3 นิสัยแก้จน ที่คนร ว ยชอบทำกัน ทำต ามแล้วคุณจะร ว ย

เมื่อคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่อย ากเป็นคนร ว ย และมีชีวิตที่มีความสุข คุณจะต้องทำต ามเป้าหมายที่คุณวางไว้ และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 3 นิสัยแก้จน ที่คนร ว ยชอบทำกัน ทำต ามแล้วคุณจะร ว ย ไปดูกันว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีนิสัยอะไรบ้าง

1 = รู้จักออม

แน่นอนว่านอ กจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นสิ่งต่อมาก็คือ การออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออ กผลที่มากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ด

ให้เกิดดอ กออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้นซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่ายเพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ นที่มีศั ก ย ภ าพที่ดีและมีความเสี่ ยงที่น้อย

ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน ลงทุน มากผลตอบแทนก็จะสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงควรเลือ กช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการซื้ อ กองทุนรวม โดยหลักการเลือ กซื้ อก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตลาด

2 = รู้จักประหยัด

ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคนอ ด อย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

ควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้านั้นลดร า ค าหรือเลือ กซื้ อสินค้าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทนเท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน ลองสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร า ค าถึงต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้าที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีร า ค าที่สูงขึ้น

ผู้บริโ ภ คหรือพวกเราจะต้องสังเกตุดูว่าสินค้าบางตัวถ้าเลือ กซื้ อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกันก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

3 = การหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่อยอ ดให้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขน ม ให้ลองทำขน มในวันหยุดสุดสัปดาห์

จากนั้นนำไปข า ยในที่ทำงานหรือต ามร้านค้าเพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณบางคนใช้ความสามารถในการทำขน มข า ย จนวันหนึ่งต้องลาออ กจากงานเพราะมีออเดอร์

เข้ามาเป็นกอบเป็นกำสร้างฐานะจากการทำขน มก็มีมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ดให้เกิ ด รายได้หรือไม่

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อ..ที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักแต่การที่คุณจะแก้จนได้ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรงแต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

ที่มา yimlamun