25 วิ ธีดูแลตัวเองให้สวย สดใส แม้อายุเยอะก็ยังสวย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าสาวๆ ที่มีอายุเขามีวิธีดูแลตัวเองอย่ างไร ไม่ให้เขาดูแก่ก่อนวัย กับบทความ 25 วิ ธีดูแลตัวเองให้สวย สดใส แม้อายุเยอะก็ยังสวย ไปดูกันว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองอย่ างไร เพื่อให้ตัวเองดูไม่แก่

1 เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา และเราไม่อย ากแ ก่

2 อย่ าดัดผม อย่ ายีผม อย่ าฉีดสเปรย์

3 มีความหวัง มีความฝัน และมีจินตนาการ

4 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต ลืมอดี ต

5 อ่ านข่ าว ติดต ามข้อมู ลข่ าวส ารที่ทันสมัย

6 หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้วสบายใจ

7 อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ าหัวงู หรือมนุษย์ป้ า

8 เวลาไม่มีอะไรทำอย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก ตื่น มาจะสดชื่น หน้าสวยผิวสวย อารมณ์ดี

9 อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใจเต้ น แ ร ง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะไม่สบายใจ

10 ไม่เที่ยว ดื่มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม

11 อย่ าพูดจาซ้ำซ าก

12 ทำฟันให้สวยเสมอ สุขภาพฟันต้องดี

13 อย่ าใส่ชุดเชยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

14 มือเท้า เล็บมือเล็บเท้าสะอาด ผิ วเนื้อดีพอๆ กับใบหน้า

15 อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปาก จะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแ ก้ย ากมาก

16 นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง

17 อย่ ายุ่งเรื่องช าวบ้าน อย่ านิ น ทาว่าร้ า ย

18 อย่ าจี บปากจี บคอ รอบๆ ริมฝีป ากจะได้ไม่ย่ น

19 อย่ าหมกมุ่นเรื่องอดี ต

20 อย่ าลืมห า ยใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

21 อย ากเป็นหมอดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ อย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น

22 อย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้ าน อย่ าใส่ข น ต าปลอม

23 อย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงว่าดีเพียงใด

24 ดูแลตัวเองดีดี อย่ าดูถูกตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญ

25 หัวเ ร าะมากๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

ที่มา yimlamun