้ว ใช่ว่าเขาจะหวังดีกับเราตอบ

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นอยู่เสมอ ๆ …

Read More