3 ลักษณะครอบครัวที่ไม่ควรไปเป็นลูกสะใภ้

วันนี้เราอย ากที่จะพาสาวๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของครอบครัวที่รักลูกช ายมาก กับบทความ 3 ลักษณะครอบครัวที่ไม่ควรไปเป็นลูกสะใภ้ ไปดูกันว่าการที่เข้าไปแต่งงานกับครอบครัวเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเช่นไร

มีคำโบราณจีนกล่าวไว้ว่า ‘ชีวิตแต่งงานสมบรูณ์ดีกว่าเกิดมา สุ ข ภ า พ ดี’ เพราะชีวิตการแต่งงาน เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของ ‘ผู้หญิง’ ต ามคำกล่าวที่ได้บอ กไปข้างต้นแล้ว ฉะนั้น การที่ผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากที่แต่งงานแล้ว เธอก็ต้องมีชีวิตที่ไปเกี่ยวข้องและผูกพันธ์อย่างใกล้ชิด

กับครอบครัวของฝ่ายช าย’การแต่งงาน’ เป็น มากกว่า ‘ความรัก’ ไม่ใช่คนสองคน ที่รักกันอย่างจริงจังก็จะคงอยู่ตลอ ดไป ครอบครัวของผู้ช ายส่วนใหญ่สามารถ ‘กำหนดความสุข’ ของชีวิตหลังแต่งงานของผู้หญิงได้ ฉะนั้นให้เราโปรดจำครอบครัว 3 ประเภทนี้ให้ดี ทางที่ดีอย่างแต่งเข้าไปเป็นสะใภ้จะดีที่สุด!

1 ความสัมพันธ์พ่อแม่สามีไม่ดี ทำให้ทั้งครอบครัวไม่ลงรอยกัน

ว่ากันว่า ‘ครอบครัว’ เป็น ‘โรงเรียนแห่งแรก’ ของมนุษย์ และ ‘ผู้ปกครอง’ เป็นครูคนแรกของเด็ก ๆ ดังนั้นภูมิหลังของครอบครัวสามารถส่ งผลกระทบต่อบุคลิกลักษณะนิสัย ของคนได้อย่างง่ายดายดังนั้น หากพ่อแม่สามี หรือคนในครอบครัวมีนิสัยที่เข้ากันไม่ได้ ผู้หญิงที่จะแต่งเข้าไปต้องคิดให้รอบคอบอย่างมาก ก่อนอื่นให้สังเกต ‘สาเหตุ’ แห่งความ

ไม่ลงรอยของคนในครอบครัวฝ่ายช ายสามารถมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตแต่งงานของทั้งคู่หรือไม่? ก่อนอื่นให้สังเกตฝ่ายช ายว่าเป็นคน ‘หูเบา’ หรือ มี ‘นิสัย จิตใต้สำนึก’ ที่ไม่ดีหรือไม่? นอ กจากนี้ ปัญหาของบ้านและทุกสิ่งในครอบครัว รวมถึงความไม่สามัคคีกันในครอบครัว ดังคุณคิดว่าชีวิตหลังจากการแต่งงานของทั้งสองจะดำเนินไปได้ อย่างง่ายดายไหม? แน่นอนว่าไม่สบายแน่!

2 ครอบครัวที่แม่สามีมีความแข็งแกร่งเกินไป ส่วนสามีก็เชื่อฟังแม่มาก

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับภรรย าเป็นปัญหาหลักที่สำคัญที่สุดในครอบครัวคนจีน ในความเป็นจริงไม่มีลูกสะใภ้คนไหนเต็มใจหรืออย ากจะทะเลาะกับแม่สามีของเธอทุกวันหรอ กนะ เพราะว่าทุกคนก็ล้วนเป็นผู้หญิงเหมือนกัน และที่สำคัญก็ไม่อย ากมี ศั ต รู เพิ่มขึ้นด้วยแต่ทว่าแม่สามีบางคนชอบหาเรื่อง เพราะคิดว่าตนเองได้เลื่อนขั้นเป็นแม่สามีแล้ว มีโอกาสในการ

เป็นผู้นำบ้างก็เลยอย ากวางอำนาจแม่สามีแบบนี้ก็ บ้ า อำ น า จ ไปหน่อย แม้ว่าสามีภรรย าจะ ย้ า ย ออ กไปอยู่กันเอง เธอก็จะ พ ย า ย า ม เข้าไปยุ่งกับชีวิตของลูกช าย ดังนั้น แม่สามีแบบนี้ส่วน มากจะมีลูกช ายที่เป็น ‘หัวแก้วหัวแหวน’ แล้วนิสัยของผู้ช ายประเภทนี้เราก็น่าจะเข้าใจดีว่าจะถูกต ามใจจนนิสัย แ ย่ แค่ไหนกัน?

3 ครอบครัวที่ไม่มีเงิน และชอบอ้าง ‘ความจน’ เป็นเหตุผล

ว่ากันว่า ย ากจนไม่พ้น 3 ชั่ ว อ า ยุ คนร ว ยก็ไม่พ้น 3 ชั่ ว อ า ยุ คนบ้านฝ่ายช ายจะมีไม่มีเงินนั้นที่จริงไม่สำคัญอะไรเลย สิ่งที่สำคัญคือผู้ช ายคนนี้มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้ อนาคตมีเงินและสุขสบายไหม?โดยเฉพาะบางครอบครัวที่ย ากจน มาก มัน มีเหตุผลที่ซ้อนอยู่ เช่น บางครอบครัวที่กินดีอยู่ดีแต่ขี้เกียจ เมื่อประสบปัญหาก็จะหันหน้าไปขอความ

ช่วยเหลือจากคนอื่นเสมอ เอะอะอะไรก็บอ กว่า ‘เพราะความจน ความลำบาก’ แล้วหาเรื่องขอความช่วยเหลือคนอื่นไปทั่วครอบครัวแบบนี้ ผู้หญิงต้องทำตัวออ กห่างด่วน เพราะ ชีวิตหลังแต่งงาน คุณไม่ได้แต่งกับผู้ช ายเพียงคนเดียว แต่ทว่าทั้งครอบครัวของฝ่ายช ายก็จะติดพ่วงไปด้วย คนเหล่านี้เป็นเหมือน ‘หลุมลึก’ และไม่มีวันกลบให้มิดได้

ความจริงเรื่องการแต่งงานควรใจเย็นๆ คิดให้รอบคอบ และถ้าเจอแบบนี้ควรหนีให้ไว ผู้หญิงเราถ้าเจอครอบครัวแบบนี้ จะต้องทุ ก ข์ไปทั้งชีวิตแน่ ฉะนั้นควรคิดให้ดี หนีให้เร็ว

ขออวยพรให้ชีวิตแต่งงานของทุกคนเจอแต่คนที่เหมาะสมและสามารถครองรักกันได้ตลอ ดไป

ที่มา look543, Liekr, staylifeth