25 วิ ธีดูแลตัวเอง ให้ชีวิตดูดี ไม่แก่ต ามอายุ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง เพื่อให้สวยดูดี แม้อายุจะเยอะแล้วก็ยังสวยดูดีได้เหมือนช่วงวัย 20 ปี กับบทความ 25 วิ ธีดูแลตัวเอง ให้ชีวิตดูดี ไม่แก่ต ามอายุ ไปดูกันว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่ างไรบ้าง

1 จงยิ้มกวางๆเข้าไว้ ถึงแม้ไม่มีใครมองก็ต าม เพราะร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง

2 อย่ าแต่งหน้าจั ดจนเกินไป อย่ าใส่ข น ต าปล อ ม

3 อย่ าใส่ชุดที่มันดูเชย ควรใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ในแบบที่ไม่คุ้นเคยดูบ้าง

4 หมั่นดูแลเล็บมือ เล็บเท้า ให้สะอาดอยู่เสมอ เสมือนกับดูเเลใบหน้า

5 อย่ ายีผม อย่ าดัดผม อย่ าฉี ดสเปรย์

6 เวลานั่งหรือเดิน ให้ตัวตรงๆ จงมั่นใจในตัวเอง

7 ทำฟั นตัวเองให้สะอาด และสวยอยู่เสมอ ดูแลสุขภาพฟั นตัวเองดีๆ

8 ควรดื่มน้ำสะอาด ทาครี มกันแดดบ้าง กางร่มให้ตัวเองบ้าง

9 จงดูแลตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ อย่ า ดู ถู ก ว่าตัวเองแ ก่แล้ว ไม่สำคัญอะไร

10 อ่ านข่ าว หรือติดต ามข่าวสาร อัพเดทข้อมู ลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

11 ไม่ยุ่งเรื่องช าวบ้าน อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยใคร ไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น

12 อย่ าพูดจาซ้ำๆซ ากๆ จนทำให้ตัวเองดูน่าเบื่ อ

13 อย่ าหม กมุ่น ในเรื่องที่มันผ่าน มาแล้ว

14 ถ้าอยู่กับใครแล้วรู้สึกเ ค รี ย ด เรื่องมาก ไม่สบายใจ ก็ให้ถอยห่างออ กมา

15 จงสูดห ายใจเข้าลึกๆ ห า ยใจอ อ ก ย าวๆ เพื่อเป็นการผ่อนคล า ย

16 จงมีความฝัน มีความหวัง มีความคิด และมีจินตนาการ

17 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และจงลืมอ ดี ตเ สี ย

18 อย่ าจี บปาก จี บคอ เพราะจะทำให้ริมฝิป ากเราย่ น

19 ไม่เข้าสังคมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด แม้สังคมนั้นจะดี มีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ต าม

20 จงหัวเราะให้ดังๆ หัวเ ร าะให้มากๆ

21 เวลาที่ไม่มีอะไรทำ ก็อย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก แล้วตื่น มาคุณจะสดชื่น อารมณ์ดี

22 อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ป้า มนุษย์ลุง หรือเฒ่ าหั วงู

23 ทำอะไรที่ตัวเองนั้นอย ากทำ เช่น ถ้าอย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น

อย ากเป็นหม อ ดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

24 เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจตัวเองได้แล้ว ใครไม่เข้าใจเราก็ปล่อยเขาไป เพราะเราไม่มีเวลาว่างสำหรับเรื่องพวกนี้

5 หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้ แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

ที่มา kiadtikun