22 วิ ธีเปลี่ยนคนเก็บเก็บเงินไม่เก่ง ให้มีเงินก้อนได้ภายในไม่กี่ปี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่เก็บเงินไม่เป็น หรือเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงินกับบทความ 22 วิ ธีเปลี่ยนคนเก็บเก็บเงินไม่เก่ง ให้มีเงินก้อนได้ภายในไม่กี่ปี ไปดูกันว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งใดบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีเงินเก็บก้อนโตได้

1 จ่ายให้ตัวเองก่อนอันดับแรก

กันส่วนหนึ่ง ของเงินเดือนที่ได้รับ จะมากจะน้อยให้นำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกๆ เดือนแล้วอย่ าไปยุ่งกับบัญชีนั้นเด็ดข าด ถ้าจำเป็นต้องถอนเงินส่วนนี้ ให้ถือว่ากำลัง กู้เงิน เวลาคืนต้องคืนทั้งต้นทั้งด อ ก

2 นำเงินปันผลและดอ กเบี้ยไปต่อเงินโดยอัตโนมัติ

เมื่อลงทุนหรือฝากเงินในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดจัดการให้เงินปันผล หรือ ดอ กเบี้ยสามารถนำฝาก หรือลงทุนต่อได้อัตโนมัติในระยะย าวจะเห็นผลน่าพอใจ

3 จ่ายเงินค่างวดผ่อนต่างๆ เข้าบัญชีตัวเอง

( แม้เมื่อผ่อนค่างวดนั้นหมดแล้ว ) คุณกำลังผ่อนค่างวดรถ ( หรือจอแบน ) อยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ขอให้คุณผ่อนต่อไปด้วยเงินจำนวนเท่าเดิมแต่จ่ายเข้าบัญชีเงินออมของคุณเอง วิธีนี้คุณไม่เดือ ดร้อน เพร าะคุณเคยชินกับภาระผ่อนนั้นๆ อยู่แล้วทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า คุณไม่มีภาระผ่อนอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก

4 เก็บเหรียญทั้งหล า ยลงกระปุก

เปิดอีกบัญชีสำหรับเงินหยอ ดกระปุก อย่ าดูถูกการสะสมเงินเล็ก เงินน้อยจากก้อนเล็กๆ เติบโตกล า ยเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคต

5 หยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย

รายจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ตัดทิ้งให้หมด ทำรายการขึ้น มาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้างหล า ยคน แปลกใจว่ายิ่งคิดยิ่งตัดได้เรื่อยๆ

6 เก็บเงินคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ

เข้าบัญชีธนาคาร เงินรับที่เป็นเบี้ยหัวแตก เช่น เงินคืนต ามโปรโมชั่ น การซื้ อสินค้า เงินคืนเบี้ย ประกันรายได้ เบี้ยใบ้รายทางต่างๆ ให้รวมเป็นบัญชีเดียว แล้วทำบัญชีไว้คุณจะได้รู้ว่า ณ สิ้นปี รายรับที่ได้จากเงินคืนพวกนี้มัน มากขนาดไหน รายรับพวกนี้เป็นรายรับไม่ต้องเสียภาษี น่าเสียดายที่จะใช้ทิ้งๆ ขว้างๆ

7 ซื้ อพันธบัตรรัฐบาล

สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการออ กพันธบัตรประเภทต่างๆ ให้ผู้สนใจสิ่งที่ ต้องดู คือประเภทพันธบัตร อัตราดอ กเบี้ย และวันจ่ายดอ กเบี้ย

8 ใช้ประโยชน์จากการโอนเงินบัญชีธนาคาร

เมื่อเงินเดือนถูกนำฝากเข้าในบัญชีของคุณแล้วคุณควรให้มันอยู่ในบัญชีธนาคารให้นานที่สุด ( ฮา )

9 รัดเข็ดขัดชั่ วคราว

อย ากได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัด ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 2 – 3 เดือนเพื่อออมเงินให้มากกว่าปกติ เก็บเงินได้เท่าร า ค าของแล้วจึงค่อยกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติ

10 เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน

ไม่ควรยอมรับผลตอบแทนดอ กเบี้ยต่ำ เงินออมที่มีอยู่ควรไปสร้างเงินต่อด้วยการลงทุนใน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลในการรับ ความเสี่ยงด้วย

11 ใช้การเสียภาษีให้เป็นประโยชน์

เรียนรู้เรื่องภาษีประโยชน์ที่คุณไม่ควรเสียและประโยชน์ที่คุณควรได้ ( ลดหย่อน )

12 เป็นสมาชิกสหกรณ์

เป็นวิธีง่ายสุดของการออมเงิน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเงินกู้ดอ กเบี้ยต่ำอีกต่างหาก

13 ส้มหล่น

อย่ าเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เงินก้อนใหญ่ไม่มาบ่อยครั้งเช่น มรดก รางวัลเกมโชว์ ลอตเตอรี่ เงินปันผลกองทุน ฯลฯเงินก้อนนี้ควรนำไปใช้ในการออมหรือลงทุนเพื่อ การเกษียณอายุ อย่ าลืมปรึกษามืออาชีพด้านภาษีด้วย

