22 อาชีพ สร้างรายได้ดี กับเงินทุนเพียง 3,000 ทำงานประจำก็ทำได้

วันนี้เราจะพาคุณไปสร้างอาชีพกับเงินเพียง 3000 บาท กับ 22 อาชีพ สร้างรายได้ดี กับเงินทุนเพียง 3,000 ทำงานประจำก็ทำได้ ไปดูกันว่ามีเงินทุนน้อย จะสร้างรายได้ให้คุณได้มากเพียงใด

1 ข า ยไข่เจียว

ให้เลือ กตลาดที่ติดกับโรงเรียน ชุมชน โรงงาน และบริษัทห้างร้านต่าง เลือ กเวลาข า ยในช่วงกลางวัน หลังเลิกงาน และกลางดึก เพราะเป็นเวลาที่กลุ่มลูกค้ามักหาข้าวกิน ส่วนเงินลงทุน พันกว่าบาทก็อยู่แล้ว

2 ข า ยข้าวแกง

อับดับแรกรสช าติต้องอร่อยโดดเด่น พร้อมตั้งรา ค าที่เหมาะสมต ามพื้นที่ที่คุณข า ย เช่น อยู่ต่างจังหวัดรา ค าข า ยต่อจานต้องไม่แพง เพราะถ้าคุณตั้งรา ค าแพง

คนต่างจังหวัดไม่แวะกินบ่อยแน่นอน ถึงแม้อาหารคุณจะอร่อยสัก ไหนก็ต าม ดังนั้น ต้องศึกษาพื้นฐานของคนแต่ละภูมิภาคนั้น ด้วยเช่นกัน

3 ข า ยขน มปัง น มสด

มีป้ายบอ กเมนูหน้าร้านที่ชัดเจน มีสินค้าให้เลือ กที่หลากหล า ย ส่วนต้นทุนใช้ไม่มาก เริ่มเปิดร้านแบบเล็ก ค่อยขย ายร้านขนาดใหญ่ อีกทั้ง

หลัก เสีย ค่าขน มปัง แยมต่าง น มสด และอุปกรณ์การทำที่สามารถหาได้ต ามครัวเรือนของคุณเอง

4 ข า ยไก่ทอ ด

ส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะกลับมาซื้ อซ้ำเป็นคนที่ติดใจในรสช าติของไก่ทอ ด โดยเฉพาะตรงเนื้อแป้ง และน้ำจิ้ม อีกทั้ง คุณสามารถทอ ดไก่ในหลากหล า ยรสช าติได้ เช่น รสบาบีคิว รสเผ็ด รสกระเพรา เป็นต้น

5 ข า ยน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋

ให้ติดป้ายหน้าร้านขนาดใหญ่ บอ กรา ค าน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ อย่ างชัดเจน อีกทั้ง วิธีที่จะทำให้ลูกค้าติดใจขึ้นอยู่กับรสช าติน้ำเต้าหู และปาท่องโก๋ ที่คุณต้องหาสูตรเด็ดให้เจอ ส่วนต้นทุนใช้ 2,OOO กว่า ก็เอาอยู่ เพราะอุปกรณ์การทำใช้เครื่องครัวภายในบ้านเรือนได้

6 ข้าวเหนียวห มู ปิ้ง

อันดับแรกก่อนจ่ายตลาด คุณต้องคำนวณต้นทุน โดยห้ามตั้งงบ 3,OOO บาท ห้ามเกิน ห้ามข า ด เด็ดข า ด ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก

คือ เนื้อห มู ไม้เสียบ ข้าวเหนียว และถุงใส่ข้าวเหนียวห มู ปิ้ง ส่วนเตาปิ้งคุณสามารถผลิตเองได้ โดยต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง

7 ข า ยแซนวิสใส้ต่าง

เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการทำแซนวิสหล า ยหน้า หล า ยรูปแบบ ให้ตั้งรา ค าต ามคุณภาพและขนาดของแซนวิส พร้อมทั้งต้องตั้งรา ค า

มากกว่าต้นทุน 5-1O บาท อาจจะข า ยในรา ค าชิ้นละ 15 บาท 2O บาท เป็นต้น ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การข า ยมากที่สุดคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น

8 ทำกระเพาะปลา

ต้องคำนวณต้นทุนก่อนลงทุนทุกครั้ง ด้วยการตั้งงบประมาณเอาไว้ ห้ามข า ด ห้ามเกิน ส่วนอุปกรณ์การทำสามารถใช้เครื่องครัวที่มีอยู่ได้

9 ข า ยขน มจีนน้ำย า

ให้คุณเลือ กแหล่งที่มีคนพลุกพล่านจำนวน มาก อย่ างหน้าโรงงาน โรงพย าบาล และช่วงเวลาที่คนนิยมทานกัน มากที่สุดตั้งแต่ 1O-OO-2O.OO น เนไป อีกทั้ง ต้องมีเครื่องเครียง เช่นผักสด ผักดอง เป็นต้น ส่วนต้นทุนใช้ไม่เกิน 3,OOO แน่นอน

10 ข า ย กล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด

เทคนิคการทำกล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด ให้อร่อย ต้องอร่อยที่ตัวแป้ง และต้องไม่ติดน้ำมัน มากจนเกินไป อีกทั้งต้นทุนที่ใช้ก็ไม่สูงมาก

11 เพาะพันธุ์ปลาข า ย

อักดับแรกต้องศึกษาตลาด ศึกษาความต้องการของตลาด และกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญปลาที่คุณเพาะข า ยต้องสุขภาพดี สีสันสวยงาม ส่วนต้นทุนใช้เงินซื้ อ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์มาเท่านั้น แล้วค่อย ขย ายลูกพันธุ์ให้มาก เพราะแม่พันธุ์จะไข่แต่ละครั้งมีมากถึง 3OO ตัว และเ รื่ อ งของรายได้ รับรองรับแต่กำไรล้วน แน่นอน

12 ข า ยน้ำ

การข า ยน้ำมีทั้งน้ำอัดลม น้ำแดง น้ำเขียว น้ำผลไม้ น้ำชง เป็นต้น ดังนั้น การเลือ กแหล่งที่มีคนผ่านไปผ่าน มาจำนวน มากย่อมมีประสิทธิภาพ

13 ผัดมาม่าข า ย

การทำมาม่าผัดคุณสามารถข า ยได้ในรา ค าห่อละ 1O-15 บาท และถ้าคุณสามารถผัดได้หลากหล า ยเมนู เช่น เส้นหมี่ขาว หมี่เหลือง เส้นใหญ่ เป็นต้น

14 ข า ยเฉาก๋วยน มสด

อย่ างแรกต้องดูตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่จำนวน มาก ซึ่งถ้าสูตรเฉาก๋วยน มสดของคุณอร่อย ไม่เพียงแต่จะมีลูกค้าซื้ อบ่อย เท่านั้น แต่ยังส่ งผลให้คุณมีออร์เดอร์จำนวน มากอีกด้วย

15 ข า ยก๋วยเตี๋ยว

คุณต้องตั้งรา ค าที่เหมาะสมต ามพื้นที่ที่คุณข า ย และต ามกำลังท รั พ ย์ของคนในพื้นที่นั้น ซึ่งถ้าก๋วยเตี๋ยวของคุณมีรสช าติที่อร่อย ลูกค้าต้องกลับมากินซ้ำแน่นอน

16 ข า ยข้าวกล่อง

อันดับแรกต้องหาตลาดเพื่อข า ยสินค้าให้ได้ก่อน ด้วยการติดต่อ กับหน่วยงานต่าง , ประกาศรับทำข้าวกล่องข า ย หรือทำข้าวกล่องไปตั้งข า ยต ามแหล่งที่มีคนจำนวน มาก

17 ข า ยกำไลข้อมือ สร้อย handmade

สินค้า handmade เป็นสิ่งที่หล า ยคนนิยม และให้ความต้องการเป็นจำนวน มาก ดังนั้น ช่องทางการข า ยที่มีอิทธิพลที่สุดคือ สื่อออนไลน์ เพราะสินค้า handmade ไม่เน่าเสีย และสามารถข า ยได้ทุกกลุ่มทุกวัย

18 ข า ยน้ำแข็งใส

ต้องมีน้ำหวานให้เลือ กหล า ยสี มีท็อปปิ้งหล า ยอย่ าง ที่สำคัญต้องสะอาด ภาชนะที่ใส่ต้องได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่สนใจมักอยู่ในวัยเด็ก-วัยผู้ใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เลยทีเดียว

19 ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ข า ย

เทคนิคการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ถ้าคุณเป็นคนที่มีใจรักในการวาดภาพการ์ตูน ชื่นชอบการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจ พร้อมทั้งมีไอเดียที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญอย า กหารายได้ มาทำสติ๊กเกอร์ไลน์ข า ยกันดีกว่า เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ฮิตในตอนนี้เลยทีเดียว

20 ข า ยสลัด

เมื่อคุณมีสูตรน้ำสลัดที่อร่อย เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงกว่า 80% เป็นลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ผัก ผลไม้ ต่าง สำหรับการทำสลัดต้องสะอาด ด้วยการล้างน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาข า ย ส่วนต้นทุนใช้ไม่มาก ผัก ผลไม้ วัตถุดิบทำน้ำสลัด เป็นต้น

21 ข า ยส้มตำ

รสช าติต้องอร่อย สะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเมนูส้มตำเป็นเมนูที่หล า ยคนชื่นชอบ ส่วนใหญ่มักทานกันในช่วงเวลากลางวัน-ตอนเย็น ถ้าพูดถึงต้นทุนให้ไม่เกิน 2,OOO บาทแน่นอน

22 ข า ยน้ำพริกปลาทู

ที่มา poobpub