14 เข้าร่วมแผนออมเงินของบริษัท

แผนการออมของบริษัท เป็นแผนออมเงินแบบปลอ ดภาษีและนายจ้างช่วยจ่ายสมทบ เป็นทางเลือ กที่ดีสำหรับลูกจ้าง

15 เก็บเงินเบิกรายการต่างๆ

ส่วนที่เกินจากรายจ่ายจริง เข้าบัญชีเงินออม ค่าเดินทางหรือรายจ่ายอื่นที่เบิกบริษัทได้ ควรเก็บส่วนเกินจากรายจ่ายจริงไว้ หรือคุณอาจได้ค่าล่วงเวลาควรเก็บเงินส่วนนี้มาออม เช่นกัน เช่น ได้ค่าล่วงเวลาเดือนละ 2,000 บาทถึงสิ้นปีจะมีเงินก้อน 2.4 หมื่นบาท สามารถนำมาใช้จ่ายในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องไปถอนเงินออมหลัก

16 เข้าโครงการออมเงินที่น่าสนใจ

เปิดหูเปิดต าให้กว้าง อาจมีโปรแกรมออมที่นึกไม่ถึง

17 ให้นำเงินเดือนส่วนเพิ่มไปฝาก

ถ้ารับเงินเป็นรายสัปดาห์หรือราย 2 สัปดาห์ อาจเป็นได้ว่าบางเดือนคุณจะได้รับเงิน มากครั้งกว่าปกติ เช่น ถ้าได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ จะมี 4 เดือนที่ได้รับเงิน มากครั้ง กว่าปกติ หรือถ้าได้รับเงินเป็นราย 2 สัปดาห์ จะมี 3 เดือนที่คุณได้เงินเดือน 3 ครั้ง ครั้งที่เกิน มาให้นำไปเข้าบัญชีเงินออม ( ทันที )

18 ทิ้งเงินไว้ในบัญชี

กระแสรายวันให้น้อยที่สุด มีคนจำนวน มากทิ้งเงินไว้ในกระแสรายวัน ( เพร าะปลอ ดดอ กเบี้ย ) แต่หารู้ไม่ว่ากำลังพลาดโอกาสในการทำเงินที่ควรก็คือ มีเงินในกระแสรายวันให้พอ กับรายจ่าย รายเดือนหากเงินเหลือให้โอนไปยังบัญชีเงินฝากที่มีดอ กเบี้ยหรือโอนไปลงทุ นในผลิตภัณฑ์ การเงินที่มีดอ กเบี้ยดีสุดในเวลานั้น

19 ฝากเงินเข้าบัญชี

ส่วนบุคคลเพื่อ การเกษียณอายุสัปดาห์ละครั้ง ในต่างประเทศนิยมมากมีการทำบัญชีฝากสะสม เพื่อหลีกเลี่ยง การจ่ายก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว สำหรับไทยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งนายจ้างจ่ายสมทบให้

20 ใช้ประโยชน์จาก F l o a t

ความหมายของ F l o a t คือ ระยะช่วงที่ผู้ถือเช็ค ได้รับเช็คไปจนกระทั่งถึงตอนที่ได้รับเงินสั่งจ่าย ต ามเช็คกล่าวคือช่วงที่ยังไม่ได้ถูกตัดบัญชี ก็ควรแช่เงินไว้ ในบัญชีเงินฝากให้นานเท่าที่จะนานได้ ก่อนจะโอนไปเข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อตัดจ่ายเช็ค

21 ยืมมาออม

บางคนประสบความสำเร็จในการ กู้ เงินธนาคารแล้วนำกลับไปฝากในบัญชีเงินออมของตนเอง อีกทีหนึ่ง วิธีนี้ใช้ได้ผลกับคนที่กำลังมีค่าหั กลดหย่อน (เช่น กู้ซื้ อบ้าน)และใช้ได้กับช่วงเวลาที่ ดอ กฝากมากกว่าดอ กกู้ ( หลังภาษี ) เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง

22 จ่ายห นี้ให้หมด

คุณอย ากได้ผลตอบแทน 17 – 21% หรือเปล่า? อย่ ามีห นี้ บัตรเครดิต สิเคลียร์ห นี้บัตรให้หมด รู้มั้ยว่า ถ้ายอ ดห นี้อยู่ที่ 2.4 หมื่นบาท ดอ กเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งปีอยู่ที่ 4,000 – 5,200 บาท รีบเคลียร์ห นี้ให้หมด ผลตอบแทนที่คุณจะได้คือไม่ต้องเสียดอ กเบี้ยก้อนนี้ การปลอ ดห นี้บัตรจึงเป็นวิธีออมเงิน ก้อนใหญ่ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีห นี้ ( จริงๆ ) หาบัตรที่ดอ กถูกสุดมาใช้

ที่มา create – readingth